Prøv avisen

De har fødselsdag – 30. december 2020

Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere – politikere, teologer, kunstnere og flere andre – som fylder år eller er gået bort

Disse fremtrædende danskere fylder rundt i dag

90

Maler, skribent og foredagsholder Else Hyldahl er født i Lemvig.

Else Hyldahl er selvlært kunstmaler og debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie i 1969. I årene derefter udstillede hun i talrige kunstforeninger og på forskellige gallerier landet over. Hun er blandt andet medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, hvor hun har beklædt forskellige poster.

En trafikulykke satte i 1986 en stopper for udførelsen af de store oliemalerier. Herefter koncentrerede Else Hyldahl sig om akvareller, der fysisk set er lettere at håndtere. Disse kom dog op i de store størrelser også. Desuden har hun været draget af de digtere, forfattere og andre personligheder, der har farvet vores kulturopfattelse, hvilket har ført til en mængde foredrag eller causerier om kunst og kultur.

Else Hyldahl modtog den 18. november 2017 ”Kunstnerforeningen af 18. november”s Pris.

Disse fremtrædende danskere fylder år i dag

40-49 år

Provstisekretær Mathias Hede Madsen, 43.

Sognepræst Maria Rosted Smith, 44.

Sognepræst Mette Christoffersen Gautier, 49.

50-59 år

Sognepræst Peter Tingleff, 51.

Sognepræst Maria Behrenthz Jensen, 54.

Professor Susanne Schmidt Pedersen, 55. -Arkitekt Kim Holst Jensen, 56.

Redaktør og politisk kommentator Thomas Larsen, 56.

Lektor Søren Holst, 57.

Direktør, fhv. ledende overlæge og formand Anne Kaltoft, 59.

Advokat (H) og partner Carsten Pedersen, 59.

60-69 år

Forfatter, oversætter og konferencetolk Thomas Harder, 61.

Kgl. kammersanger, operasanger og sangpædagog Tina Kiberg, 62.

Museumsinspektør og seniorforsker Poul Grinder-Hansen, 64.

Rektor Hans Christian Hein, 65.

Sangerinde, musiker og komponist Sanne Salomonsen, 65.

Glasformgiver, kunsthåndværker og multimediedesigner Tchai Munch, 66.

Kunst- og litteraturanmelder Eva Pohl, 66.

Sognepræst Henriette Thorup Ringgaard, 66.

Sogne- og sygehuspræst Anna Marie Bram Christensen, 66.

Professor og overlæge Ole Haagen Nielsen, 67.

Museumsinspektør Kirsten Toftegaard, 69.

70-79 år

Pastor emer. og tidl. provst Knud-Erik Bager Jensen, 72.

Professor emer. Morten Søndergaard, 72.

Pastor emer. Thomas Bernhard Kristensen, 72.

Fhv. politisk redaktør Kaare R. Skou, 73.

Oberst Steen Gjørup Martinussen, 75.

Fhv. museumsdirektør Leila Krogh, 77.

Kontreadmiral Niels Mejdal, 77.

Bygnings- og kulturhistoriker, fhv. museumschef John Erichsen, 78.

Professor emer. Peter Oluf Schiøtz, 78.

Pianist og professor John Damgaard, 79.

80-89 år

Oberst Ole Buch, 83.

Professor emer. Gunhild Nissen, 84.

Operasangerinde Bodil Gøbel, 86.

Kilde: Kristeligt Dagblads Navnedatabase med bidrag fra blandt andet Kraks Blå Bog og Teologisk Stat