Prøv avisen

Døde

Forhenværende direktør Roar B. Syvertsen, Hasle, er død, 65 år. Roar B. Syvertsen var født i Norge og uddannet på Ingeniørakademiet i Oslo. Han arbejdede som ingeniør i Århus og havde været direktør for Odder Barnevognsfabrik.

Fotograf, baronesse Varvara Hasselbalch-Heyd, København, er død, 87 år. Varvara Hasselbalch-Heyd kom som ung i lære hos societyfotografen dOra i Paris og senere hos Uggla i Stockholm. Under Anden Verdenskrig måtte hun for en tid lægge fotografiapparatet fra sig og i stedet først blive ambulancechauffør, siden lastbilchauffør i Røde Kors i Frankrig, hvor hendes mor havde et landsted. Varvara Hasselbalch-Heyd nøjedes dog ikke med at køre, hun smuglede også breve og fanger ud af tyskernes lejre. Det blev hun aldrig glemt for i Frankrig, som i 2002 udnævnte hende til officer af Légion dhonneur. I 1943 åbnede hun fotoatelieret Varvara Foto i København med filial i London. Varvara Hasselbalch-Heyd skrev en række bøger blandt andet om sine oplevelser under krigen.

Forhenværende musikpædagog og politiker Max Gaardsted, Århus, er død, 59 år. Max Gaardsted var uddannet cand.pæd. i musik og var i flere omgange ansat på forskellige skoler, blandt andet som souschef på Musikskolen i Skanderborg. Han var desuden aktiv lokalpolitiker for Socialdemokraterne.

Forhenværende kammerherreinde Elsebet Tesdorpf, Gjorslev, er død, 98 år. Efter at Elsebet Tesdorpf som ung havde rejst i England, Frankrig og Tyskland, flyttede hun i 1940 ind på Gjorslev Avlsgård med sin mand, forpagter Edward Tesdorpf. Her fungerede hun som kammerherreinde og var under krigen med til at hjælpe blandt andre jødiske flygtninge med husly.

Kemiker, forhenværende universitetslektor Jørgen Lam, Hasle, er død, 85 år. Jørgen Lam tog efter at have uddannet sig til farmaceut til USA for at undervise. Senere tiltrådte han en stilling som lektor ved Aarhus Universitet. Jørgen Lam brugte det meste af sin karriere på at forske i tobakkens skadelige virkninger og skrev adskillige artikler og kronikker inden for sit vidensfelt. Han var desuden engageret i international forskning.