Prøv avisen

Døde

vMusiker Helmuth Rasmussen, Nyborg, er død, 85 år. Helmuth Rasmussen gav sin sidste koncert til kabaretforestillingen Giro 413 i København efter af være fyldt 80 år. Allerede som femårig var han optaget af musikken og mestrede med tiden både trommer, bas, guitar og violin. Under besættelsen spillede han i Nyborgs lokale jazzklub, og fra 1949 optrådte han som professionel musiker i danseorkestre i Danmark og Sverige. Helmuth Rasmussen har turneret med Svend Nicolaisen og Gustav Winckler, som han også indspillede 40 grammofonplader med, og spillede i 1950erne trommer og violin i Poul Olsens orkester. I slutningen af 1970erne dannede han Muttes Swingband.

vIngeniør Verner Lindbo Larsen, Valby, er død, 80 år. Verner Lindbo Larsen arbejdede som tømrersvend i Kolding i 10 år, hvorefter han tog bygmestereksamen fra Haslev Håndværkerhøjskole. Efter to år som tømrer i Schweiz flyttede han til København. I 1953 afsluttede han sin eksamen på Københavns Teknikum som ingeniør i husbygning. Verner Lindbo Larsen startede ved DSB i 1955, hvor han især varetog den tekniske kontrol ved indkøb af materiel såsom sporskifter, krydsninger og skinner. I 1990 gik han på pension efter 35 års tjeneste. Verner Lindbo Larsen var politisk aktiv i Socialdemokratiet og især fagpolitisk som formand for ingeniører og tegnere i Jernbaneforeningen i en årrække. Politik prægede Verner Lindbo Larsens liv, idet hans far var socialdemokratisk medlem af såvel byråd som Folketinget. Verner Lindbo Larsens kone, Tove Lindbo Larsen, var medlem af Folketinget i 22 år og minister i to år i Anker Jørgensens regering.