Prøv avisen

Døde

v Forhenværende direktør Leif Wium, Svendborg, er død, 93 år.

Skønt handelsuddannelsen i Aalborg blev afbrudt af Anden Verdenskrig fik Leif Wium siden en international karriere inden for handel, hvor direktørposterne blandt andet talte Carlsberg USA, the Danish Pavillion Expo New York, Revlon Danmark og Revlon Scandinavia.

Han var i april 1940 på vej til Upernavik i Grønland som handelselev. Han kom ikke af sted, men aftjente i stedet militærtjeneste i Den Danske Livgarde 1941-1942 og var frihedskæmper i Holger Danske. Som følge af modstandsarbejdet blev det sidste halve år af krigen tilbragt i tysk koncentrationslejr, hvorefter flugten fra en fangetransport bragte ham tilbage til Danmark kort før befrielsen.

v Forhenværende gårdejer Holger Moritz Hansen, Kerteminde, er død, 89 år.

Holger Moritz Hansen producerede den kendte uhomogeniserede mælk fra Pilegården, og stedet blev kendt, da Holger Moritz Hansen i 1964 forærede en malkeko til den daværende leder af Sovjetunionen, Khrusjtjov, under hans besøg i Danmark.

Mejeriet Pilegården blev siden hen købt af Arla, men Holger Moritz Hansen fortsatte med at sælge oksekød og byggede desuden et kraftværk, der blev drevet af gyllen fra gården.

Herudover var han med i etableringen af højskolen på Helnæs og i flere år formand for Kerteminde-Dalby Valgmenigheder.

v Forhenværende direktør JacobLudvig Tørning, Virum, er død, 77 år.

Jacob Tørning afsluttede sin karriere i statens tjeneste som vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, hvor han var fra 1989 indtil sin pensionering i 1996. Forud havde han i seks år været administrativ chef ved Statens Serum Institut.

Jacob Tørning blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1960 og blev samme år ansat i Indenrigsministeriet. Han bestred en lang række faglige tillidshverv i blandt andet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Nordisk Socialpolitisk komite, Den Sociale Uddannelseskommission og Ældrekommissionen.

v Forhenværende direktør, konsul, civilingeniør Bendt Brock-Pedersen, Holbæk, er død, 89 år.

Bendt Brock-Pedersen var efter sin realeksamen handelslærling og fortsatte med en HD i udenrigshandel, inden han i 1952 fik en stilling som disponent. Tre år senere blev han indkøbschef i firmaet Hotaco i Holbæk. I 1970 blev han administrerende direktør for firmaet.

Bendt Brock-Pedersen, der i 1971 blev svensk konsul, var 1984-1987 direktør i virksomheden Phønix Contractors, inden han efterfølgende havde forskellige bestyrelsesposter som nedtrapning til pensionisttilværelsen.