Prøv avisen

Døde

Pastor emeritus Georg Julius Steen Lund, Nykøbing Falster, er død, 90 år. Georg Julius Steen Lund var født i København og blev student fra Efterslægtselskabets Skole i 1933, fik accessit i 1940 og blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet året efter. I 1943 fik han ansættelse som hjælpepræst i Kastrup, hvor han også blev ordineret. Fra 1947 og frem til pensioneringen i 1984 virkede han som sognepræst i Boddum og Ydby sogne.

Ellen Arkil, Haderslev, er død, 97 år. Ellen Arkil blev spejder i begyndelsen af 1950'erne og blev offentligt kendt, da hun i 1959 blev chef for Det Danske Pigespejderkorps. Indtil da havde hun været i korpsets bestyrelse og chef for Sydjyllands Distrikt. Efter ni år på posten trak Ellen Arkil sig tilbage og blev udnævnt til æresmedlem. Hun havde sin sidste offentlige optræden i sommeren 1999, da prinsesse Benedikte overrakte den dengang 90-årige Ellen Arkil et medlemskab af det internationale Olave Baden-Powell Society for pigespejdere.

Anna Constance Ehlers Nørgaard, Tagholmgaard, Rømø, er død, 88 år. Årene 1934-1949 tilbragte Anna Constance Ehlers Nørgaard i København med uddannelse i husholdning og grunduddannelsen til sygeplejerske samt studier ved sprogakademiet i engelsk og tysk. Hun valgte at blive pædagog i stedet for sygeplejerske og læste i et par år efter krigen på børnehaveseminariet Frøbelseminariet i København. Anna Constance Ehlers Nørgaard skrev en lang række kronikker, artikler, foredrag og digte samt afhandlinger om Søren Kierkegaard og Ole Rømer.

Professor, dr.agro. Peder Havskov Sørensen, Virum, er død, 81 år. Peder Havskov Sørensen var aktiv ved landbruget fra sin tidligste barndom. I 1951 blev han landbrugskandidat og straks derefter ansat som assistent ved landboforeningerne på Fyn. Samtidig fortsatte han sin forskning ved Landbohøjskolen, hvilket i 1955 indbragte ham en licentiatgrad og et job som videnskabelig assistent samme sted. Tre år senere tog han dr.agro.-graden og forfremmedes først til docent og fra 1964 til professor i husdyrenes fodring og brug. Han virkede ved Landbohøjskolen som professor til 1993. I perioden 1972-1993 var Peder Havskov Sørensen desuden medlem af EU-Kommissionens ekspertgruppe og Ministerrådets arbejdsgruppe for harmonisering af den europæiske foderstoflovgivning.