De har fødselsdag – 6. juli 2020

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Professor i teologi Martin Schwarz Lausten er én af de danskere, der fylder år i dag.
Professor i teologi Martin Schwarz Lausten er én af de danskere, der fylder år i dag. Foto: Leif Tuxen.

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

90

Tidligere lektor Henning Ehlers Olsen, Haderslev, er født og opvokset i Søborg, hvor forældrene ejede en frugt-, grønt- og blomsterforretning. I gymnasietiden var han repræsentant for Foreningen Norden og medstifter, medlem og senere formand for gymnasiets, Lyngby Statsskoles, første elevråd. Hans forældre var tredje generation i Luthersk Mission. Han havde her mindre opgaver, og det var også her han mødte sin senere hustru, som han blev gift med i 1955.

Henning Ehlers Olsen blev i 1956 cand.mag. i engelsk og fransk fra Københavns Universitet. I godt 10 år fra 1958 arbejdede han som adjunkt på Viborg Katedralskole, hvorefter han blev ansat som rektor på det private Rønde Kursus med toårigt studenterkursus og realkursus. Skolen havde fra gammel tid en tilknytning til Indre Mission, som Henning Ehlers Olsen gerne ville bevare, men i mere overensstemmelse med tiden. Det var svært, og efter mange stridigheder tog han sin afsked i 1973. Derpå fulgte 22 år som lektor på Haderslev Katedralskole indtil pensioneringen i 1995.

Henning Ehlers Olsen var i 27 år medlem af menighedsråd i Viborg Søndre Sogn og i Haderslev Domsogn, heraf 25 år som domkirkeværge og med deltagelse i domsognets mange tiltag. Han har også været mangeårigt medlem af Kristeligt Folkeparti med flere organisatoriske poster, sluttende med indvælgelse i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

Hans interesse for lokalhistorie har resulteret i større og mindre artikler, herunder ”Indre Mission i Viborg gennem 100 år”. Han har tillige haft plads i bestyrelsen for Haderslev Bygningsbevaringsforening. For turistforeningen ledede han i en del år byvandringer og omvisninger i Domkirken. I sin fritid har han udarbejdet et omfattende slægtsregister, hvor især indsamling af billeder har haft hans interesse.

Henning Ehlers Olsen mistede i 2018 sin hustru efter 63 års ægteskab. Parret fik tre døtre: Gunvor, som er ansat i administrationen af plejecentre i Haderslev Kommune, Anne driver sammen med Finn Dall Haderslev Stiftsbogtrykkeri, og Karin underviser på musikskolen i Vallensbæk.

Henning Ehlers Olsen har nu i alt 15 børn og børnebørn, næsten alle gift, og otte oldebørn.

85

Forfatter Jacques Berg har det meste af sit liv boet i Frankrig, og tusinder af danskere forbinder hans navn med især området Provence, hvis skønhed få har prist varmere end han.

Den historikeruddannede Jaques Berg blev kendt i en større offentlighed i begyndelsen af 1970’erne, hvor han var udlandskorrespondent for Danmarks Radio. Men i 1973 valgte han at forlade det for ham stressende journalistjob til fordel for en fredeligere forfattertilværelse i det sydfranske. Og det er siden blevet til en mængde skildringer af livet i Provence, men han har også skrevet politiske bøger om Frankrig, noveller, romaner og børnebøger, ligesom han har leveret mange kronikker til dagbladet Politiken.

80

Pastor emeritus Karen Nordahl Svendsen, Kirke Saaby, voksede op på Hørve Lammefjord på en gård med kartofler og gulerødder, asparges, køer og grise, og blandt tre søstre, karle, piger og forældre.

Hun fik en nysproglig studentereksamen fra Stenhus i Holbæk i 1960 og gik derefter direkte til universitetsstudiet i engelsk og tysk med værelse på Egmont Kollegiet i seks år.

Efter studiet med længere ophold i England og med et semester på University of St Andrews i Skotland samt ophold i Kiel, Mainz og Freiburg i Tyskland blev Karen Nordahl Svendsen i 1970 kandidat fra Københavns Universitet. Efter pædagogikum på Ordrup Gymnasium blev hun ansat som adjunkt på Vestre Borgerdyd Gymnasium i Valby. Trods glæde ved at være gymnasielærer valgte hun i 1981 at søge orlov for at studere teologi efter paragraf 2-ordningen.

Efter bestået eksamen i 1983 blev Karen Nordahl Svendsen ansat som sognepræst i Havdrup Sogn og forblev der i 22 år indtil pensioneringen i 2005. Undervejs arrangerede hun blandt andet konfirmandlejre i præstegårdshaven med musicals, foredrag, litteraturkreds, sognecafe med mere.

Siden 2005 har hun boet i Kirke Saaby sammen med sin mand Peter og er blevet en del af kirke- og sognelivet. Hun har 4 børn og 11 børnebørn. Ud over familie, venner og musikliv er den store interesse litteratur, digtning og fremtrylning af gourmet-middage.

75

Tidligere provst Jens Simonsen, Varde, er født i Fabjerg og fortsatte efter studentereksamen til Aarhus Universitet, hvor han blev cand.theol. i 1974. Samme år blev han ansat som residerende kapellan i Them. I 1978 kom han til Brændkjærkirken i Kolding som sognepræst, og i 1993 blev han sognepræst i Skjern Sogn, hvor han i 1996 blev udnævnt til provst i Skjern Provsti.

Jens Simonsen har i det meste af sin tid som præst været optaget af at skrive salmer og har gennem flere år været med i en kreds af salmedigtere, som har udgivet blandt andet ”Tredjedagens lyse rum” i 2001 og ”Lysets utålmodighed” i 2011. Dertil kommer morgen og aftensalmer. Han er desuden repræsenteret i ”Lutherrosen” med 17 salmer samt i ”100 salmer”. Han flyttede til Varde ved pensioneringen i 2007.

Jens Simonsen sidder i styregruppen for Børns Voksenvenner og er engageret via Aflastningstjenesten i sorggruppearbejde og besøgstjeneste. Han har i 20 år været medlem af Rotary og var præsident i 2002-2003 i Skjern-Tarm. Siden starten af 2019 har han desuden været kirkesanger i Nr. Nebel og Kvong Sogne.

Jens Simonsen er gift med Kirsten, og parret har tre børn.

50

Familierådgiver, forfatter Lone Carmel, der gennem mange år har drevet firmaet relazion, startede tidligt med at oprette tilbud til de børn, der ikke kunne rummes i folkeskolen. Med særligt fokus på familierelationer var hun medstifter af en specialskole. Senere blev hun selvstændig og var primus motor i væksten af Erhvervsforum Roskilde via sit frivillige engagement og sin bestyrelsespost i foreningen.

Senere blev dette til en bestyrelsespost i RUC Alumne, hvor hun dannede alumneforeningen. I en periode var hun i bestyrelsen i virksomhedsnetværk Roskilde, og i de senere år har hun haft en bestyrelsespost i Psykoterapeutforeningen.

Lone Carmel har på tv ofte deltaget i samtaler med andre om relationer og nærvær. Hun har skrevet klummer i lokalaviser og i magasinet Børn og Fritid. Hun har desuden skrevet bogen ”Hverdagsrelationer. Når det nære bliver svært”.

Lone Carmel bor og arbejder i Roskilde, hvor hun engagerer sig i flere lokale foreninger, blandt andet kulturstedet Gimle og i Zonta Roskilde, som er et netværk af kvinder, der ønsker at gøre en forskel for piger og kvinder på både lokalt, nationalt og internationalt plan.

Lone Carmel har fire børn og holder af sit liv ved havnen i Roskilde. Fødselsdagen fejres i første omgang under private former med familien, men vil senere hen blive markeret med en reception.

40-49 år

 • Sognepræst Mette Præstegaard Friis, 47.
 • Sognepræst Heidi Kristine Kasper Hansen, 48.
 • Teolog, kirke/kulturmedarbejder Mette Brunshuus, 49.

50-59 år

 • Provst Ole Hyldegaard Hansen, 57.
 • Journalist Charlotte Aagaard, 57.
 • Sognepræst Morten Munch, 59.

60-69 år

 • Ambassadør Liselotte Kjærsgaard Plesner, 60.
 • Sognepræst Annie Krog Foldager, 65.

70-79 år

 • Gårdejer, pelsdyravler Knud Jørgen Vest, 74.
 • Tidligere provst Jens Simonsen, 75.
 • Konsulent, dyrlæge Niels Juul Jensen, 75.
 • Pastor emer. Kathrine Hessellund, 77.

80-89 år

 • Pastor emer. Karen Marie Nordahl Svendsen, 80.
 • Fhv. ambassadør, mediator Peter Brückner, 80.
 • Billedkunstner Jane Balsgaard, 81.
 • Professor emer., dr.theol. Martin Schwarz Lausten, 82.
 • Forfatter, cand.mag. Jacques Berg, 85.
 • Pastor emer. Frede Arnold Hansen, 88.
 • Lektor, dr.phil. Erik Helmer Pedersen, 88.
 • Pastor emer. Gertrud Bay, 89.