Prøv avisen

Døde

Forhenværende produktionsdirektør Karl Olsen, Rungsted Kyst, er død, 82 år. Karl Olsen helligede det meste af sit arbejdsliv til Spies Rejser, hvor han gennem mange år var produktionsdirektør og således ansvarlig for at vælge, udvikle og vedligeholde rejsemålene. Efter sit arbejdsliv var aktiviteten lige så høj med lange sejlture, rejser, venner, familie og store interesser inden for gastronomi, litteratur og musik.

Tidligere sognepræst Gunnar Hansen, Odense, er død, 85 år. Gunnar Hansen blev student fra Nyborg Gymnasium i 1944, og blev teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1953. Herefter blev han hjælpepræst i Middelfart, indtil han i 1955 blev sognepræst for Skovby og Ore, hvor han virkede indtil sin pensionering i 1992.

Forhenværende rigsrevisor Jørgen Bredsdorff, Fredensborg, er død, 93 år. Jørgen Bredsdorff bestred embedet som rigsrevisor fra 1976 til 1985, men allerede i 1945 talte han varmt for en bedre og mere uafhængig statslig revision. Yderligere 16 år senere blev reformen fuldt gennemført, da rigsrevisionen blev overflyttet fra Økonomiministeriet til Folketinget. Jørgen Bredsdorff blev statsvidenskabelig kandidat, cand.polit. i 1939 og blev derefter ansat som sekretær i en af de fire store hovedrevisorater. Han blev i 1952 kontorchef og i 1966 udnævnt til departementschef for 4. revisionsdepartement. Han gik på pension i 1985.