Prøv avisen

Døde

DØDE

Sognepræst Henrik Ellegård Frederiksen, Frederiksberg, er død, 53 år. Henrik Ellegård Frederiksen var fra 1991 til sin død sognepræst ved Skt. Markus Kirke på Frederiksberg. Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1982 og samme år sognepræst i Bellahøj, hvor han virkede i godt otte år, inden han skiftede til Skt. Markus. Henrik Ellegård Frederiksen, der var student fra sangskolen Sankt Annæ Gymnasium i Valby, dyrkede ved siden af sit teologiske arbejde en fin karriere som sanger. Efter sin studentereksamen modtog han i seks år sangundervisning af Peter Fog og Margrethe Flor, og han nåede at synge i flere af klandets fornemste kor; heriblandt Københavns Drengekor, flere kirkekor, Unge Akademikeres Kor, Kammerkoret Camerata, Danmarks Radios koncertkor og andre klassiske kor. Han var desuden i mere end et kvart århundrede en fin bas i vokalkvartetten "4 mand høj". Henrik Ellegård Frederiksen sad fra1982 til 1991 i Kirkefondets udvalg vedrørende gudstjenestefornyelse, i Københavns stiftsudvalg for gudstjenesteliv 1986-1991, og i et par år var han med i det kirkeministerielle udvalg om salmebogstillægget. Han var i fem år lærer i liturgikundskab ved Sognediakonien på Diakonissestiftelsen, og holdt flere foredrag og workshops om salmer og liturgi. Henrik Ellegård Frederiksen oversatte også flere bøger og artikler, bl.a. af den tyske teolog Dorothee Sölle, ligesom han redigerede udgivelser om salmer og liturgi.