Prøv avisen

Døde

DØDE

= Journalist Bent Henius, Holte, er død, 84 år. Bent Henius, der blev student fra Haslev Gymnasium i 1940, var under krigen flygtning i Sverige. Han kom hjem med Den Danske Brigade og var fra 1945 til 1977 ansat i Det Berlingske Hus, fra 1949 som videnskabelig medarbejder. Efter 32 år på Berlingske Tidende kom Bent Henius til Danmarks Radio som videnskabelig medarbejder, da man – modsat i dag – gerne ville ansætte en 57-årig, og han fik trods DR's normale aldersgrænse på 70 år lov til at fortsætte på

TV-Aktualitetsafdelingen til 1992. Bent Henius lægevidenskabelige interesse udmyntede sig i en række tv-udsendelser om emnet, ligesom han beklædte en række tillidshverv. Han sad bl.a. i repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne og i bestyrelsen for Landsforeningen for Sukkersyge. Herudover ydede han en indsats i Scleroseforeningen, og han var medstifter af og formand for Danske Videnskabsjournalisters Klub. Foruden videnskaben var jazzmusikken Bent Henius' store interesse, og såvel på Berlingske Tidende som i tv anmeldte han jazz-arrangementer, og så var han i øvrigt selv en habil trommeslager.