Prøv avisen

De har fødselsdag – 19. januar 2021

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

80

Forhenværende højesteretsdommer Per Sørensen, Skodsborg, blev jurist fra Københavns Universitet i 1965, og han fortsatte straks efter til en stilling som sekretær i Justitsministeriet. Efter 12 år indtog han et dommersæde ved Østre Landsret, og han gjorde også stop ved Københavns Byret, før han i 1991 tiltrådte som højesteretsdommer.

Her blev han siddende i 20 år frem til sin pension. Siden har både Pressenævnet og Arbejdsretten haft fornøjelsen af hans formandskab.

Også som voldgiftsmand efter pensionen i 2011 har Per Sørensen gjort sig bemærket. Mest kendt er muligvis undersøgelsen af den såkaldte Christianiasag, hvor to embedsmænd havde stukket en ”nødløgn” for at forhindre Folketingets Retsudvalg i at besøge fristaden.

Per Sørensen Har også genem ni år lagt et stort frivilligt arbejde i idrættens retssystem, Appeludvalget. Først i kampen mod doping i sportsverdenen og senere mod korruption. Han er Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

75

Køkkenchef Michel-Patrick Michaud, Skagen, har haft sit virke på blandt andet Falsled Kro, Kong Hans og Søllerød Kro. Senest har han været køkkenchef på Molskroen og Molskroen Strandhotel indtil 2016, hvorefter han blev gastronomisk konsulent på Ruths Hotel.

Han har skabt kagen Gateau Marcel og har skrevet flere bøger om gastronomi og dertil relaterede emner.

Michel-Patrick Michaud er tildelt blandt andet æresdiplom fra Det Danske Gastronomiske Akademi to gange og Danske Madanmelderes ærespris i 2019.

70

Tidligere provst, pastor emeritus Vagn Birk Jensen blev født i det tidligere sommerpensionat Birkehaven i Rørvig, som blev drevet af forældrene, der også ejede en gård på Sjællands Odde. Som ung interesserede han sig for at spille klaver, blandt andet til gymnastik og senere til private fester. Den evne brugte han også senere i livet ved præstestiftsstævner, når Provsteforeningen holdt årsmøde og ikke mindst ved de utallige sammenkomster og møder i Tyvelse Præstegård og Kirkely.

Mest betydningsfuldt for ham blev musikken dog, da han i tyveårsalderen blev valgt til pianist for Flensted-Jensens Gymnaster med deltagelse i to verdensturneer på henholdsvis otte og ni måneder. På disse ture besøgte holdet mere end hundrede universiteter og gymnasier i USA, fordelt på 40 stater. Turene gik også til lande som blandt andet Canada, Mexico og Island.

Han blev oprindelig uddannet bankmand, hvor han nåede at blive prokurist i Danske Bank, før han efter sit 25-års jubilæum opsagde sin stilling og målrettet gik efter at blive præst. I 2004 blev han cand.theol. i København. Året efter blev han ordineret til sognepræst for Tybjerg-, Aversi-, Tyvelse-, Sandby- og Vrangstrup Sogne. Han var interesseret i de mennesker, som boede i sognene, og han havde let ved at kommunikere med dem, ligesom han også interesserede sig for, at skolen og forsamlingshusene blev bevaret og brugt.

Sammen med sin færøske hustru Ingunn, som med glæde tog rollen som præstefrue på sig, og menighedsrådene blev der arrangeret menighedsture både til Færøerne, Sverige og Tyskland.

I 2007 blev Vagn Birk Jensen konstitueret som provst og senere udnævnt til provst for Næstved Provstis Østlige Distrikt i en tid, hvor provstens arbejdsbeskrivelse havde overskriften forandringsagent. Han holdt af arbejdet, men det var også udfordrende, at arbejde sammen medmed provstiudvalget, sekretær, provstekollega, de 26 menighedsråd og de 30 præster.

I 2015 løb fødselaren ind i en sand mediestorm, da han fik en betinget fængselsdom for at have skjult en mor og hendes barn, som skulle tvangsfjernet fra hjemmet.

Fra 2017 måtte hustruen hjælpe deres lungesyge datter i København med at passe hendes fire børn i skolealderen. Derfor valgte han i 2018, efter 13 år som sognepræst og mere end 10 år som provst, at søge sin afsked og flytte til hovedstaden, for også at hjælpe datter og svigersøn i den vanskelige livssituation. I 2019 gennemgik datteren en lungetransplantation på Rigshospitalet og klarer sig fint i dag.

Vagn Birk Jensen har i dag tid til at nyde sin pensionisttilværelse. Det gør han ved at undervise et hold konfirmander i Herlufsholm. Han holder af spadsereture i naturen, klaverspillet og ejer i dag, sammen med hustru, datter og svigersøn, fødehjemmet i Rørvig, som har været et godt tilflugtssted for hele familien, under Coronatiden.

Det sidste års tid har han, som kasserer, siddet i Lokalkomitéen for Himmelske Dage i Roskilde 2022, hvor man under mottoet ”Grib fremtiden” arbejder på en kirkefestival i Kristi himmelfartsdagene med 25.000 deltagere fra både ind-og udland.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

30-39 år

 • Præst Ole Lyngvåg, 31.

40-49 år

 • Sognepræst Sigrid Anne Melchior Hougaard, 41.
 • Teolog Christina Kousholt, 45.
 • Sognepræst Elisabeth Arendt, 46.
 • Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen, 48.
 • Præst Kristine Nordentoft Gustav, 49.

50-59 år

 • Adjunkt, førsteamanuensis og prædikant Nicolai Techow, 51.
 • Provst Ingelise Knudsen Strandgaard, 52.
 • Teolog og lektor Mette Buchardt, 52.
 • Sogne- og migrantpræst Birgitte Rosager Møldrup, 56.
 • Domprovst og sognepræst Anne-Sophie Olander Christiansen, 57.
 • Sognepræst Ulla Margrethe Pedersen, 57.

60-69 år

 • Sognepræst Eva Kirsten Brinck Jensen, 64.
 • Teolog Niels Erik Sørensen, 65.
 • Pastor emer. Hardy Lund Olesen, 67.
 • 70-79 år
 • Tidl. provst Vagn Birk Jensen, 70.
 • Pastor emer. Niels Jørgen Kobbersmed, 71.
 • Kunstner Anita Solvejg Houvenaeghel, 76.
 • Journalist og forfatter Knud Vilby, 79.

80-89 år

 • Fhv. højesteretsdommer Per Sørensen, 80.
 • Snedkermester og møbelarkitekt Jørgen Rudolf Rasmussen, 81.
 • Pastor emer. Merete Arnstrøm, 82.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra Kraks Blå Bog og Teologisk Stat