Prøv avisen

De har fødselsdag – 12. januar 2021

Jørn Hjorting, fhv. studievært, Johannes Riis, forlægger og Samuel Rachlin, journalist, forfatter og foredragsholder. Foto: Leif Tuxen, Linda Kastrup/Ritzau Scanpix, Hans Christian Jacobsen

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

85

Teolog, tidligere seminarielærer Lisbet Lindenov Christiansen, Frederiksberg, blev i 1966 teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Efter endt uddannelse søgte hun arbejde på Københavns Dag- og Aftenseminarium, hvor hun virkede de næste 33 år.

Klasserne var sammensat af mennesker med forskellig etnicitet, hvilket medførte, at ”teorier måtte vige for eftertanke”. Disse timer, arbejdet i felten i praktik og hendes kurser i filosofi på forskellige skoler kom til at stå centralt for Lisbet Lindenov Christiansens virke som seminarielektor. Efter 33 år gik hun på pension og virkede derefter som censor

80

Kommandør Gunnar Nymark Andersen, Gilleleje, var fra slutningen af 1950’erne og godt fire år frem mathelev i Søværnet. Som officer havde han sine første ti år af tjenesten på inspektionsskibe, minelæggere og torpedobådseskadren, men han var også med på togt med Kongeskibet Dannebrog.

1986-1989 forrettede han tjeneste i Forsvarsministeriets 6. kontor og blev derpå udnævnt til kommandørkaptajn og chef for Forsvarskommandoens Forhandlings- og Aftalesektion. Her var han indtil 1993, hvor udnævnelsen til kommandør kom samtidig med udpegelsen til chef for Søværnets Operative Kommandos Personel- og Uddannelsesafdeling i Aarhus.

Gunnar Nymark Andersen blev i midten af 1990’erne chef for Forsvarets Forvaltningsskole på Høveltegård og gik på pension i 2001. Han er tildelt Græsted-Gilleleje Kommunes Idrætslederpris i 1986 og blev i 2001 æresmedlem i Gilleleje Boldklub.

75

Seniorforsker Jørgen Ingolf Schou, Charlottenlund, har siden sin kandidatgrad i 1975, og licentiatgraden fem år senere, arbejdet med de fænomener, der optræder, når en ionstråle eller en kraftig laserstråle rammer et flygtigt materiale.

Har har været fast medarbejder på fysikafdelingen på Forskningscenter Risø, og hans forskergruppe på DTU Fotonik på Danmarks Tekniske Universitet har blandt andet undersøgt, hvordan man med stærke laserstråler kan udvikle materialer til solceller af simple og billige grundstoffer.

Jørgen Schou har haft flere tillidshverv som formand for Dansk Fysisk Selskab og for Den danske Nationalkomite for Lysets År 2015.

50

Sognepræst Julie Finne Bjorklund Rebel, Kgs. Lyngby, blev cand.theol. i 2001. Efter et vikariat i Glostrup Sogn i 2004 kom hun til Vallensbæk Sogn, hvor hun virkede, indtil hun i 2013 blev ansat som sognepræst i Lundtofte.

50

Overvismand og professor Carl-Johan Dalgaard, København, blev ph.d. i økonomi i 2002. Foruden at være overvismand er han professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Han har tidligere været kortvarigt ansat ved den Internationale Valutafond, Gøteborgs Universitet og Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, og så er han tilknyttet redaktionen af flere økonomiske tidsskrifter. Han forsker og underviser fortrinsvis i økonomisk vækst og udvikling. 2012-2014 sad han i Produktivitetskommissionen. Carl-Johan Dalgaard er blevet hædret blandt andet med Zeuthen Prisen og Undervisningsprisen 2005.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

20-29 år

 • Sognepræst Julie Aulkær Andersen, 29.

30-39 år

 • Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed, 34.

40-49 år

 • Arkitekt Rikke Krogh, 46.
 • Billedkunstner Ebbe Stub Wittrup, 48.
 • International strategisk rådgiver, forfatter og journalist Morten Bay, 48.

50-59 år

 • Professor og overvismand Carl-Johan Lars Dalgaard, 50.
 • Sognepræst Julie Finne Bjorklund Rebel, 50.
 • Brigadechef Peter Riisberg Kragh, 52.
 • Sognepræst Lone Risdahl Krogsgaard, 53.
 • Filmproducer og konsul Michael Henning Haslund-Christensen, 56.
 • Sognepræst Bo Heikendorf Petersen, 56.

60-69 år

 • Seniorrådgiver og fhv. adm. direktør Jens Klarskov, 61.
 • Adm. direktør og journalist Finn Morsing, 61.
 • Kammerdame, hofjægermester og godsejer Birgitte Dinesen, 63.
 • Sognepræst Lars Olav Kirkeby, 63.
 • Forfatter Camilla Christensen, 64.
 • Guitarist og kunstnerisk leder Jesper Lützhøft, 64.
 • Sognepræst Charlotte Rossel, 64.
 • CEO Stig Hoffmeyer, 65.
 • President og chief executive officer Henrik Slipsager, 66.
 • Overlæge Klaus Villadsen, 67.
 • Professor og overlæge Daniel A. Steinbrüchel, 68.
 • Fhv. borgmester Lis Tribler, 69.

70-79 år

 • Fhv. informationschef Thomas Rørsig, 70.
 • Forlægger Johannes Riis, 71.
 • Fhv. direktør Claus Silfverberg, 73.
 • Fhv. landsholdsspiller Henning Munk Jensen, 74.
 • Fhv. overlæge Eskild W. Henneberg, 74.
 • Journalist, forfatter og foredragsholder Samuel Rachlin, 74.
 • Professor og dr.med. Søren Mogensen, 74.
 • Pastor emer. Paul Christian Arnbak, 74.
 • Seniorforsker Jørgen Ingolf Schou, 75.
 • Fhv. vicedirektør Preben Stenalt, 75.
 • Forfatter og freelance journalist Lal Keerthie Fernando, 75.
 • Professor emer. Ib Friis, 76.
 • Forfatter og koncertarrangør Bodil Steensen-Leth, 76.
 • Fhv. direktør Peter Kauffeldt, 76.
 • Fhv. underdirektør Tonny Bech Pedersen, 78.

80-89 år

 • Kommandør Gunnar Nymark Andersen, 80.
 • Kommandør og gårdejer Jørgen Frederik Evald, 81.
 • Komponist og dirigent John Høybye, 82.
 • Statsaut. ejendomsmægler Hanne-Joe Erichsen, 82.
 • Teolog og tidligere seminarielærer Lisbet Lindenov Christiansen, 85.

90-99 år

 • Fhv. studievært Jørn Hjorting, 90.
 • Arkitekt Otto Weitling, 91.
 • Pastor emer. Jens Peder Herbert Jensen, 92.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat

Disse danskere er gået bort

Torben Lindhardtsen var netop færdiguddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitekskole, da han i 1968 startede sin succesrige tegnestue sammen med sin studiekammerat, kgl. bygningsinspektør Hans Dall. Sammen vandt de fra starten den ene krævende arkitektkonkurrence efter den anden. Deres tegnestues produktion imponerer både kvantitativt og kvalitativt.

Som eksempler på deres fornyende arkitektur kan nævnes Aalborg Universitetscenter, Medborgerhuset i Aalborg med hovedbibliotek og byrådssal, rådhusene i Maribo og Holstebro, Centralsygehuset i Slagelse og Balticas hovedsæde i Ballerup. De to arkitekters fælles varemærke blev et fantasifuldt formsprog, som på en gang virker både robust og raffineret. Tunge mure er et fast træk i de fleste af deres huse.

I 1981 blev Torben Lindhardtsen og Hans Dall tildelt Træprisen og i 1986 Betonelement-Prisen.