Døde

Fhv. major af Telegraftropperne Kjeld Sørvin, er død, 80 år. Efter studentereksamen fra Efterslægten og aftjening af værnepligten ved artilleriet i Holbæk gik Kjeld Sørvin på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Her udførte han forskellige former for tjenester ved Telegraftropperne, afbrudt af tjeneste som presseofficer ved FN's fredsbevarende styrker på Cypern. I 1973 forlod han han Forsvaret til fordel for en stilling som specialmedarbejder i Udenrigsministeriet, hvorfra han ved udgangen af 1995 gik på pension efter 46 år i statens tjeneste.

Lilli Siim Frederiksen, Skanderborg, er død, 85 år. Lilli Siim Frederiksen flyttede i 1958 til Brønderslev, hvor hendes mand var skoleinspektør. Da han døde i 2003, besluttede hun at flytte tilbage til fødebyen, Skanderborg. Hendes store interesser var blandt andet at væve tæpper, lerarbejde og almuemaling. I en periode var hun tillige skoleleder for Brønderslev Husmoderforening.

Fhv. bankdirektør C.B. Andersen, Frederiksberg, er død, 92 år. C.B. Andersen blev i 1930 ansat i Handelsbanken i Århus, hvor han blev prokurist i 1954 og kontorchef i 1958. I 1960 kom han til bankens hovedsæde i København, hvor han virkede som direktør 1962-1976. C.B. Andersen var blandt andet medlem af bestyrelsen for Dansk Røde Kors, Foreningen Nordens Råd og af bestyrelsen for Aarhus Kunstmuseum.

Fhv. sparekassedirektør Boie Kristian Sejr, Brande, er død, 90 år. Boie Kristian Sejr blev udlært i Hads Herreds Spare- og Lånekasse i Odder. Siden arbejdede han i Landbosparekassen i Horsens, i Vends Herreds Spare- og Lånekasse og i Lånekassen i Nr. Åby. I 1948 blev Boie Kristian Sejr ansat i Brande Spare- og Lånekasse, hvor han i 1966 avancerede til underdirektør. Året efter blev han meddirektør, og i perioden 1970-1983 var han administrerende direktør i banken. Lokalt havde Boie Kristian Sejr mange bestyrelsesposter. Han var medstifter af hjemmeværnet i Brande og var dets kompagnichef i syv år. Desuden sad han i bestyrelsen for Brande Elværk, Brande Grundejerforening og Brande Fjernvarmeværk.

Direktør og fhv. danmarksmester i fem- og tikamp, Bjørn Andersen, Maryland, USA, er død, 75 år. Bjørn Andersen var som medlem af Sparta flere gange danmarksmester i fem- og tikamp, og på Bislett Stadion i Oslo kvalificerede han sig med et stangspring på 4,40 meter til dansk deltagelse ved olympiaden i Rom i 1960. Springet satte samtidig dansk rekord, og samme år blev han dansk mester i stangspring. I 1980 begyndte Bjørn Andersen for sig selv i Ocean City på østkysten af USA. Forretningen består i dag af Viking Golf Theme Park og Thunder Lagoon Waterpark, og den drives nu videre af hans to sønner.