Prøv avisen

De har fødselsdag – 06. januar 2021

Peter Mogensen, direktør, politisk kommentator og tv-vært, Margrete Auken, medlem af Europaparlamentet (SF), fhv. sognepræst og fhv. folketingsmedlem, Jonas Kuld Holbæk Rathje, chefredaktør. Foto: Simon Læssøe/Niels Ahlmann Olesen/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

60

Chef Søren Elkjær Frandsen, Svendborg, blev i 1988 cand.oecon. i nationaløkonomi og arbejdede derefter i et par år som konsulent for OECD, Directorate for Food, Agriculture and Fisheries i Paris. Siden blev han ansat som konsulent ved Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

Søren Elkjær Frandsen, der i en årrække var formand for Birkerød Privatskole, var i en periode prorektor på Aarhus Universitet og har siden 2017 virket som chef for SDU Research & Innovation Organisation.

Rækken af tillidshverv, som Søren Elkjær Frandsen har beklædt, er lang. Blandt andet har han været folkevalgt revisor for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, medlem af formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og af evalueringsudvalget for primærinstitutterne under Norges forskningsråd. Han er desuden forfatter til en lang række videnskabelige artikler, bøger, rapporter samt populærvidenskabelige skrifter samt debattør i skrevne og elektroniske medier.

Han er tildelt The Alan A.Powell Award i 1998 (The Global Trade Analysis Project, Purdue University, Indiana, USA).

Søren Elkjær Frandsen bor med sygeplejerske Hanne Jørgensen, og de har to børn.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

30-39 år

 • Provst Søren Isak Nolsøe, 39.

40-49 år

 • Teolog og lektor Benedicte Hammer Præstholm, 43.
 • Chefredaktør Jonas Kuld Holbæk Rathje, 44.
 • Sognepræst Caspar Gregers Jensen, 44.
 • Teolog Gertrud Høher Kiil Jørgensen, 47.
 • Dekan og professor Mikkel Vedby Rasmussen, 48.

50-59 år

 • Sognepræst og gymnasielærer Lisbeth Rasmussen, 54.
 • Professor Jon Kvist, 54.
 • Sognepræst Lotte Sandø Heftye, 55.
 • Forskningsleder og klinisk professor Hartwig Roman Siebner, 56.
 • President og professor Bjørn Lomborg, 56.
 • Direktør, politisk kommentator og tv-vært Peter Mogensen, 56.
 • Sognepræst Poul Geil, 56.
 • Daglig leder Helle Marie Danielsen, 56.
 • Teologisk Konsulent, sognepræst og bestyrelsesmedlem Christian Noval, 56.
 • Design Principal og partner Louis Andreas Becker, 59.

60-69 år

 • Sognepræst Martin Jensen, 61.
 • Professor Suzanne C. Beckmann, 62.
 • Adm. direktør Michael Kaa Andersen, 64.
 • Fhv. adm. direktør Niels Breining, 66.
 • Hofdame og fhv. ambassadør Jette Nordam, 66.
 • Pastor emer. Kirsten Elisabeth Clement, 68.
 • Museumsinspektør og seniorforsker Jette Arneborg, 69.
 • Advokat Tove H. Dahl, 69.
 • Sognepræst Anita Torp Esbjørn, 69.

70-79 år

 • Fhv. kommissarius Erling Christensen, 75.
 • Professor emer. Torben Weinreich, 75.
 • Fhv. kontorchef Kirsten Levysohn, 75.
 • Medlem af Europaparlamentet (SF), fhv. sognepræst, fhv. folketingsmedlem Margrete Auken, 76.
 • Forfatter og fhv. bibliotekar Viggo Madsen, 78.
 • Direktør Gitte Kjær, 78.

80-89 år

 • Arkitekt Steen Estvad Petersen, 83.
 • Fhv. forstander Holger Kofoed-Dam, 83.
 • Professor og dr.techn. Mogens Peter Nielsen, 86.
 • Fhv. direktør Flemming Holm, 88.
 • Fhv. biblioteksassistent Annegrethe Mariager, 89.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat

Disse danskere er gået bort

Stig Hermann blev læge i 1960 og fik siden speciallæge-anerkendelse i neuromedicin. Han havde neurologisk speciallægepraksis fra 1970 og gjorde det til sin livsopgave at hjælpe handicappede børn og deres forældre. I 30 år var han overlæge ved afdelingen for multihandicappede i Vangedehuse, det tidligere Center for Handicappede, i Vangede ved København.

Stig Hermann var blandt andet også med til at udlægge åndssvageforsorgen til amterne i 1980.