Prøv avisen

Døde

Pastor emeritus Carl Otto Tscherning Møller, Nykøbing Falster, er død, 96 år. Carl Otto Tscherning Møller blev student i Nakskov i 1927 og cand.theol. i 1933. Samme år blev han hjælpepræst i Sankt Nicolaj Kirke i Vejle og fungerede ved samme kirke som kaldskapellan fra 1935. I 1939 fik han embedet som sognepræst i Studsgård og Havnstrup sogne. Det var dog i Nykøbing Falster, han havde størstedelen af sit kirkelige virke. Her var Carl Otto Tscherning Møller sognepræst i tre årtier fra 1946 til sin pensionering 1974. I 1940´erne var han aktiv i KFUM og K, og han var blandt andet også bestyrelsesmedlem i Maribos Stiftskonvent.

Forhenværende sygeplejerske og bestyrer Anna Geyti, Saltum, er død, 86 år. Anna Geyti var født og opvokset i Saltum og uddannede sig som ung til sygeplerske. Da hun blev gift med færingen cand.agro. Heralvur Geyti, stoppede hun imidlertid sit arbejde som sygeplejerske, og parret flyttede til Haderslev og siden til Færøerne, hvor de boede i fem år. Parret flyttede dog herefter tilbage til Saltum og købte et mindre landbrug. I 1957 blev parret bestyrere af Hune Campingplads, hvor Anna Geyti nød de mange forskellige arbejdsopgaver med regnskabsføring og betjening af gæsterne. I 1978 trak parret sig tilbage.

Forhenværende bankdirektør, cand.polit. Arthur Schmiegelow, Holte, er død, 84 år. Arthur Schmiegelow blev student fra Øregård Gymnasium i København i 1939 og blev cand.polit. i 1947. Samme år blev han ansat som sekretær i Det Danske Luftfartsselskab A/S, men allerede året efter kom han til Privatbanken, og det blev begyndelsen på en lang karriere i bankverdenen. Arthur Schmiegelow avancerede hurtigt fra kontorchef i 1952 til underdirektør i 1955, og efter et år som vicedirektør satte han sig i 1965 i direktørstolen, en post han udfyldte frem til 1986. Han havde også talrige tillidshverv, særligt inden for finansverdenen, og han sad efter sin pensionering blandt andet også i bestyrelsen for Kunstindustrimuseet og Vikingeskibsmuseet.

Forhenværende administrationschef Carsten Christian Ejler, Viborg, er død, 67 år. Carsten Christian Ejler blev født i København men flyttede med sin familie til Viborg allerede som 13-årig. Han fik en bankuddannelse i Handelsbanken, hvor han arbejdede i næsten 40 år. Han var i mange år afdelingsbestyrer i bankens Vestervangafdeling og blev herefter administrationschef. Carsten Christian Ejler var i en årrække engageret i Bankfunktionærernes Organisation, og lokalt var han blandt andet kasserer for Viborg Skydeselskab.

Kaptajn Børge Henry Jensen, Vester Skerninge, er død, 66 år. Børge Henry Jensen var født i Nr. Snede, men flyttede tidligt med sin familie til Svendborg. Han tog som ganske ung ud at sejle og uddannede sig som styrmand og senere kaptajn. Børge Henry Jensen sejlede i alle årene for A.P. Møller.

Kordegn Ulla Sveel, Bøjden, er død, 49 år. Ulla Sveel var uddannet social- og sundhedshjælper, men var i en årrække kirkesanger i Horne Kirke og senere vikar for kordegnen i Hjallese Sogn ved Odense. Fra 2000 var hun ansat som kordegn i Nyborg. Ulla Sveel var i en årrække medlem af Horne Menighedsråd og havde også i en valgperiode siddet i Faaborg Byråd.