Døde

Fhv. museumsdirektør Steingrim Laursen, København, er død, 75 år. Stein­grim Laursen blev født i Viborg og tog juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1959 og var i de følgende ti år ansat i Grønlandsministeriet. Men han opgav sin ministerielle karriere for at tjene kunsten. I 1971 blev han konsulent og udstillingsarrangør på Louisiana og fra 1991 direktør samme sted for at aflaste grundlæggeren Knud W. Jensen.

I 2000 indtog han en mere tilbagetrukket stilling som Senior Director på kunstmuseet i Humlebæk. Steingrim Laursens fortrolighed med paragrafferne var hævet over enhver tvivl, men han var først og fremmest et lyrisk gemyt, hvis styrke altid var hans mange internationale forbindelser, udmøntet i sande venskaber i kunstsamlernes eksklusive kreds over hele verden.

Gennem tiderne er Steingrim Laursens indsats tydelig at spore på udstillinger med blandt andet Andy Warhol, Salvador Dali, Miro og Magritte.

Fhv. direktør Erik ­Repstorff Holtveg, Farum, er død, 84 år. Erik Repstorff Holtveg blev efter 20 år i flyvevåbnet i 1973 udnævnt til direktør for Statsprøveanstalten. I 1975 blev han tillige konstitueret som direktør for Justervæsenet.

I de efterfølgende år stod han for en omfattende modernisering af de to statsinstitutioner, der i 1980 blev samlet i Dantest. Erik Repstorff Holtveg havde desuden været medlem af blandt andet Den Internationale Komité for Legal Metrologi samt Monopolrådet.

Direktør Knud Povl ­Lading, København, er død, 88 år. Knud Povl Lading havde stort set hele sin erhvervskarriere i Det Danske Kulkompagni, som han kom til i 1940. Han blev direktør i 1962, og fra 1964 og i de følgende fire år havde han titel af administrerende direktør. Knud Povl Lading var i en lang periode medlem af repræsentantskabet i Det Danske Handelskammer og af Revisionskommissionen.

Fhv. salgsdirektør for Te­xaco Danmark, Peder Egon Talbro, er død, 87 år. Peder Egon Talbro begyndte efter læretid i Odense og efter en HH fra Niels Brock i kulfirmaet Hans Pedersen & Co. A/S i København.

I 1945 blev han chef for indkøbsorganisationen Danecoal i London, hvor han varetog Danmarks interesser ved genoptagelsen af den stærk rationerede kulimport til Danmark efter krigen. Efter hjemkomsten fra London fortsatte han som prokurist i kulselskabet Hans Pedersen & Co. A/S, og i 1959 fulgte udnævnelsen til direktør for selskabet.

I forbindelse med koncernens fusion med Texaco A/S i 1968 blev Peder Egon Talbro udnævnt til salgsdirektør for Texaco Danmark. Sideløbende deltog han i opbygningen af Texaco-organisationen.

Igennem årene har han haft mange tillidshverv inden for sin branche, herunder blandt andet som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn. I sin fritid beskæftigede han sig meget med fodbold.

Fhv. skoledirektør, arkitekt, skuespiller Ove Rud, København, er død, 83 år. Ove Rud var arkitekt og skuespiller, inden han blev lærer, og da han gik på pension i 1990, genoptog han skuespillerfaget. Ove Rud var for eksempel med i opførelsen af Oktober 43 i Gilleleje Kirke.

Han har også spillet vikingehøvdingen i friluftsforestillingen Døds­englen i forbindelse med Vikingeskibsmuseets 25-års jubilæum, og i tv-serien Bryggeren spillede Ove Rud Louis Pasteur. I øvrigt debuterede han i sin tid som den unge præst i Carl Th. Dreyers filmatisering af Kaj Munks Ordet. Ove Rud var skoledirektør i Dragør fra 1972 til 1990.