Prøv avisen

De har fødselsdag – 08. januar 2021

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

90

Anna Grethe Dybro, Herning, voksede op i Uglev på Thyholm. Efter syv års skolegang kom hun ud at tjene på en gård i nabolaget og havde senere plads i huset i Skjern og Herning. Herefter fik hun arbejde på en fiskenetfabrik for at tjene penge til et højskoleophold på Haslev Udvidede Højskole. Her mødte hun sin senere mand Johannes Dybro, som hun blev gift med i 1954. Han arbejdede som lærer, mens Anna Grethe Dybro skrev artikler til aviser og blade.

I 1970 var hun med til at starte et konservativt månedsblad og fik siden en deltidsstilling på Herning Folkeblad med at skrive skolestof. Det blev til 23 års ansættelse med skiftende arbejdsområder, kirkestof skolestof og navnestof.

Anna Grethe Dybro er mor til fire børn, og med tiden er der kommet 10 børnebørn og to oldebørn til familien. Hun har desuden været aktiv i foreningslivet i Herning med bestyrelsespost i Herning Valgmenighed og Osteoporoseforeningen.

75

Forhenværende organisations- og personalechef, forhenværende generalsekretær Svend Tychsen er uddannet cand.polit. og har varetaget cheffunktioner i Undervisningsministeriet, Amtsrådsforeningen og Odense Kommune.

Efter pensionering fra Odense Kommune var han i en årrække generalsekretær for Primo Danmark, der er et initiativ under Kommunaldirektørforeningen i Danmark til fremme af god risikoledelse i den offentlige sektor, gennem seminarer, netværksgrupper og publikationsvirksomhed.

Samtidig har Svend Tychsen være aktiv i Foreningen Norden på lokal-, regional- og landsniveau, senest i forbindelse med organiseringen af foreningens 100-årsjubilæum i 2019 og udgivelsen af et særligt jubilæumsmagasin med foreningens historie. Han er i dag stadig formand for lokalafdelingen i Odense, der blandt andet organiserer de årlige Luciaaktiviteter i samarbejde med Odense Kommune, med Luciakroning i Odense Koncerthus og efterfølgende Luciaoptog på sygehus og plejecentre.

60

Lene Diemer har siden 2003 virket som advokat og rådgiver samt mediator for private og fondsejede dag- og døgntilbud. Advokatkontoret ligger i hjertet af København, men de fleste arbejdstimer ligger hos klienterne og deres brugere.

Lene Diemers samfundsengagement blev grundlagt i ungdommen med politisk aktive forældre og en far i modstandsbevægelsen. Hun har en baggrund i Undervisningsministeriet og Dansk Flygtningehjælp samt bestyrelses- og tillidsposter hos en række sociale tilbud.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

40-49 år

 • Sognepræst Caroline Kollenberg Thisted, 44.
 • Sognepræst Mette Maria Kristensen, 46.
 • Teolog Christina Rothmann Johansen, 48.
 • Teolog Jens Nørgaard Linderoth, 48.
 • Kirke- og kulturmedarbejder Anne Skouboe, 49.

50-59 år

 • Adm. direktør Line Rix, 50.
 • Professor Lars Birkedal, 51.
 • Provst Betty Grønne Ahrenfeldt, 53.
 • Sognepræst Bente Hjul Johannessen, 54.
 • Landsleder Annette Bech Vad, 55.
 • Lektor og fhv. formand Rune Gade, 57.
 • Sognepræst Ulla Horsholt, 58.

60-69 år

 • Generalsekretær Anders Ladekarl, 61.
 • Sognepræst Ole Buchardt Olesen, 61.
 • Gårdejer Asger Christensen, 63.
 • Ledende overlæge Connie Lærkholm Hansen, 64.
 • Sognepræst Ida Balslev Willert, 67.
 • Arkitekt John Foldbjerg Lassen, 68.

70-79 år

 • Professor mso og lektor exam.art. Simo Køppe, 70.
 • Afdelingslæge Lars Christian Laursen, 70.
 • Fhv. rektor og professor Ib Poulsen, 72.
 • Fhv. seminarierektor Gert Fosgerau, 73.
 • Professor og konsulent Dorte Olesen, 73.
 • Fhv. godsejer og hofjægermester Charlotte Riegels Hjorth, 73.
 • Billedkunstner Susanne Kruse, 73.
 • Musiker Flemming Arleth, 73.
 • Pastor emer. Ole Grabas, 73.
 • Fhv. højesteretspræsident Poul Søgaard, 74.
 • Teolog og lektor Vagn Krogh Christensen, 76.
 • Kontorchef Jesper Pålsson, 77.
 • Formand, forfatter og fhv. direktør Jan Magnussen, 78.
 • Professor Ole Kragholm Borggaard, 78.
 • Kammerherre, godsejer og generalkonsul Frank Uhrenholt, 78.
 • Overlæge og fhv. faglig direktør Nils Holger Axelsen, 79.
 • Lektor emer. Kjeld Bagger Laursen, 79.

80-89 år

 • Professor Poul Erik Bloch Thomsen, 81.
 • Lektor Silja Renault, 81.
 • Kunstmaler Victoria Cicely Friis, 83.
 • Fhv. lektor og professor Birgit Kirkebæk, 83.
 • Direktør Tage Meinertz Nilsson, 83.
 • Pens. overlæge Hans Løkkegaard, 84.
 • Fhv. rektor Eivind Winsløw, 87.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat