Prøv avisen

De har fødselsdag, og dem mistede vi – 14. januar 2020

Teaterdirektør, skuespiller, sceneinstruktør Bent Mejding, sanger, sangskriver Mads Langer og filminstruktør Per Fly. De har alle fødselsdag i dag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix, Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix og Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

85 år

Dr.theol. Anna Marie Aagaard, Aarhus, blev i 1961 cand.theol. fra Aarhus Universitet og blev samme år ansat i en lektorstilling på det teologiske fakultet samme sted. Hun blev i 1973 dr.theol. på afhandlingen ”Helligånden sendt til Verden”.

Hun var den første kvinde i Danmark, der forsvarede en disputats for den teologiske doktorgrad.

Anna Marie Aagaard har gjort sig bemærket globalt og har både undervist på Uppsala Universitet i Sverige og været adskillige gange i USA for at undervise på blandt andet Notre Dame Universitet i staten Indiana, Catholic University of America i Washington D.C. og Yale Divinity School i Connecticut.

Anna Marie Aagaard har gennem sit liv været optaget af Det Lutherske Verdensforbund og brugte igennem 1980’erne meget tid i Statens Humanistiske Forskningsråd i Danmark. Siden blev hun præsident for Europa i Kirkernes Verdensråd, og ikke mindst er hun kendt for sin forskning i økumeni, hvor hun især har beskæftiget sig med forholdet mellem de ortodokse kirker og andre kirkesamfund.

Anna Marie Aagaard var gift med nu afdøde professor Johannes Aagaard, og ægteparret fik to børn.

80 år

Universitetslektor emeritus, dr.phil. Erik Nis Ostenfeld, Egå, er klassisk-sproglig student fra Ribe Katedralskole og blev cand.mag. i klassisk filologi fra Københavns Universitet i 1967. Derefter fulgte studieophold i Oxford fra 1967 til 1969 afsluttet med Master of Literae-graden i filosofi i 1976.

Erik Nis Ostenfeld har siden 1969 været ansat på Aarhus Universitet som lektor i klassisk filologi med speciale i antik filosofi. Denne ansættelse har blandt andet resulteret i disputatsen fra 1988 om antik sjæl-legeme problematik.

Han har også bidraget til oprettelsen af og undervisning i faget retorik ved universitet, og han har i en periode været institutleder og leder af center for antikstudier sammesteds. Gennem sine mange faglige udlandsophold herunder som Visiting Professor ved University of Texas at Austin og siden som Visiting Fellow ved Wolfson College, Cambridge, England, har han skabt sig et netværk, der har gjort, at instituttet i Aarhus har nydt godt af mange udenlandske gæsteprofessorer og internationale konferencer, hvis akter han siden har udgivet.

I de senere år har Erik Nis Ostenfelds forskning og udgivelser drejet sig om Aristoteles’ uformelle logik og især Sokrates’ filosofi og hans metode: den filosofiske samtale og dens betingelser og struktur. Han har bidraget til den nye danske Platon-oversættelse og i de seneste år udgivet en række bøger.

I privatlivet har celloen og kammermusikken en stor plads.

60 år

Tidligere sognepræst Kristian Alexander Mollerup, Nørre Aaby, blev i 1994 cand.theol. fra Aarhus Universitet og fik samme år ansættelse som sognepræst i Bjolderup og som præst ved Åbenrå Sygehus. I 1998 blev Bjolderup Sogn lagt sammen Uge Sogn. Kristian Mollerup virkede fra 2000 og frem til afskeden i 2010 i Hjallese Sogn.

60 år

Filminstruktør Per Fly tog en hf-eksamen fra Aarhus Seminarium og ville oprindelig være musiker. I 1989 kom han ind på Filmskolen, hvorfra han udgik i 1993 med sin afgangsfilm ”Værelse 17”. Umiddelbart derefter var han en tid fast tilknyttet Nimbus Film, og i de følgende år var han blandt andet instruktør på DR-satiren ”TV-Ansjosen” og flere afsnit af tv-serien ”Taxa”.

Han debuterede med spillefilmen ”Bænken”, der fikmeget rosende anmeldelser. ”Bænken” var første del af en trilogi om personer fra de tre samfundsklasser – underklassen, middelklassen og overklassen. Den efterfulgtes af ”Arven”, og i august 2005 havde tredje del, ”Drabet”, som afsluttede filmtrilogien, premiere.

Per Fly er gift med skuespilleren Charlotte Fich, med hvem han har sønnerne Anton og Aksel.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

30-39 år

 • Sanger, sangskriver Mads Langer, 36.
 • Springrytter Tina Lund, 39.

40-49 år

 • Teolog Anja Nadybal, 44.
 • Sognepræst Malene Franke Krank Freksen, 44.

50-59 år

 • Provst Ulla Thorbjørn Hansen, 54.
 • Teolog Sidsel Bjerg Manca, 54.
 • Sognepræst Henrik Bach, 59.

60-69 år

 • Tidligere sognepræst Kristian Alexander Mollerup, 60.
 • Målmandstræner, fhv. fodboldlandsholdsspiller Lars Høgh, 61.
 • Bestyrelsesformand, civilingeniør, HD Ulrik Spork, 61.
 • Jurist og bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, 65.
 • Tidl. provst Bjarne Christensen, 67.
 • Pastor emer. Ida Kongsbak, 67.
 • Journalist og forfatter Ann Mariager, 67.
 • Frikirkepræst Leif Gregersen Jensen, 69.

70-79 år

 • Skuespiller Ann-Mari Max Hansen, 71.
 • Fhv. generalsekretær Anni Herfort Andersen, 71.
 • Fhv. folketingsmedlem Marion Pedersen, 71.
 • Fhv. direktør Jørgen Damkjær, 72.
 • Adm. direktør Arne Pedersen, 74.
 • Fhv. landsarkivar Chr. R. Jansen, 75.
 • Fhv. politimester Herman Langlouis, 75.
 • Dommer Hans Esdahl, 75.
 • Fhv. direktør Torben Krogh, 75.
 • Fhv. formand, udviklingskonsulent, cand.jur. Martin Günter, 77.
 • Professor, dr.polit. Niels Christian Nielsen, 78.
 • Koreograf, danseinstruktør Britt Bendixen, 78.

80-89 år

 • Civilingeniør Ole Peter Mortensen, 79.
 • Teaterdirektør, skuespiller, sceneinstruktør Bent Mejding, 83.
 • Docent, dr.theol. Anna Marie Aagaard, 85.

90-99 år

 • Pastor emer. Jørgen Erik Ottosen, 92.