Prøv avisen

De har fødselsdag – 21. januar 2021

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

75

Præst, cand.pæd. Annie May Lander Laszig, Kiel, er oprindeligt læreruddannet i 1970 og rejste senere til Tanzania for Folkekirkens Nødhjælp, hvor hun underviste i to år. Fra 1978 til 1979 var hun ungdomssekretær i DKU i Paris, inden hun i 1985 blev cand.pæd. i kristendomskundskab og religion. Året efter tog hun særuddannelsen som præst.

Som nyuddannet præst kom hun til sømandskirken i Hamborg, den første kvindelige sømandspræst i Tyskland, og otte år senere kom hun til Egernførde Danske Kirke, hvor hun var konstitueret præst. Siden har hun virket i otte år som ulønnnet præst ved den nordelbiske kirke med tjeneste ved Pauluskirken i Kiel. Derudover har hun arbejdet i 15 år som præst for de to store tyske rederier Hapag-Lloyd og Deilmann på deres krydstogtskibe.

Annie May Lander Laszig har været formand i 16 år for Dansk-Tysk Selskab med hovedsæde i Kiel med afdelinger i flere tyske byer. Her har hun blandt andet arrangeret udstillinger med Bodil Kaalunds billeder til Bibelen og dronning Margrethes tegninger til den danske familiebibel. Hun har også modtaget midler fra EU til Sonia Brandes, som til Dansk-Tysk Selskabs markering af H.C. Andersen-året skabte 50 klip til ”Rejsekammeraten” og ”Tobits Bog”, der senere blev udgivet af Dansk Bibelselskab. For dette arbejde modtog hun den Tyske Bundesverdienstorden og Dannebrogordenen.

Annie May Lander Laszig har i mange år skrevet til Kristeligt Dagblads kultursider og ligeledes til Flensborg Avis. I 1998 blev hun udnævnt til Goodwill Ambassador for København og er portrætteret i en nyudkommen bog: ”Starke Frauen in Schleswig-Holstein”.

75

Forhenværende skatteminister og bankfilialchef Frode Sørensen, Sønderborg, er oprindelig bankuddannet. Derfra blev det til en karriere i Det Kriminalpræventive Råd, så videre til Folketinget, og så har han også været lokalformand for Dansk Røde Kors.

Han har siddet i mere end 25 råd, nævn, foreninger, bestyrelser, fonde og udvalg, blandt andet Sønderjydsk Hjælpefonds Hovedkomité, og han har været medlem af bestyrelsen for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle og af Fonden Dybbøl Banke.

Dertil skal man lægge den politiske karriere for Socialdemokraterne. Han kom i 1998 i Folketinget, og i julen 2000 bad den daværende statsminister, Poul Nyrup, ham træde til som skatteminister. Den post beklædte han indtil valget i november 2001, hvor Nyrup tabte til Anders Fogh Rasmussen.

Frode Sørensen satte sig i 2004 på skolebænken på Åbent Universitet i Aarhus for at dyrke sin passion for historie. Det resulterede i, at han på sin tipoldefars 250-årsfødselsdag kunne udsende bogen ”Sønderjylland vil aldrig blive glemt”.

Han har været gift med Dorrit Sørensen siden 1971. Parret har to døtre sammen.

75

Forhenværende højskolelærer, journalist, kunstformidler Ove Sandahl Torp, Herning, er landmandssøn fra Salling og blev bidt af jura, filosofi og statsforfatningsret. Før han blev cand.jur. fra Aarhus Universitet, arbejdede han som undervisningsassistent i statsforfatningsret og folkeret. Sideløbende deltog han i studenterpolitik og var medlem af konsistoriets forretningsudvalg.

I 1971 stod han for – sammen med prorektor Gerhard Nielsen – at skulle opbygge en kommunikationsafdeling, men blev fristet af en annonce fra Herning Højskole. Her blev han ansat fra januar 1972 med undervisning i retspolitik, samfundsfag, dansk, filosofi med mere. I mange år var han leder af højskolens journalistlinje.

I 1973 stillede Ove Sandahl Torp op som folketingskandidat for Venstre med daglig gang på Morgenavisen Jyllands-Posten. Senere fulgte en lang række af offentlige hverv. Han var blandt andet formand for Herning Venstre, formand for Herning Friskole, formand for Arbejdsmarkedsnævnet for Ringkøbing Amt og medlem af Vestjyllands Udviklingsråd og af bestyrelsen for AMU-centret. Desuden var han medlem af bestyrelsen for Herning Seminarium, af Lokalradionævnet og af Skatteankenævnet. Som folketingskandidat i Skjernkredsen 1979 var han et mulehår fra at blive valgt med over 8000 stemmer.

I 1978 udsendte Ove Sandahl Torp debatbogen ”Friheden som forudsætning” og i 1982 en undervisningsbog til aftenskolerne, ”Nærsamfundet – dig og mig”. Efter bruddet med Venstre i 1990’erne var Ove Torp medlem af Herning Byråd for Radikale Venstre en tid som afløser. Der stoppede han igen, og fra 2016 støttede han en tid Alternativet, men er nu igen partiløs. Han er modsat andre rykket mod venstre, men siger selv, at det er partierne, der er rykket mod højre.

Ove Sandahl Torp er optaget af billedkunst med mange udstillinger og havde i 2019 den glæde at få antaget malerier på Kunstnernes Påskeudstilling. Han formidler også andres kunst via Kunstklinikken.dk, blandt andet med artikler i Kunstavisen.

De senere år har Ove Torp efter en rygoperation været dårligt gående. Han har siden 1967 været gift med læge Anne-Marie Torp, parret har tre sønner og otte børnebørn. Han havde i 2019 den sorg at miste sin ældste søn, Simon, der efter to års behandling døde af kræft.

70

Hofdame, kammerherreinde og mentor Anne Dorthe Iuel, København, havde i starten af 1970’erne studier på Kunstakademiets Arkitektskole, ligesom hun har uddannet sig på blandt andet Boston Architectural Center i USA, på London Business School og på Cornell University i New York. Hun har endvidere fra 1985 til 2008 løbende modtaget træning inden for Six Sigma Green Belt, Mentor, Medie og Krisehåndtering.

Fra 1874 og ni år frem arbejdede hun som presse- og salgschef for SAS Westin Hotel, og siden har hun haft forskellige stillinger inden for hotelverdenen, senest på Sheraton Hotel i Stockholm fra 2000 til 2008. Hun har været gæsteforelæser og lektor i strategisk hotel management på den svenske Örebro Universitet samt på CBS og SDU indtil 2013. Siden 2018 har hun været ansat som hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte.

Anne Dorthe Iuel har beklædt en række tillidshverv gennem tiden herunder som medlem af Eksportfremmerådet under Industriministeriet i sidste halvdel af 1980’erne, som medlem af Kultur och Näringsliv, Sverige, og Turistnetværket i København. Hun er tildelt ”Best in Class” som general manager på Starwood Hotels and Resorts i 2005 og 2006.

Blandt Anne Dorthe Iuels fritidsinteresser er kunsthistorie, musik, litteratur, rejser og ridning.

50

Sognepræst Susanne Rytter Karamperis, Svenstrup J., blev cand.theol. i 2004. Siden har hun virket i en lang række sogne som konstitueret sognepræst, indtil hun i foråret 2014 blev fastansat i Godthåb Sogn.

40

Teolog Gina Maria Vium Andersen, Vinderup, blev i 2010 cand.theol. fra Aarhus Universitet. Samme år blev hun ansat som sognepræst i Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Pastorat, hvor hun virkede, indtil hun i 2013 flyttede til Ilulissat i Grønland og blev præst der. Fra 2017 til april sidste år var hun præst i Ejsing Sogn.

70

Fhv. centerdirektør og faggruppeleder Niels Ørnbjerg, Birkerød,

Student (Århus Katedralskole) 1970; cand.scient. (biologi, Kbhs Univ.) 1976; dr.scient. (smst.) 1982.

Ansat ved DBL - Center for Sundhedsforskning og Udvikling, Det Biovidensk. Fakultet, Kbhs Univ. 1976, center direktør fra 1988; adjungeret professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1997-2007. Ekstern lektor ved Kbhs Univ. 1994-2007. Medl. af nationale og internat. rådg. forskningsudvalg. Omfattende produktion af vidensk. arbejde i intern. tidsskrifter.

 • Professor Kamilla Woznica Miskowiak, 40 år.
 • Direktør Anne-Marie Vangsted, 60 år.
 • Direktør Jens Lundsgaard, 50 år.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

20-29 år

 • Sognepræst Rikke Dupont Drud Sørensen, 29.

30-39 år

 • Teolog Julie Hejslet Kajgaard, 31.

40-49 år

 • Sognepræst Gina Maria Vium Andersen, 40.
 • Professor Kamilla Woznica Miskowiak, 40.
 • Sognepræst Jakob Thorup Jensen, 48.

50-59 år

 • Direktør Jens Lundsgaard, 50.
 • Sognepræst Susanne Rytter Karamperis, 50.
 • Chefredaktør Jan Schouby, 51.
 • Partner, direktør og fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, 52.
 • Underholdningschef Jan Lagermand Lundme, 52.
 • Sognepræst Hanne Marie Houkjær, 53.
 • Sognepræst Bo Arvid Knudsen, 55.
 • Sognepræst Bo Asbjørn Søndergaard Gimm, 57.
 • Chefredaktør Ulla Pors Nielsen, 58.
 • Vikarpræst Lisbeth Larsen, 59.

60-69 år

 • Direktør Anne-Marie Vangsted, 60.
 • Fhv. folketingsmedlem Pia Christmas-Møller, 60.
 • Sognepræst Lis Withøft Larsen, 61.
 • Teolog Gitte Buch-Hansen, 63.
 • Filminstruktør Karsten Kiilerich, 66.
 • Adm. direktør og gårdejer Ib Henrik Rønje, 67.
 • Pastor emer. Anette Sørensen, 68.

70-79 år

 • Fhv. centerdirektør og faggruppeleder Niels Ørnbjerg, 70.
 • Hofdame, kammerherreinde og mentor Anne Dorthe Iuel, 70.
 • Professor og overlæge Asger Dirksen, 71.
 • Adm. direktør Peter Pasgaard, 71.
 • Fhv. dommer Henning Søndergaard Kristoffersen, 72.
 • Retoriker Charlotte Orholm, 73.
 • Professor Hans-Jørgen Schanz, 73.
 • Præst Annie May Lander Laszig, 75.
 • Fhv. skatteminister og bankfilialchef Frode Sørensen, 75.
 • Fhv. direktør Bent Harsmann, 76.
 • Pastor emer. Verner Kofod-Pihl, 78.

80-89 år

 • Major Gert Jørgensen, 80.
 • Fhv. overlæge Marie Bojsen-Møller, 81.
 • Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen, 81.
 • Professor og civilingeniør Jens Als-Nielsen, 84.
 • Direktør og civilingeniør Hugo Raben, 84.
 • Civilingeniør, fhv. direktør og generalsekretær Ib Grønvaldt, 85.
 • Embedslæge Per Hye-Knudsen, 87.
 • Arkitekt Carsten Hoff, 87.

90-99 år

 • Grafiker og maler Seppo Mattinen, 91.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat