De har fødselsdag, og dem mistede vi – 10. januar 2020

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Skuespiller Jakob Cedergren, pastor emer. Bent Døssing Hansen og foredragsholder og klummeskribent Chris MacDonald. De har alle fødselsdag i dag.
Skuespiller Jakob Cedergren, pastor emer. Bent Døssing Hansen og foredragsholder og klummeskribent Chris MacDonald. De har alle fødselsdag i dag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix, Henning Bagger/Ritzau Scanpix og Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix.

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

85 år

Pastor emeritus Bent Døssing Hansen, Pandrup, blev født i Aarhus i 1935 og voksede op i Trøjborg. Han tog sin teologiske uddannelse på Abilene Christian College, Texas, USA, men supplerede den med afsluttende prøver på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Han læste desuden også i en periode under Tillich ved Rice-universitetet i Houston, USA.

Da han kom tilbage til Danmark, arbejdede han i en periode som frimenighedspræst i Odense (med lønning fra USA). Ved siden af var han ansat som timelønnet gymnasielærer, blandt andet ved Hesbjerg slot, hvor han efter ejeren, teolog Jørgen Laursen Vigs, død var med til at oprette Hesbjerg Fonden og var bestyrelsesmedlem over en cirka 10-årig periode.

I 1971 blev Bent Døssing Hansen ansat i folkekirken som sognepræst ved Agersø-Omø Pastorat. I 1972 kom han til Arninge-Tillitze Pastorat, blev kapellan ved Stormarkskirken i Nakskov og kom i 1975 til Sankt Markus Kirke i Aalborg, hvor han virkede indtil 2005, hvor han som 70-årig gik på pension.

I slutningen af 1970’erne startede en karismatisk bevægelse eller rørelse i hele verden, og den ramte også Danmark både i frikirkemiljøet og folkekirken. Daværende biskop Henrik Christiansen anbefalede, at Bent Døssing Hansen åbnede for denne vækkelse i Sankt Markus Kirke, hvilket gav anledning til en del røre. Men de positive virkninger blev et blomstrende ungdomsliv med en ny musikstil, menighedsvækst og starten på den første karismatiske bibelcamping med folkekirkelig ledelse. Bibelcampingen startede i 1980 i Skalborg og flyttede siden til Hasseris på grund af vækst. I 2004 deltog cirka 2000 personer, og campingen var nu så stor, at der måtte findes nye lokationer igen. Da Bent Døssing Hansens pension var nært forestående, overdrog han campingen til Dansk Oase (nu kendt som Sommeroase), hvor den først var ved højskolen i Odder og siden i Horsens.

I årene op til sin pension oprettede han et udvalg, som var med til at starte og skabe Aalborg valgmenighed. Som forberedelse hertil blev oprettet en fond, så der var penge at starte for, og Anders Michael Hansen, valgmenighedspræst i Aarhus, blev inviteret som coach og vejleder på processen.

Bent Døssing Hansen blev i sit virke særlig kendt som skribent og debattør i Kristeligt Dagblad og Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor han i en periode på ugentlig basis havde indlæg eller kronikker i, men stoppede med skriveriet, da han gik på pension, og især fordi hans to døtre blev præster i folkekirken og skulle have mulighed for at skabe deres eget liv.

Han sidder nu i bestyrelsen for Gatten missions- og hjælpearbejde, som driver virksomhed i en lang række lande. Hvert år laver bestyrelsen desuden en mindre bibelcamping i Gatten. Han er også fortsat bestyrelsesformand for en genbrugsbutik i Øgadekvarteret i Aalborg, som ægteparret oprettede, mens han stadig virkede som præst. Derudover virker han som mentor og vejleder for flere præster og kirkelige ledere rundtom i landet.

Bent Døssing Hansen blev gift med Ruth Rønn Hansen i 1970. Parret har sammen fået tre døtre. Helga Døssing Bendfeldt er sognepræst i Sindbjerg, Maria Døssing Bak er jurist ved Hjørring kommune, og Anna Døssing Gunnertoft er religionspædagogisk konsulent i Aalborg Stift samt ph.d.-studerende ved praktisk teologi på Aarhus Universitet.

I slutningen af 2004 nåede Bent Døssing Hansen at være Danmarks ældste fungerende præst, mens datteren Anna var Danmarks yngste præst – de var dengang henholdsvis 69 og 24 år.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

40-49 år

 • Lektor Anne Mette Thorhauge, 44.
 • Foredragsholder og klummeskribent Chris MacDonald, 47.
 • Skuespiller Jakob Cedergren, 47.
 • Sognepræst Gustav Eyermann, 48.

50-59 år

 • Diamanthandler Katerina Pitzner, 50.
 • Sognepræst Christine Julie Kjærulff Beck, 51.
 • Adm. direktør, bestyrelsesformand Jens Mathiesen, 51.
 • Kreativ direktør, chefredaktør, tv-vært, modeskribent Uffe Buchard, 53.
 • Tidligere folketingsmedlem, lærer Karin Nødgaard, 54.
 • Fotograf, redaktør Christina Capetillo, 56.
 • Chefanklager Kåre Skjæveland, 57.
 • Kontorchef, ambassadør Tine Anbæk, 57.
 • Provst Niels Arne Christensen, 58.
 • Korshærspræst Lena Margrethe Bentsen, 59.
 • Teolog, børnesekretær Cecilie Marie Thams Nord Hansen, 59.
 • Sognepræst Leif Jordt, 59.

60-69 år

 • Kostumier Ingrid Søe, 60.
 • Skuespiller Ole Lemmeke, 61.
 • Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Vestbo, 61.
 • Direktør, kapitalforvaltningschef Jens Jørgen Holm Møller, 61.
 • Koncernchef Ida Sofie Jensen, 62.
 • Sognepræst Kim Arne Pedersen, 63.
 • Fhv. minister, fhv. folketingsmedlem Carsten Hansen, 63.
 • Kommandør, fhv. flotilleadmiral Jens Claus Hansen, 64.
 • Adm. direktør, MSc, ph.d. Jens Maaløe, 65.
 • Seniorrådgiver, fhv. vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen, 67.
 • Teolog, forstander Carsten Kristiansen, 68.
 • Adm. direktør Erik Lorenz Petersen, 68.
 • Statsskovrider, fhv. direktør Hans Henrik Christensen, 69.

70-79 år

 • Lægelig konsulent, dr.med. Lars Linnet, 70.
 • Pastor emer. Peder Riis Kistrup, 71.
 • Fhv. amts- og byrådsmedlem, EF-konsulent, cand.merc. Lars Abel, 71.
 • Pastor emer. Jette Arp, 73.
 • Pastor emer. Henrik Forman, 74.
 • Direktør Søren Rasmussen, 74.
 • Professor, dr.med. Albert Gjedde, 74.
 • Arkitekt Søren Dahlsgaard Schmidt, 76.
 • Fhv. privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner, 76.
 • Filminstruktør, manuskriptforfatter, skuespiller Helle Ryslinge, 76.
 • Fhv. sømandspræst Eskild S. Pedersen, 77.
 • Journalist Anna Johannesen, 77.
 • Cand.jur., fhv. direktør, advokat Jan Schrøder, 79.

80-89 år

 • Fhv. kirkesanger Karen Margrethe Bjerregaard, 80.
 • Grevinde Susanne Brockenhuus-Schack, 82.
 • Designer Jens Møller-Jensen, 82.
 • Ambassadør Bent Haakonsen, 84.
 • Professor emer. Jørgen Aage Jensen, 84.
 • Pastor emer. Bent Døssing Hansen, 85.
 • Fhv. skovrider Jens Erling Handberg, 88.

Disse danskere er gået bort

 • Tidligere gymnasielærer, cand.mag. i dansk og retorik Gerda Thastum Leffers, Virum, er død, 100 år.

Gerda Leffers var i en høj alder stadig aktiv forfatter og aktivt bestyrelsesmedlem i Virum Menighedsråd, hvor hun i flere perioder var henholdsvis formand og næstformand og havde plads i Provstiudvalget, ligesom hun også arbejdede med kirkebladet. Efter børnene var fløjet fra reden, tog hun først en realeksamen, derefter studentereksamen og endelig en universitetsuddannelse og pædagogikum.

I Modersmål-Selskabet havde hun lige fra den stiftende generalforsamling i 1979 sæde i bestyrelsen og var i en 10-årsperiode formand. I alle årene var hun tillige medlem af årbogsudvalget og heri været den førende kraft ved skrivningen af årbogen. Igen i år har Gerda Leffers været hoveddrivkraften bag Modersmål-Selskabets årbog med det af hende foreslåede tema ”Din stemme tæller”. Desuden sad hun også i bestyrelsen for seniorgruppen af danske forfattere i Dansk Forfatterforening. I en længere periode var hun med i bestyrelsen for Sundhedshøjskolen Diget i Skagen.

Gerda Leffers beskæftigede sig med bogudgivelser og tekstbehandling, og ud over kronikker, artikler og debatindlæg i aviser og tidsskrifter skrev hun flere bøger, eksempelvis ”Kunstnerproblematikken hos H.C. Andersen”, og erindringsbogen ”Min årstid – essays og digte” fra 2012.

Fra 2018 boede hun på Solgaven i Farum, hvor hun bidrog med en klumme til Solgavens blad.