Prøv avisen

Dødsfald

Kristeligt Dagblad bringer i dag følgende nekrologer

Forhenværende nationalbankdirektør Richard Mikkelsen, Virum, er død, 84 år. Fra tiden som bankelev i Banken for Slagelse og omegn i 1937 til sin pensionering i 1990 var Richard Mikkelsen uden afbrydelse beskæftiget med banksager og pengepolitik. Karrieren kulminerede med udnævnelsen i 1982 til nationalbankdirektør - en periode, hvor Erik Hoffmeyer var formand for Nationalbankens direktion. Richard Mikkelsens arbejdsopgaver lå især på det internationale plan som f. eks. medlemskabet af EF's monetære komité fra 1982 til 1990. Efter sin pensionering skrev han værket »Dansk pengehistorie 1960-1990«, »Marshall-hjælpen og Den Europæiske Betalingsunion« og senest »Færøerne i bankkrisens tegn«, der udkom i 2001. I 1992 blev Richard Mikkelsen formand for bestyrelsen for Finansieringsfonden af 1992; en opgave, der ufrivilligt bragte ham helt frem i mediernes søgelys i forbindelse med den såkaldte Færøbanksag.

Provst Andreas Hjørlund, Randers, er død, 87 år. Andreas Hjørlund, der var præstesøn fra København, blev i 1941 teologisk kandidat ved Københavns Universitet. Året efter blev han ansat som hjælpepræst ved Maribo Kirke, og fra 1943 til 1955 havde han embede som sognepræst i Sønderup og Nordrupvester Sogne ved Slagelse. Siden flyttede han til Jyderup for at virke som sognepræst i Jyderup og Holmstrup Sogne. Fra 1964 var han tillige provst for Holbæk Provsti, og i perioden 1968-1983 sad han i bestyrelsen for Danmarks Provsteforening. Andreas Hjørlund arbejdede i en årrække sammen med sin hustru, pastor Kirsten Hjørlund, der fra 1974 til 1983 virkede som hjælpepræst i Jyderup og Holmstrup. Andreas Hjørlund, der sammen med Kirsten gik på pension i 1983, blev enkemand i 1999 efter 56 års ægteskab.

Forhenværende kommunaldirektør, cand.jur. Svend Aage Hjermov, Lyngby, er død, 87 år. S.A. Hjermov, der var født i Iglsø ved Skive, blev uddannet jurist i 1948 og straks efter ansat som fuldmægtig, og efter en række avancementer blev han i 1960 vicedirektør og to år senere udnævnt til kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune. Denne stilling bestred han i 25 år, indtil han lod sig pensionere som 70-årig. S.A. Hjermov, der også var redaktør af bogen »Danmarks Kommunalforvaltning 1950-70«, havde desuden en række tillidsposter inden for den offentlige forvaltning, bl.a. som formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark fra 1971 til 1977. Her blev han siden æresmedlem.

navne@kristeligt-dagblad.dk