Prøv avisen

Døde

Døde

Niels Frommelt, Hellerup, er død, 86 år. Niels Frommelt begyndte i modstandsbevægelsen på et så tidligt tidspunkt, at det af mange danskere endnu blev anset som kriminelt at bekæmpe besættelsesmagten. Han opnåede at fungere som en af lederne inden for Studenternes Efterretningstjeneste.
Den 26. september 1943 blev Niels Frommelt angivet, og ved en razzia, hvor det danske politi samarbejdede med Gestapo, blev han anholdt i Mikkel Bryggersgade i det indre København. Efter ophold i Horserødlejren og Frøslevlejren blev Niels Frommelt overført med den første fangetransport af danske modstandsfolk til koncentrationslejren Neuengamme i Tyskland. Derfra blev han senere overført til den hårde arbejds- og koncentrationslejr Porta Westfalica. I slutningen af marts 1945 blev han stærkt medtaget overført med De Hvide Busser til Sverige. Efter krigen samarbejdede Niels Frommelt med amerikanerne under den kolde krig som central kontaktperson under opbygningen af staybehind-grupper, som skulle træde i funktion i tilfælde af sovjetisk besættelse.
I de sidste mange år udførte Niels Frommelt et stort og ulønnet arbejde med at gennemgå de store mængder skriftlige dokumenter vedrørende besættelsestiden, som findes i Rigsarkivet, og som indtil for ganske nylig ikke har været tilgængelige for offentligheden.

Kaptajn Leif Robenhagen Jensen, København, er død, 75 år. Leif Robenhagen Jensen blev skibsfører i 1957 fra Svendborg Navigationsskole og blev herefter ansat som 2. styrmand i Rederiet A.P. Møller A/S.
I 1960 blev han 1. styrmand, og to år efter blev han overstyrmand. Dette job bestred han frem til 1967, hvor han blev udnævnt til kaptajn. Fra 1973 til 1978 var han tilknyttet skibsinspektionen i København. Senere sejlede han rederiets containerskibe og var fast fører på M/S Mette Mærsk.

Forhenværende lægesekretær Kirsten Welscher, Søllerød, er død, 87 år. Kirsten Welscher var i adskillige år medlem af bestyrelsen for den konservative kvindekreds i Søllerød. I en periode var hun også medlem af kommunalbestyrelsen for De Konservative, hvor hun sad i teknisk udvalg, byplanudvalget og skoleudvalget. Kirsten Welscher lagde desuden en stor indsats i spejderbevægelsen.

Malermester Kurt Skov, Klampenborg, er død, 85 år. Kurt Skov blev udlært i København i 1942, men måtte tilbringe størstedelen af besættelsestiden under jorden. Straks efter krigen blev han selvstændig, og i 1947 blev han optaget i Københavns Malerlav. I sin tid som malermester servicerede han en bred kundekreds, herunder Teknologisk Institut og Det Kongelige Bibliotek.
Han udførte gerne de finere arbejder, herunder enkelte forgyldnings- og dekorationsopgaver. Han havde en mangeårig periode som medlem af Malerlavets repræsentantskab, ligesom han prægede arbejdet i lavets rejsefond i otte år.

Civilingeniør Erik Nielsen, Vedbæk, er død, 92 år. Erik Nielsen begyndte som civilingeniør i Siemens Røntgen i 1940. To år efter blev han ansat i firmaet E. Rasmussen i Fredericia.
Efter krigens afslutning etablerede Erik Nielsen imidlertid egen forretning, og han var blandt andet med til genopbygningen af Forum, som jo blev sprængt under besættelsen. Erik Nielsen var i 1960erne en af de store entreprenører, som håndterede de civile opgaver på Thule Airbase for det amerikanske flyvevåben.
Totalinstallationsforretningen var under navnet Semco nu blevet landsdækkende, og Erik Nielsen arbejdede i 1970erne over hele kloden både på land, på skibe og i offshore-sektoren. Ved siden af udfordringerne i virksomheden Delmec og datterselskaberne sad Erik Nielsen som dommer i Sø- og Handelsretten i næsten 20 år.