Prøv avisen

Døde

International sekretær i Det Konservative Folkeparti, journalist Lars Th. Kjølbye, er død, 58 år. Højdepunktet i hans journalistiske karriere var stillingen som udenrigsredaktør på Berlingske Tidende, hvorfra han i 1990 blev hentet til Det Konservative Folkeparti. Han var allerede i gymnasietiden politisk engageret, og i fem år var han chef for Den Konservative Informations- og Presse-tjeneste, indtil han fulgte Poul Schlüter i dennes fem år i Europa-Parlamentet. Lars Kjølbye vendte hjem til Christiansborg til en ny post som partiets internationale sekretær, hvor hans store historiske og politiske viden samt udadvendte væsen, hans loyalitet og ikke mindst integritet gav ham en ny platform som alles omvandrende leksikon takket være hans gode hukommelse. Lars Kjølbye stod til enhver tid til rådighed for politikere eller andre, der både i EU-systemet og på Christiansborg søgte hans råd. Hans underfundige og lune stil bredte altid et forsonende skær over selv de mest tilspidsede situationer.

Fhv. skoleinspektør, journalist Jørgen Qvortrup er død, 71 år. Jørgen Qvortrup var præstesøn fra Mors og fik i 1956 sin læreruddannelse, hvorefter han blev ansat på skolen i Tvilum. Efter en afstikker til Samsø kom han tilbage til Tvilum, hvorefter han i 1965 blev skoleinspektør i Tapdrup. Her var han, indtil skolen blev nedlagt i 1991. Herefter arbejdede han som journalist på Viborg Bladet og siden på Viborg Stifts Folkeblad. Sideløbende skrev han flere bøger og var desuden formand for Tapdrup Menighedsråd, ligesom han i en årrække var kirkesanger i Tjele Kirke. Endelig var han i 25 år medlem af Randers Frejas Fodboldvenner, heraf de 20 år som formand, hvilket for nylig gav ham titel af æresmedlem.

Billedhugger Helen Schou, Charlottenlund, er død, 100 år. Hun tegnede og malede oprindelig, men gik over til skulpturen i 1920'erne og debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i samme periode. "Den Jyske Hingst" fra 1969 på Østervold i Randers er hendes væsentligste indsats. I det 20. århundredes danske skulpturhistorie var hun den ultimative repræsentant for den "monumentale plastik". Med rytterstatuen af Christian X på Bispetorvet i Århus viste hun, at hun beherskede det store format og frem for alt hesten som form. Hun red selv som ung og deltog desuden i dissektioner af heste på Landbohøjskolen. I 1960'erne og 1970'erne var der ikke den store interesse for hendes robuste realisme, men i 1995 arrangerede Den Frie en retrospektiv udstilling med hendes arbejder.