Prøv avisen

Den mest lærde romer

Professor Jens Erik Skydsgaard prægede historiefaget på Københavns Universitet i tre årtier og er fortsat optaget af at læse, selvom han gik på pension for 11 år siden. Foto: Leif Tuxen.

Jens Erik Skydsgaard var gennem tre årtier som professor i antikkens historie ved Københavns Universitet fø-rende på sit felt, og han er som pensionist stadig levende optaget af romersk landbrug. I dag fylder han 80 år

I Romerriget levede fra 116 til 27 før Kristi fødsel en begavet hærfører, forfatter, historiker, filosof og ikke mindst godsejer og landbrugsteoretiker ved navn Marcus Terentius Varro, som af eftertiden blev hædret med betegnelsen "Den mest lærde romer". Varro studerede og skrev med stor ildhu, men af alle hans værker er kun ét bevaret i sin helhed. Et værk om landbrug.

LÆS OGSÅ: Er du kristen? I det tidlige Romerrige var et ja lig med døden

I 1968 var Varro og hans viden om romersk landbrug omdrejningspunktet for en doktordisputats forfattet af en yngre dansk historiker. Han havde ikke alene studeret antikkens sprog og historie grundigt, men også foretaget ihærdige studier i marken i de romerske landskaber, Varro havde færdedes i 2000 år tidligere.

Historikeren var Jens Erik Skydsgaard. Han fylder nu 80 år og er for længst gået på pension, men gennem hele sin akademiske karriere opbyggede han en levende interesse for antikkens historie med særligt henblik på landbruget, som er intakt.

Den omfattende viden om græsk og latin som sprog og om historie og samfundsforhold i det klassiske Grækenland og Rom frister til at betegne Jens Erik Skydsgaard som den mest lærde romer blandt danske historikere.

På Institut for Historie i dag Saxo-Instituttet på Københavns Universitet huskes Jens Erik Skyds-gaard endnu som en dygtig forsker og inspirerende underviser og som en mand, der gennem 31 år fra 1970 til 2001 som professor i antikkens historie prægede faget markant og inspirerede flere generationer af nye historikere. Egentlig var de klassiske sprog hans hovedfag, men det blev bifaget historie, som stod højest i hans akademiske virke, som ud over den nævnte disputats om Varro også omfattede bøger om byen Pompeji, politikeren Pompejus og om landbrug i det antikke Grækenland.

Som søn af professor, dr.theol. K.E. Skydsgaard blev han tidligt inspireret til en akademisk karriere og kastede sin kærlighed på alt, der havde med antikken at gøre. Den livslange interesse har sat sig mange spor hos Jens Erik Skyds-gaard, der ikke alene er kendt for at have et iltert, sydlandsk temperament, men også har boet og arbejdet i Rom, ansat af Det Danske Institut. Han sad i instituttets bestyrelse fra 1976 frem til 2004 og har også beklædt flere andre tillidsposter, blandt andet som formand for Filologisk-Historisk Samfund og medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

I sit landarbejderhus ved Sorø har specialisten i Middelhavslandenes landbrug haft megen glæde af at dyrke sin have, sine frugttræer og sine vinstokke i drivhus. Desuden har han som ivrig kok udviklet en ekspertise i Middelhavsretter, som han gennem et langt liv har servert for sin hustru, cand.jur. Inger Skydsgaard, hjemme i lejligheden på Frederiksberg. Parret har også hjembragt romernes forkærlighed for sene spisetider.

Siden han gik på pension for 11 år siden, har professoren kun sjældent vist sig på Københavns Universitet, dels for ikke at blande sig i sin efterfølgers virke, dels fordi han efter en hjerteoperation ikke har de samme kræfter som tidligere. Til gengæld har han fortsat stor appetit på at læse lærde værker.