Prøv avisen

Døde

Godsejer, konsul, tidligere medlem af folketinget Hans Buchart Petersen, Slagelse, er død, 89 år. Hans Buchart Petersen stod i lære i ØK i 1930'erne, gjorde tjeneste som sekretær for prins Axel og var udstationeret i Kina, Japan og Afrika. I krigsårene skiftede han til landbruget, blev Niels Brock'er og købte prins Axels brors gods på 400 tønder land, Bjergbygård ved Slagelse, som han drev fra 1946 til midten af 1990'erne med Herefordkvæg som speciale. Hans Buchart Petersen havde set så megen nød og elendighed i 1930'erne kriseår, og det ville han gøre noget ved, så han blev socialdemokrat. Han kom i sognerådet og var i folketinget fra 1970 til1979, hvor Per Hækkerup gav ham tilnavnet "den røde godsejer", fordi også Fremskridtspartiet fik valgt en godsejer ind, og så måtte Hans Buchart Petersen jo være den røde. På tingets talerstol talte han varmt for husmandsbevægelsen, kolonihaverne og forsvaret. Efter folketingskarrieren flyttede han til Australien for at dyrke vin og arbejde som dansk konsul. I 1990 vendte han hjem til Danmark. Han var blandt andet præsident for Dansk Canadisk Selskab, for Dansk Folkehjælp og for Den Danske Forening i Nairobi, ligesom han har modtaget adskillige danske og udenlandske ordener.

Fhv. brugsuddeler Ejnar Tovgaard, Viborg, er død, 97 år. Ejnar Tovgaard blev uddannet i en brugsforening ved Horsens. Efter værnepligten i Den Kongelige Livgarde fik han ansættelse i brugsforeningen i Lihme. Det nationale lå ham meget på sinde, og under krigen gik han ind i modstandsbevægelsen, hvilket betød, at han fra oktober 1944 og frem til befrielsen sad interneret i Frøslevlejren. I omkring 70 år var Ejnar Tovgaard medlem af Garderforeningen for Viborg og Omegn, hvor han var æresmedlem og havde flere tillidsposter.

navne@kristeligt-dagblad.dk