Prøv avisen

Døde

Skibsreder Jørgen Vesta Jensen er død, 87 år. Gennem hele sit liv var han involveret i skibsfart og i en årrække eneejer af Rederiet Vesta med base i Svendborg. I alt 10 coastere blev det til i årenes løb. Det sidste skib, Gerda Vesta opkaldt efter hans kone solgte han i 2002, hvorefter han trak sig tilbage. Jørgen Jensen blev kendt i brede kredse, da han i 1986 blev dømt for våbensmugling med skibet Tine Maru til det daværende apartheidstyre i Sydafrika, der var underlagt en FN-embargo. Samme år mistede han skibet Pia Vesta, da det blev beslaglagt af myndighederne i Panama i forbindelse med en mistanke om våbensmugling. Intet tydede dog på, at Jørgen Jensen kendte til den trafik, og han fik senere erstatning for det beslaglagte skib. Det sydfynske rederi måtte med årene også opleve trange tider for coasterflåden i Danmark, og Jørgen Jensen lagde ikke skjul på, at han mente, at blandt andet flere og dyre krav fra politisk hold var med til at gøre livet svært for de mindre danske coasterrederier.

Tidligere rektor for Akademisk Studenterkursus Steen Relster, er død den 21. december, 68 år. Gennem hele sin karriere i gymnasieskolen arbejdede Steen Relster for at gøre gymnasieuddannelsen bred og folkelig uden at slække på kravene til faglig fordybelse. Steen Relster var cand.scient. i matematik, fysik og kemi og supplerede siden naturvidenskaben med et sidefag i filosofi. Han har været censor ved Københavns Universitet i datalogi og på RUC i pædagogik, skriftlig censor i matematik i gymnasiet og lærer ved gymnasiedirektoratets kursus til Teoretisk Pædagogikum. I studietiden boede han på Valkendorfs kollegium og blev senere formand for Valkendorfianersamfundet. I 1970 tog Steen Relster initiativ til Pædagogisk Forening som supplement til de mange faglige foreninger. I 1970erne var han formand for Det pædagogiske Selskab og i redaktionen af Dansk Pædagogisk Tidsskrift. I flere omgange har han været i gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse. Steen Relster har deltaget i mangfoldige gymnasieforsøg, dels faglige, dels et bredt strukturforsøg med en fælleslinje på Ballerup Gymnasium i årene 1985-1990. Han var ansat på Ballerup Gymnasium fra 1965 til 1991, fra 1971 som studielektor. I årene 1996 til 2006 var han rektor for Akademisk Studenterkursus.