Dansker får lederpost i global kristen organisation

I mere end fire årtier har Ulrik Lauridsen været aktiv i den kristne hjælpeorganisation Y’s Men. Den fælles tro giver en vigtig tryghed i det internationale samarbejde, siger han

”Vi har forskellige meninger om, hvordan man bør gøre ting, men vi arbejder alle sammen ud fra det samme kristne grundlag. Det giver en tillid til og respekt for hinanden, som er vigtig i en klub,” siger Y’s Men-lederen Ulrik Lauridsen. –
”Vi har forskellige meninger om, hvordan man bør gøre ting, men vi arbejder alle sammen ud fra det samme kristne grundlag. Det giver en tillid til og respekt for hinanden, som er vigtig i en klub,” siger Y’s Men-lederen Ulrik Lauridsen. – . Foto: Lars Gundersen.

Ulrik Lauridsen blev født ind i et ikke-troende hjem i Kibæk ved Herning, så det stod ikke skrevet nogen steder, at han skulle blive formand for den europæiske del af den internationale kristne organisation Y’s Men. Men da han som ung mødte sin nu forhenværende hustru, der kom fra et indremissionsk miljø, begyndte han at engagere sig i det kristne fællesskab. Forholdet til kristendommen udviklede sig, og i 1976 var han med til at etablere en Y’s Men klub i Ringkøbing.

I dag er Y’s Men repræsenteret i 75 lande over hele verden med cirka 25.000 medlemmer. Og netop det internationale aspekt har haft afgørende betydning for 72-årige Ulrik Lauridsen. Efter et par år i klubben i Ringkøbing blev han udvalgt som distriktsguvernør i den danske delegation af Y’s Men. Udnævnelsen førte ham til Indien, og den rejse blev en mental øjenåbner.

”Jeg fik øjnene op for, at vi ikke kun var en lokal bevægelse i Danmark, men at vi var repræsenteret i hele verden. I Sydindien var der blandt andet en læge, som var Y’s Men. Han hjalp næsten blinde børn til at få synet igen. Det var fantastisk at se, at børnene blev hjulpet, og det var helt gratis igennem Y’s Men. Jeg blev stolt af at opleve, at Y’s Men laver den slags arbejde,” siger Ulrik Lauridsen.

Efter 12 år med base i Ringkøbing blev den læreruddannede Ulrik Lauridsen tilbudt et job som inspektør på en idrætsskole i Vejle. Sammen med sin daværende hustru og fire børn flyttede han derfor til Vejle, hvor han stadig bor. Her fortsatte han sit frivillige engagement i Y’s Men. Blandt andet som tjenesteleder i organisationen, hvor han inspirerer andre danske klubber til at udvikle sig. På den måde er der blevet lagt mærke til ham rundt omkring i det danske Y’s Men-landskab, og han er derfor blevet indstillet til internationale poster. Nu er han blevet valgt til posten som organisationens formand i Europa og ét ud af 15 medlemmer i Det Internationale Råd. Det frivillige arbejde i Y’s Men tager meget af hans tid. Men han ved godt, hvorfor han bliver ved.

”Jeg er blevet mødt med så mange smil rundt omkring igennem Y’s Men. Det har givet fantasiske fællesskaber, og det gør jo, at jeg gerne vil blive ved med at involvere og engagere mig,” siger Ulrik Lauridsen.

Y’s Men er ikke den eneste organisation, hvis struktur er bygget op af klubber, og hvor missionen ofte tæller venskaber og humanitært arbejde. Men i modsætning til for eksempel Rotary og Lions Club er Y’s Men funderet i kristendommen. Det giver et fælles fodslag og en tryghed i klubben, siger Ulrik Lauridsen.

”Jeg føler mig tryg, fordi jeg kender de andres arbejdsgrundlag. Vi har forskellige meninger om, hvordan man bør gøre ting, men vi arbejder alle sammen ud fra det samme kristne grundlag. Det giver en tillid og respekt for hinanden, som er vigtig i en klub,” siger Ulrik Lauridsen.

I juli deltager han i et stort internationalt møde i Japan. Her skal han sammen med Det Internationale Råd blandt andet tage stilling til ét bestemt projekt. I Korea har Y’s Men etableret et korps af flyvende læger, der rejser ud, når der opstår katastrofer i Asien. Det spørgsmål, der skal afgøres, er, om Ulrik Lauridsen og resten af den internationale ledelse i Y’s Men de næste par år skal arbejde på, at projektet udbredes til andre dele af verden og dermed fortsætte den spredning af hjælpearbejdet over hele kloden, som har præget organisationen hidtil.