De har fødselsdag – 12. juni 2020

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Minister Dan Jørgensen, tv-vært Natasja Crone og kunstner Jesper Just har alle fødselsdag i dag.
Minister Dan Jørgensen, tv-vært Natasja Crone og kunstner Jesper Just har alle fødselsdag i dag. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen, Mads Claus Rasmussen, Celina Dahl/Ritzau Scanpix.

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

80

I 1970 bestod organist Herman Hansen den kirkemusikalske eksamen ved Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium og fire år senere den musikpædagogiske eksamen.

I 1971 blev han ansat som organistassistent ved Roskilde Domkirke. Senere samme år blev han ansat som organist og kantor ved Christianskirken i Sønderborg.

I årene som organist har han dannet et ungdomskor og senere kirkens drengekor.

Herman Hansen gik på pension i 2013. En af hans store interesser er koncerter, hvilket har ført ham rundt i verden til symfonikoncerter.

Han fungerer stadig som vikarorganist ved flere syd- og sønderjyske kirker. Han deltager i forskellige foreninger som pianist ved arrangementer og følger gerne med i udviklingen inden for kirkelige aktiviteter.

80

Historiker, dr.phil., tidligere lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og center for koldkrigsstudier Kay Lundgreen-Nielsen, Odense, blev i 1967 cand.mag. fra Københavns Universitet i historie og tysk. Efter en tid som gymnasielærer blev han ansat som stipendiat som ved dansk udenrigspolitisk institut. Han blev ansat på Odense Universitet i 1974, hvor han forskede og underviste, og samtidig med at han arbejdede på sin disputats, udbød han adskillige undervisningsemner.

Disputatsen, ”The Polish Problem at the Paris Peace Conference. A Study of the Policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919”, blev forsvaret i 1979. For at kunne skrive den, havde han lært sig polsk. Disputatsen blev tildelt en pris af Pilsudski-instituttet og betragtes stadig som et hovedværk.

Kay Lundgreen-Nielsen underviste i så forskellige emner som nyere tysk historie, nyere amerikansk historie, polsk historie, spansk historie og internationale forhold. Han har fungeret som vejleder for over 75 speciale- og ph.d.-studerende.

Hans interesse for spansk historie mundede ud i et andet hovedværk, ”Tro eller blændværk – Danmark og Den Spanske Borgerkrig 1936-1939”. Her lærte han sig spansk og modtog i øvrigt Sven Henningsen-prisen for bogen.

Siden 2010 har Kay Lundgreen-Nielsen nydt sit otium, men straks om morgenen bliver de første aviser læst igennem, og i løbet af dagen ser han som minimum polske, spanske og franske tv-aviser. Sammen med hustruen, lektor Dorte Lundgreen-Nielsen, dyrker han deres fælles store interesse for natur, kultur og musik, og rejserne rundt i verden går ofte til besøg hos børnene, Maria og Jens.

75

Teolog og idéhistoriker John Busk Jepsen , Ærøskøbing, er født i Sønderborg, og bygningen, han voksede op i, var et tidligere preussisk kanonhus, opført i 1860’erne i forbindelse med ”Festung Sonderburg-Düppel”.

Han blev i 1972 teologuddannet fra Københavns Universitet og var fra 1973 til 1984 sognepræst i Øster Lindet-Gram Pastorat. Dernæst, indtil pensioneringen i 2009, havde han sit virke i Øster Lindet-Rødding Pastorat. Han underviste som timelærer på Haderslev Statsseminarium fra 1977 til 1979 og på Rødding og Toftlund Højskoler i syv år fra 1993.

Siden 2010 har John Busk-Jepsen boet på Ærø sammen med sin hustru, Benedicte, og arbejdet med maleri og skulptur. Han udstiller af og til sine billeder på plankeværket ud mod vejen,

Han har også skrevet ”Til frimodighed”, som består af 80 artikler fra det kirkeblad, han redigerede og skrev i 35 år.

På grund af corona bliver der ikke nogen stor fødselsdagsfest, men parret glæder sig til at samles med deres tre børn og deres familier.

75

Pastor emeritus Lise Aare Jensen , Hvidovre, blev i 1975 cand.theol. fra Københavns Universitet. Efter en stilling som residerende kapellan i Risbjerg kom hun i 1986 til Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat, hvorfra hun gik på pension i 2010.

75

Carsten Seeger, Østermarie, har stiftet KulturBornholm for at udbrede kulturen og Sangforeningen Morgenrøden for at ære skuespiller Ebbe Rode, der var udnævnt til æreskunstner i Østermarie i 1998.

Østermarie Kirke var i 20 år stedet, hvor byens æreskunstnere takkede for titlen og for den vej eller lignende, som blev afsløret efter koncerten. Æreskunstnerne nominerede deres efterfølger, og de fleste forslag afspejlede dog Carsten Seegers interesse for teater, musik og litteratur.

Han blev lærer i 1968 og har gennem årene været flittig læserbrevsskribent og kulturvejleder på DR P1.

70

Teolog Anette Lund, Vodskov, er opvokset på landet. Da hun var 12 år gik hendes fars livsdrøm i opfyldelse, da han kom på Den Frie Lære Lærer Uddannelse i Ollerup. Da Anette Lund var det ældste barn, blev hun fodermester. Hun malkede, passede grise, søer som farede, fodrede, mugede ud og passede 200 avlshøns.

Anette Lund blev uddannet som driftsassistent på Aalborg Værft, og i 1991 blev hun cand.theol. fra Aarhus Universitet. Hun har undervist minikonfirmander i fire år og virket som gæsteprædiker for den præst, der viede hende og hendes nuværende mand. Parret har været gift i 15 år nu, og Anette Lund har to sønner fra et tidligere ægteskab.

Anette Lund holder af at gå ture i naturen, gå til fitness sammen med sin mand og gå til undervisning i akrylmaling. Kunst er en af hendes store interesser, ligesom hun har rejst en del sammen med sin mand. De kommer også begge på Kildehuset, der er et sted for mennesker med tidligere og nuværende psykiske lidelser. Hun har siddet i bestyrelsen i 16 år, og hun har også de seneste 4 år siddet i bestyrelsen i den andelsforening, hvor hun bor.

50

Tv-vært Natasja Crone fik efter gymnasiet arbejde i en fagforening, hvor hun blev sat til at skrive mødereferater. Men hun kedede sig og begyndte at peppe referaterne op med saftige indledninger og sjove vendinger. Det var noget, hendes chef kunne lide. Så meget, at han pegede hende i retningen af Journalisthøjskolen i Aarhus. Siden blev hun ansat til at dække sport hos Danmarks Radio. Men hun blev først kendt som underholdningsvært for Dansk Melodi Grand Prix i 2000 og året efter for det europæiske Melodi Grand Prix med Søren Pilmark ved sin side. Siden da har hun været vært for programmer om underholdning, de kongelige, politik og ikke mindst nyheder, det meste hos TV 2.

Tidligere i år modtog hun prisen ”Årets bedste vært - fakta” for sin rolle som vært i en partilederdebat under folketingsvalget sidste år.

Siden 2016 har hun været kæreste med journalist og korrespondent Rasmus Tantholdt, der også arbejder for TV 2. De bor hver for sig. Kæresten i København og Natasja Crone i Trørød i Nordsjælland. Hun har to sønner, begge med eksmanden Nikolaj Back.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

30-39 år

 • Sognepræst Ole Madsen, 36.
 • Sogne- og studenterpræst Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz, 37.

40-49 år

 • Sogne- og fængselspræst Mette Kruse Andersen, 43.
 • Klima-, energi- og forsyningsminister, folketingsmedlem Dan Jørgensen, 45.
 • Sogne- og sygehuspræst Katrine Louise Raun, 46.
 • Sognepræst Carsten Tranberg-Krab, 46.
 • Generalsekretær, fhv. minister, fhv. folketingsmedlem Karen Angelo Hækkerup, 46.
 • Videokunstner, manuskriptforfatter, instruktør Jesper Just, 46.
 • Projektleder Marie Myschetzky, 47.

50-59 år

 • Sognepræst Helle Domino Asmussen, 53.
 • Sognepræst Pia Krogh Albrechtsen, 55.

60-69 år

 • Ambassadør Jens-Otto Horslund, 60.
 • Adm. direktør Lars Herman Petersen, 60.
 • Skuespiller, entertainer, radiovært Lotte Heise, 61.
 • Billedkunstner, kurator Hanne Nielsen, 61.
 • Arkitekt, direktør Nille Juul-Sørensen, 62.
 • Indehaver, fhv. overbibliotekar Claus Vesterager Pedersen, 62.
 • Museumsdirektør, dr.phil., adj. professor Flemming Just, 63.
 • Pastor emer. Anne Kirstine Langkjer, 67.
 • Kunstmaler Søren Ankarfeldt, 68.

70-79 år

 • Teolog Anette Søndergaard Fischer Lund, 70.
 • Teolog, tidligere kirkemusikskolelærer Henning Nielsen, 71.
 • Fhv. balletmester, instruktør, solodanser Johnny Eliasen, 71.
 • Tidligere valgmenighedspræst Kurt Viggo Andersen, 72.
 • Fhv. cirkusdirektør Diana Benneweis, 73.
 • Pastor emer. John Busk-Jepsen, 75.
 • Pastor emer. Lise Aare Jensen, 75.
 • Professor, dr.merc. Henrik Holt Larsen, 75.
 • Gårdejer og stifter Carsten Seeger, 75.
 • Fhv. direktør Peter Klemensen, 76.
 • Næstformand, fhv. folketingsmedlem, lektor Hanne Severinsen, 76.
 • Overlæge Jesper Sylvest, 76.
 • Overlæge, dr.med. Svend Erik Børgesen, 77.
 • Entertainer Johnny Reimar, 77.
 • Overlæge Jens Frederiksen, 78.
 • Overlæge, dr.med. Søren Krabbe, 78.
 • Pastor emer. Solveig Louise Bøye, 79.
 • Fhv. fuldmægtig, cand.jur. Mette Margareta Greve, 79.
 • Keramiker, billedhugger Heidi Luzie Guthmann Birck, 79.

80-89 år

 • Fhv. rektor, dr.phil. Else Marie Bukdahl, 83.
 • Fhv. lektor Niels Jonassen, 83.
 • Professor, dr.techn. John Villads Villadsen, 84.
 • Fhv. lektor, cand.mag. Karen Lunderskov, 88.

90-99 år

 • Pens. major Bent Emil Bæhr, 90.
 • Lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen, 91.
 • Fhv. professor Marie-Alice Seferian, 91.
 • Pastor emer. Edvind Gunner Kristensen, 93.

100-109 år

 • Fhv. universitetslektor, fil.dr. Marguerite Engberg, 101.

Disse danskere er gået bort

Klaus-Henrik Jacobsen læste teologi og filosofi på Københavns Universitet og var på et års studieophold i USA, inden han i 1967 kom til Odense Universitet, hvor han færdiggjorde sine studier. Han blev i 1970 ansat som lektor samme sted.

Hans tidligeste faglige interesse var sprogfilosofi, hvilket han har forfattet flere bøger om, men med tiden blev det filosofihistorie og politisk filosofi, han primært underviste i.

Ved Styrelsesloven for Universiteternes ikrafttræden i 1971, blev han valgt som filosofisk instituts første institutbestyrer på universitetet. Men allerede året efter flyttede Klaus-Henrik Jacobsen til Færøerne, hvor han deltog i arbejdet med at etablere landets universitet.

I 1976 returnerede han til Odense, hvor han i 1979 blev medlem af fakultetsrådet og valgt til dekan. Ikke længe efter blev han af Undervisningsministeriet hentet til en lederpost i en nyoprettet fløj af Direktoratet for de Videregående Uddannelser på Fyn.

Klaus-Henrik Jacobsen arbejdede fra 1990 igen på Odense Universitet og forlod af helbredsmæssige grunde arbejdsmarkedet i 1997.

 • Journalist Peder Christoffersen er død, 78 år.

Peder ”Pedro” Christoffersen blev født i Hornslet og havde sin opvækst i Odder. Han arbejdede i godt 13 år i den jyske socialdemokratiske presse på aviserne Ny Tid, Dagbladet Fyn, Vestjysk Aktuelt og Demokraten, inden han i midten af 1970’erne kom til Ekstra Bladet, hvor han i en tid var politisk journalist.

Fra 1997 demonstrerede han sit store paratviden, idet han begyndte at udgive bøger, som for det meste var i den historiske genre. Den første hed ”Verden Ifølge Pedro”, og i 2002 udkom ”Pedros kogebog” med danske hverdagsretter fra 1950’erne.

Peder Christoffersen havde i en årrække plads i Journalistforbundets københavnske bestyrelse. Desuden var han formand for Ekstra Bladets Medarbejderforening.