Prøv avisen

Døde

Kunstmaler Kai Hellberg Lindemann, Provence, er død, 75 år. Kai Lindemann var uddannet i begyndelsen af 1950erne på Det Kongelige Danske Kunstakademi og betragtes som en af dansk kunsts moderne klassikere. Han debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling i 1958 og har ofte udstillet på Galerie Asbæk. Han blev i 1974 medlem af Grønningen og er repræsenteret på flere danske museer. I 1992 fik han Eckersberg Medaljen. Kai Hellberg Lindemann blev så betaget af Sydfrankrigs maleriske skønhed, at han slog sig ned i Provence.

Produktionschef John ­Sjølander, Rødovre, er død, 81 år. John Sjølander var et af de meget tydelige beviser på, at arbejdslivet ikke behøver at være forbi, når man når efterlønsalderen. Efter at have nået 40 års jubilæum i annonceafdelingen på Berlingske Tidende tog han fat på anden afdeling af sin karriere som 64-årig. Det blev til 15 år som produktionschef i Skandinavisk Bladforlag med rejsebranchebladet Take Off, hvor han ikke på nogen måde forsømte at følge med tiden. Heller ikke hvad den tekniske udvikling angik. Undervejs fik han mange venner i rejsebranchen. På det sidste svigtede hjertet, og han måtte igennem mange hospitalsindlæggelser, inden han til sidst måtte give op.

Fhv., handelsminister Arne Christiansen, Ålsgårde, er død, 81 år. Arne Christiansen var i 15 år journalist ved provinspressen længst ved Fyns Tidende. I fire år var han presseattaché i USA; fra 1963 som ambassaderåd. Derefter var han informationsdirektør i Landbrugs­raadet. Arne Christiansen sad i 16 år i Folketinget for Venstre i Give-kredsen, heraf de ni år som formand for Markedsudvalget (i dag Europaudvalget). Som minister i SV-regeringen sluttede han olie- og gasaftalen med A.P. Møller. Han var minister for handel, industri og energi fra 1978 til 1979, og han var desuden i en årrække medlem af Europarådet, formand for den danske delegation og vicepræsident for rådets liberale gruppe. Arne Christiansen var i flere år formand for Det udenrigspolitiske Selskab og næstformand i Jyske Bank. Den politiske karriere afløstes af en halv snes år som formand for regeringens blandede kommissioner for samhandel med Comecon-landene og Kina og følgelig med et utal af rejser. Den sidste udadvendte opgave blev som formand for Instituttet for Fremtidsforskning. Undervejs blev der tid til at interessere sig for travsport og for svæveflyvning og i 1949 blev det til motorflyvecertifikat. Arne Christiansen var tillige særdeles aktiv i hjemmeværnet og blev tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn. Arne Christiansen har også gennem årene oversat en række kriminal- og spændingsromaner.