Døde

Produktionsdirektør Benny Holm, Billund, er død, 66 år. Benny Holm blev født i Vester Starup, men boede hele sit liv i Billund. Han begyndte på LEGO som fejedreng og fik senere en læreplads på kontoret. Han var ansat på LEGO i 45 år, de sidste år som produktionsdirektør. I 2000 blev han pensioneret, men fortsatte med at holde sin faglige viden ved lige gennem flere bestyrelsesposter.

Illustrator, tegner Erling Nederland, Køge, er død, 75 år. Erling Nederland var en af de første i landet til at lave illustrationsgrafik, som er en slags illustrationer, der gjorde det lettere for læseren at danne sig et overblik over for eksempel indviklede arbejdsgange. Selv kaldte han det for infografi. I mange år var han knyttet til Politiken, hvor han dels leverede sin infografik, dels regulære tegninger. Han leverede også på freelancebasis tilsvarende arbejder til andre blade og blandt andet til DSB.

Seniorsergent, forhenværende borgerrepræsentant Elhardt Madsen, København, er død, 66 år. Elhardt Madsen gik som ung på navigationsskole i Norge og sejlede derefter en periode som styrmand i rederiet A.P. Møller. Efter indkaldelse til søværnet fik han interesse for det militære liv, og senere blev han lånt ud til flyvevåbnet for at varetage stillingen som havnemester på Middelgrundfortet. På den politiske front repræsenterede Elhardt Madsen fra 1974 og i flere end 20 år Centrumdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation.

Lektor Jes Christoffersen, Charlottenlund, er død, 72 år. Jes Christoffersen blev anset for at være en af de mest originale og vidende faststofmekanikere. I sine mange år på DTU lagde han stor vægt på sin videnskabelige produktion og på undervisning af civilingeniør- og ph.d.-studerende ved DTU's maskiningeniørretning. I 1970'erne sad han i DTU's konsistorium i to perioder, og selv efter pensioneringen var der bud efter ham fra universitetsverdenen. Jes Christoffersen var således i 2002 og 2003 gæsteprofessor ved Aalborg Universitet. Han har tillige været benyttet som konsulent af industrien og har været skønsmand.

navne@kristeligt-dagblad.dk