Døde

Tidligere borgmester i Nykøbing-Rørvig Kommune, entreprenør Søren Pallesen, Rørvig, er død, 54 år. Søren Pallesen, som stammede fra Skærby ved Nykøbing, læste efter sin studentereksamen til elektroingeniør og var derefter ansat hos Carl Bro i København både før og efter soldatertiden, indtil han fik ansættelse hos sin kommende svigerfar, Henry Jakobsen, i Rørvig. I 1976 giftede han sig med Birte, og de bosatte sig i hovedstaden, men vendte nogle år senere tilbage til Rørvig, hvor de havde sommerhus. For en snes år siden etablerede de sig på den nuværende adresse, en landejendom med 25 tønder land jord på Hyldegårdsvej i Rørvig. Søren Pallesen overtog for seks år siden sin svigerfars entreprenørvirksomhed, som han drev med dygtighed, indtil sygdommen satte en stopper. Søren Pallesen var i mange år optaget af lokalpolitik. Han var medlem af partiet Venstre og blev for 25 år siden valgt ind i byrådet i Nykøbing-Rørvig. Her havde han sæde i 16 år, hvoraf han var byens borgmester i fire år, inden han trak sig tilbage som aktiv politiker for ni år siden. Bisættelsen finder sted fra Rørvig Kirke på lørdag den 23. december kl. 13.

Fhv. overlæge, dr.med. Palle Grønbæk, Hillerød, er død, 84 år. Palle Grønbæk var fra 1964 og frem til 1992 overlæge ved medicinsk afdeling F. på Centralsygehuset i Hillerød samt chef for det isotoplaboratorium, der var knyttet til afdelingen. Palle Grønbæk fik sin medicinske eksamen i 1950 og fortsatte derefter sin uddannelse ved en række københavnske hospitaler. Han specialiserede sig i intern medicin og stofskiftesygdomme, og i 1959 forsvarede han sin doktordisputats, der handlede om natrium og kaliumindholdet i sved. Han var i næsten 30 år klinisk konsulent ved Løvens Kemiske Fabrik, ligesom han var forfatter til flere tidsskriftsartikler om intern-medicinske emner, heriblandt cystisk fibrose hos børn. Ved siden af lægegerningen sad Palle Grønbæk i en periode i bestyrelsen for Nordsjællands Lægekredsforening og som formand for efteruddannelsesudvalget. Fra 1977-1994 var han tillige konsulent ved Frederiksborg Amts Revaliderings- og Pensionsnævn.

Billedkunstner Susse Bruun, Frederiksberg, er død, 79 år. Susse Bruun blev uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København, det der i dag kaldes Danmarks Designskole, samt på blandt andet Kählers keramiske værksted i Næstved. Hun debuterede i 1954 som kunsthåndværker og en halv snes år senere som billedhugger. Separat udstillede hun blandt andet i Trefoldigheden og i Den Frie Udstillings Bygning i København, ligesom hun blandt andet er repræsenteret i Kastrupgårdsamlingen i Tårnby. Udgangspunktet i Susse Bruuns arbejder var naturinspiration, formsproget er organisk og udtrykket overvejende abstrakt. Mennesket og dets forhold til naturen var i centrum i hendes overvejelser, og i begyndelsen af 1980'erne udførte hun eksempelvis en større legeskulptur til Vissenbjerg Skole på Fyn ud fra et ønske om, "at barnet kan vokse op til andet og mere end computer og kommunefarve."

navne@kristeligt-dagblad.dk

Artiklen fortsætter under annoncen