Prøv avisen

Døde

Kristeligt Dagblad bringer i dag følgende nekrologer og mindeord

Den tidligere konservative politiker, forhenværende folketingsmedlem Gerda Møller, Østerbro, er død 90 år. Gerda Møller sad i Folketinget i knap en snes år frem til valget i 1981. Hun markerede sig især på familieanliggender og var sit partis ordfører i skole-, undervisnings- og kulturspørgsmål. I sin folketingstid bestred hun flere tillidshverv og var blandt andet medlem af Det Kgl. Teaters tilsynsråd. Gerda Møller var også medlem af Københavns Borgerrepræsentation, sekretær i Europæisk Kvindeunions danske afdeling, kasserer i Modersmålselskabet, medlem af Europabevægelsens hovedbestyrelse, bestyrelsesmedlem i Håndarbejdets Fremmes Seminarium, i Ungdomspensionen Limfjordshøj, i Sydslesvigsk Kultursamfund og medlem af FOF's repræsentantskab. Gerda Møller var enke efter oberst Adam Møller, der også var medlem af Folketinget. En tradition, som begge deres børn, nuværende folketingsmedlem Helge Adam Møller (K) og tidligere folketingsmedlem Eva Møller (K), har fulgt.