Prøv avisen

Den gejstlige stridsmand

Som biskop bliver Ole Bertelsen husket for sine evner som prædikant, hvor temperament og entusiasme kombineret med teologisk og sproglig skarpsindighed blev omsat til flammende prædikener. -- Foto: Leif Tuxen.

Biskop Ole Bertelsen er blevet kaldt den røde biskop i Køben-havns Stift og blev kendt for sine meningers mod. I morgen fylder han 80 år

Biskop Ole Bertelsen blev landskendt, da han som biskop i Københavns Stift, lagde sig ud med daværende kirkeminister Elsebeth Koch-Petersen (V) i den såkaldte "Strid i Lundehus Sogn" i 1984.

Tvisten mellem biskoppen og morgendagens fødselar opstod efter en julegudstjeneste i DR TV, hvor en præst i Ole Bertelsens stift havde rettet kritiske udtalelser mod USA. Kirkeministeren krævede, at Ole Bertelsen irettesatte præsten. Men biskoppen nægtede, fordi han mente, at det ikke var statens anliggende at blande sig i, hvad præster forkyndte. Til trods for ministerens pres stod Ole Bertelsen fast, og Koch-Petersen måtte i sidste ende give sig.

Ole Bertelsen var Københavns biskop fra 1975 til 1992 og sagen er typisk for de 17 år, hvor Ole Bertelsens var biskop i Københavns stift. Han var kendt som en temperamentsfuld herre, der ikke var bange for at vise sine omgivelser, hvor han mente skabet skulle stå.

I sin bispetid engagerede han sig i tidens store spørgsmål, og markerede sig blandt andet som modstander af atomvåben, abort, diktaturerne i Chile og El Salvador, Apartheid-styret i Sydafrika, og var også en af stemmerne i den kirkelige modstand mod Jens Jørgen Jørgen Thorsens Jesus-film.

Som biskop bliver han husket for hans evner som prædikant, hvor temperament og entusiasme kombineret med teologisk og sproglig skarpsindighed blev omsat til flammende prædikener, der gik lige ind hos tilhørerne.

Men Ole Bertelsen, der er født og opvokset på Frederiksberg i København og blev for 55 år siden teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Foruden forskellige præsteeembeder, har han været ansat i flere kirkelige organisationer. Han blev i 1958 landssekretær i KFUM og i seks år var han generalsekretær i Det Danske Missionsselskab (idag Danmission red.) Inden han blev valgt til biskop i Københavns Stift, var han knyttet til Maglegårds sogn nord for København som præst. Han har også gjort sig gældende i Det Danske Bibelselskab, Det mellemkirkelige råd, i ledelsen af Pastoralseminariet, i Selskabet for Kirkeret og i bestyrelsen for Den Danske Præsteforening.

Men Ole Bertelsen er ikke kun kendt for sit engagement. Han blev teologisk kandidat med en eksamen, som mange må misunde, men har også sat sig spor som en beskeden mand, der blandt andet ikke ville modtage ridderkors. Hans politiske markeringer og modviljen mod at bære medaljer, gav ham tilnavnet "Den røde biskop".

Efter at han gik på pension i 1992, har han trukket sig helt tilbage fra offentligheden. Han lever i dag et tilbagetrukket liv, hvor tiden især er helliget studier af Bibelen og familielivet.

– I dag bruger jeg tiden på at være taknemmelig over livet efter præstegerningens ophør. Det gælder især hverdagslivets glæder med min kone, børn, børnebørn og oldebørn, der optager min tid, siger fødselaren, der er bortrejst på fødselsdagen.

revsbech@kristeligt-dagblad.dk