Prøv avisen

De har fødselsdag – 05. januar 2021

Rasmus Botoft,skuespiller, Henning Jensen, skuespiller og forfatter, Christina Rosendahl, filminstruktør og forkvinde. Foto: Sofie Mathiassen/Niels Ahlmann Olesen/Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

80

Pastor Mogens Kaasgaard, Frederiksberg, tog teologisk embedseksamen i 1972 fra Københavns Universitet og virkede herefter blandt andet som lærer for stofmisbrugere, psykisk syge og indsatte i fængsler, indtil han i 1977 tog bifagseksamen i religion. Han kom dernæst i 1981 til Høje-Taastrup ved København som hjælpepræst. Sideløbede underviste han ved voksenkursus og hf i kristendomskundskab. To år senere blev han ansat som korshærspræst i Helsingør, og fra 1989 var han sygehuspræst på Amtssygehuset i Glostrup.

Mogens Kaasgaard havde tre måneders studieophold i Paris i begyndelsen af 1980’erne, to måneder i Japan i 1988 og tre måneder i Rom i 1999. Han er desuden medforfatter til ”Roserne vokser i dale” fra 1995 og blev uddannet kirkelig supervisor i 1998.

80

Greve, oberstløjtnant og forhenværende administrationschef Henrik Moltke, Hørsholm, blev uddannet cand.jur. i 1970 og blev samme år ansat som sekretær i Indenrigsministeriet.

Efter stillinger som fuldmægtig i Birkerød Kommune, igen i Indenrigsministeriet og i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdede han som vicekommunaldirektør, inden han i 1988 blev administrationschef for DTH/DIA. Næste job var som administrationschef i Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune, og fra 1998 til 2006 arbejdede han for Plandirektoratet.

Henrik Moltke blev i 1962 løjtnant af reserven og sluttede sin militære karriere som chef for IV Bataljon i Den Kongelige Livgarde. Han har beklædt en række tillidshverv gennem årene herunder i Hørsholm Sogns Menighedsråd fra 1992 til 2000, de sidste to år som formand.

80

Forhenværende direktør Knud Bork Kristoffersen, Holte, fik efter studentereksamen og aftjent værnepligt ansættelse som chef for Beredskabskorpset og vicedirektør i Beredskabsstyrelsen. Han var initiativtager til udviklingen af et koncept for civilforsvarets internationale indsats. Dette indebar blandt andet et omfattende hjælpeprogram til jordskælvsofre i Tyrkiet og løsning af humanitære opgaver i Kroatien og Bosnien.

Efter et voldsomt jordskælv i Mexico City midt i 1980’erne var Knud Bork Kristoffersen udsendt som rådgiver for United Nations Development Programme (UNDP). I flere år var han tillige Danmarks repræsentant i Natos civilforsvarskomité, og via denne position hjalp han efter Berlinmurens fald flere tidligere østlande med genopbygningen af deres civile beredskab.

Siden 1998 har han løst opgaver for FN i Kirgistan, hvor han har virket som rådgiver for regeringen, og i Kosovo har han været direktør for beredskabsvæsenet.

70

Forhenværende teaterchef og sceneinstruktør Geir Sveaass, København, er født i Oslo og blev i 1976 cand.mag. fra universiteterne i Oslo og Bergen. De næste tre år uddannede han sig til sceneinstruktør på Statens Teaterskole i Danmark. Han har undervist ved Statens Teaterskole og siden 2015 været censor for Den Danske Scenekunstskole.

Han har siddet i bestyrelsen for Husets Teater i København, været medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og af Lauritzen-priskomitéen.

Geir Sveaass, der er ridder af Dannebrog, er tildelt Landsretssagfører Niels Th. Kjølbyes Mindelegat i 2002 og Teaterpokalen samme år.

40

Sognepræst Lise Marie Ranum, Odense, blev i 2008 cand.theol. Hun studerede også modern theology i 2011 på University of Oxford i England. Hendes første ansættelse var som teolog i Natkirken ved Københavns Domkirke indtil 2013, hvorefter hun kom til Seden-Åsum Pastorat som sognepræst. Siden august 2019 har hun virket i Fredens Sogn.

 • Direktør og komponist Erik Bach, 75 år.
 • Direktør Jens Erik Behn, 85 år.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

40-49 år

 • Sognepræst Lise Marie Ranum, 40.
 • Professor Michael Bang Petersen, 41.
 • Smykkekunstner og scenograf Zarah Voigt, 45.
 • Teolog og reimbursement manager Jens Kjær Johannesen, 48.
 • Skuespiller Rasmus Botoft, 49.

50-59 år

 • Filminstruktør og forkvinde Christina Rosendahl, 50.
 • Sognepræst Mette Krabbe, 52.
 • Forfatter Christian Mørk, 55.
 • Mediedirektør Henriette Marienlund, 56.

60-69 år

 • Generalsekretær, fhv. rektor og fhv. kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, 61.
 • Billedhugger Kristian Dahlgaard, 63.
 • Teolog Christian Tetens, 63.
 • Direktør Conni Edith Simonsen, 65.
 • Teolog Jette Paarup, 66.
 • Sognepræst Anette Buchwald Agersnap, 66.
 • Adm. direktør Paul Gazan, 68.
 • Arkitekt MAA og seniorpartner Poul Schülein, 69.
 • Pastor emer. Lisbet Rønnow Torp, 69.
 • Sognepræst Ebba Susanne Gregersen, 69.

70-79 år

 • Fhv. teaterchef og sceneinstruktør Geir Sveaass, 70.
 • Arkitekt Uffe Black Nielsen, 70.
 • Seniorforsker emer. og fhv. forskningsleder John Erik Hermansen, 71.
 • Museumsinspektør og kunsthistoriker Sissel F. Plathe, 71.
 • Lektor Michael Houmark-Nielsen, 72.
 • Fhv. fabrikant Flemming Skouboe, 72.
 • Billedkunstner Jes Fomsgaard, 73.
 • Bestyrelsesformand og direktør Lisbeth Lollike, 73.
 • Pastor emer. Inger Riiskær Christensen, 73.
 • Direktør og komponist Erik Bach, 75.
 • Filminstruktør, filmproducent og manuskriptforfatter Jesper Jargil, 76.
 • Fhv. advokatsekretær Vita Falster, 77.
 • Pastor emer. Gerda Jensen, 78.
 • Skuespiller og forfatter Henning Jensen, 78.
 • Fhv. provst Simon Asger Nielsen, 79.
 • Pastor emer. Arne Bechmann, 79.

80-89 år

 • Greve, oberstløjtnant og fhv. administrationschef Henrik Moltke, 80.
 • Fhv. direktør Knud Bork Kristoffersen, 80.
 • Pastor Mogens Kaasgaard, 80.
 • Fhv. forkvinde Kirsten Nielsen, 82.
 • Pastor emer. Hans Villy Jørgensen, 84.
 • Professor Helmuth Nyborg, 84.
 • Forfatter Mette Winge, 84.
 • Direktør Jens Erik Behn, 85.
 • Frimenighedspræst Kjeld Hans Jensen Burgby, 86.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat