Prøv avisen

De har fødselsdag - 13. august 2020

Psykolog Svend Aage Madsen, sanger Karen Marie Ørsted Andersen og forfatter Olav Hergel har alle fødselsdag i dag. Foto: Leif Tuxen, Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix og Malene Korsgaard Lauritsen

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

85

Tidligere provst Marie Andreasson, Aarhus, er født i Sønder Lem og blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1963. Efter at have arbejdet i nogle år som højskolelærer i Odder, revalideringskonsulent i Aarhus og sekretær i Danmarks Kristelige Studenterbevægelse i midten af 1960’erne fik hun i 1972 ansættelse som residerende kapellan ved Tåstrup Nykirke. Året efter flyttede hun med mand og fire børn til det nyoprettede sognepræsteembede i Tranbjerg syd for Aarhus, hvor hun var sognepræst i 25 år.

I årene fra 1986 til 1988 havde hun orlov og arbejdede som præst ved Den Danske Kirke i Los Angeles, og i 1990 blev hun udnævnt til provst i Aarhus Søndre Provsti, hvorfra hun tog sin afsked i foråret 1998.

Siden sin pensionering har Marie Andreasson været aktiv i hospicebevægelsen i Aarhus og har adskillige gange været konstitueret i sognepræsteembeder, fortrinsvis i sit tidligere provsti, men også fire måneder ved Den Danske Kirke i Paris.

Marie Andreasson, der i 1997 blev dekoreret med ridder af Dannebrogordenen, har siden efteråret 2013 siddet i Ældrerådet i Aarhus, hvor hun navnlig har haft fokus på livet i plejeboligerne. Hun mistede i marts 2014 sin ægtefælle gennem 56 år, redaktør i DR TV og tidligere journalist på Kristeligt Dagblad Ole Andreasson.

Fødselsdagen fejres med en uformel sammenkomst for familie og venner på Moesgaard Museum. Den følgende weekend samles de 4 børn, svigerbørn og 11 børnebørn i familiens sommerhus i Norsminde.

85

Pastor emeritus Helmuth Larsen, Skjern, tog særuddannelsen til præst i 1975 og blev ordineret i januar året efter i Odense Domkirke.

Helmuth Larsen virkede som sognepræst i Balslev og Ejby Sogne fra februar 1976 og frem til pensioneringen i august 2002.

80

Organist Lydia Catherine Zachariassen, født i Wilmington i USA, nu bosiddende i Odense, tog kirkemusikalsk eksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1967, blev bachelor of arts i musik i 1962 fra Harvard University i USA og tog studier i orgel og cembalo ved The Longy School of Music, også i USA.

Hun har skrevet artikler om opførelsespraksis i fagtidsskrifter og blev tildelt Danmark-Amerika Fondets legat i 1963.

Lydia Zachariassen har været medlem af Folkekirkens Ungdomskors bestyrelse siden 1986, var formand for FUK-Fyn 1986-1995 og var redaktør af KorNyt 1997-2002. Hun har haft pædagogiske ansættelser i opførelsespraksis og orgel ved flere musikkonservatorier og undervist ved Løgumkloster Kirkemusikskole i perioden fra 1979 og frem til 1988.

Lydia Zachariassen har været ansat som organist ved Immanuelskirken i København, Bistrup Kirke, Sankt Jørgens Kirke i Svendborg, Hjallese Kirke i Odense og senest som fast vikar ved Munkebjerg Kirke, Odense, fra 2017.

75

Pastor emeritus Birte Andersen, København, blev i 1977 cand.theol. fra Københavns Universitet og begyndte som fængselspræst i en orlovsstilling i Statsfængslet i Vridsløselille og Herstedvester Fængsel.

Fra 1978 var hun sognepræst i Lundehus Kirke, hvor hun forblev til sin pensionering i 2011.

I Lundehus Sogn var Birte Andersen en af initiativtagerne til en genbrugsforretning, og hendes kritiske tilgang mod det konforme har blandt andet medført medredaktørskab af tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi.

En tv-transmitteret gudtjeneste juleaften 1983, hvor hun sammenlignede den romerske fred på det tidspunkt, hvor Jesus blev født, med USA’s fred – blandt andet med henvisning til Vietnamkrigen – som en fred, der byggede på ”skjult kontrol, moralsk korruption og skjult vold”, fik daværende leder af Centrum-Demokraterne, Erhard Jakobsen, til at klage over politisk misbrug af prædikestolen. Men daværende biskop Ole Bertelsen forsvarede Birte Andersen, og der blev ikke gjort videre i sagen.

De senere år har Birte Andersen været optaget af integrationen, hvor sognet er venskabsmenighed med Imam Ali Moskéen på Vibevej.

I 2002 udgav hun bogen ”Marias Hymne, en guide til russisk ikonteologi”, som er en gennemgang af teologien i billederne i Ferapontklostret. I år udkom hendes seneste bog, som hedder ”Bid i æblet”.

70

Psykolog Svend Aage Madsen har som formand for Forum for Mænds Sundhed været med til at sætte mænds sundhed og de nye farroller på banen i en grad, så det er emner, der er blevet en del af den brede dagsorden i samfundsdebatten. Aktuelt er han og Forum for Mænds Sundhed aktive for at gøre opmærksom på, hvordan mænd rammes hårdere og dør langt hyppigere af coronaen end kvinder, og for, at der bør gøres en særlig indsats for at undgå denne overdødelighed.

Svend Aage Madsen er psykolog og skrev sin ph.d. om kvinder og fødselsdepression. Siden har han som chefpsykolog i 20 år og nu forskningsleder på Rigshospitalet forsket i mange aspekter af mænds sundhed og blandt andet skrevet bogen ”Mænds sundhed og sygdomme”. Som leder af Rigshospitalets Fædreforskningsprogram siden 1997 har han som en af de første herhjemme været med til at gøre opmærksom på, at også mænd kan få fødselsdepressioner.

I Forum for Mænds Sundheds store projekt ”Far for livet” arbejder Svend Aage Madsen sammen med Forums øvrige medarbejdere for at skabe bedre betingelser for, at fædre bliver inddraget på lige fod med mødrene i alle aspekter af de offentliges service, især i sundhedsplejen og på fødeafdelinger. Lige nu er opgaven at arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at den kommende barselsorlov for fædre bliver en succes.

Svend Aage Madsen, der også er en aktiv foredragsholder og forfatter, er gift med historieprofessor Anette Warring og har to børn og to børnebørn.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

30-39 år

Sanger Karen Marie Ørsted Andersen (MØ), 32.

40-49 år

Sognepræst Maria Brink Hesel, 41.

50-59 år

Teolog, ph.d. Thomas Phillip Knudsen, 53.

Direktør Jens Ove Johansen, 55.

Direktør Ulla Hovgaard Ramlau, 58.

60-69 år

Oberst Torben Dixen Møller, 60.

Sognepræst Finn Ryneld, 61.

Sognepræst Lars Ole Ferdinand Hansen, 61.

Afdelingschef Amalie Jessen, 62.

Direktør Jørgen Harling, 62.

Sognepræst Torben Poulsen, 63.

Fhv. sognepræst Vivian Leach Søndergaard, 63.

DrPH, jordemoder, kulturaktør Ruth Montgomery-Andersen, 63.

Journalist, forfatter Olav Hergel, 64.

Fhv. borgmester Kirsten Terkilsen, 66.

Sognepræst Jens Jørgen Løvstad, 68.

Pastor emer. Uffe Lundin, 68.

Sognepræst Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen, 68.

Advokat Ole Erlich-Eriksen, 69.

70-79 år

Fhv. programmedarbejder Monica Krog-Meyer, 70.

Professor, billedhugger Lone Høyer Hansen, 70.

Auktionsholder Sten Herholdt Jensen, 71.

Professor, kultursociolog Dominique Bouchet, 71.

Professor, cand.psych. Ask Elklit, 73.

Teolog, souschef Jens Finn Koller, 74.

Pastor emer. Birte Andersen, 75.

Fhv. professor, dr.scient., dr.fil. Hans Lomholt Skriver, 76.

Fhv. bibliotekschef Jan Østergaard Bertelsen, 76.

Fhv. retsformand Ingrid Otzen, 76.

Fhv. museumsdirektør, forfatter, mag.art., journalist Marianne Menzel Bech, 77.

Billedvæver Margrethe Agger, 77.

Godsejer Johan Koed-Jørgensen, 78.

80-89 år

Fhv. speciallæge Arne Chr. Fiellau, 80.

Civilingeniør, managementkonsulent Peter Sørensen, 80.

Direktør, konsul Leif Hede-Nielsen, 80.

Direktør Nils Hother Sørensen, 82.

Fhv. direktør Niels Hvass, 82.

Pastor emer. Niels Bruun, 83.

Pastor emer. Helmuth Larsen, 85.

Fhv. adm. direktør Jørgen Houman, 85.

Tidligere provst Marie Andreasson, 85.

Fhv. teknisk direktør, ingeniør, orlogskaptajn Bent Høi Jensen, 85.

Disse danskere er gået bort

Eyvind Jensen Holmen blev læreruddannet i 1953 og siden særuddannet til præst. Han virkede som vikar i Tranget i Tårs Sogn i midten af 1950’erne og som lærer i Nørre Nebel og i Klim, inden han i årene 1961-1981 var organist ved Vust Kirke.

Eyvind Jensen Holmen blev sognepræst i Herstedøster og Herstedvester Sogne i 1981, og fra 1985 var han alene sognepræst i Opstandelseskirken og gik på pension i sommeren 1992. Siden var han kortvarigt i 2011 konstitueret sognepræst i Herstedøster, ligesom han også vikarierede som organist.

Eyvind Jensen Holmen udgav i 1978 salmesamlingen ”Mod Kristi dag” og ”Bjerget og Dalen”, som er et korværk fra 1980, begge med musik af Evan-Th. Vestergaard. Desuden var han medforfatter på 12 julesalmer fra 1998: ”Men det skete ...”

Eyvind Jensen Holmen medvirkede i sin pensionisttilværelse også ved underholdningsarrangementer med sang og musik, især for ældre, herunder på et plejehjem i Albertslund.

Forhenværende direktør, civiløkonom Eigil Winther, Bedsted, er død, 78 år.

I 1963 begyndte Eigil Winther som boghandlermedhjælper. Tre år senere tog han en HA fra Handelshøjskolen i København, hvorefter han tog en HD i organisation. Herefter fulgte en række ansættelser i forlagsverdenen, blandt andet i Forlaget Forum, Borgens Forlag og Lademanns Forlag.

Det var dog ikke forlagsbranchen, der trak, da Eigil Winther i 1993 blev ansat hos grønlandske KN, hvor han, frem til 1997, havde sit virke som sekretariatschef. Herefter fik han ansættelse som direktionssekretær samme sted, hvor han var indtil 2006.