Den socialdemokratiske salmedigter

Tidligere sognepræst Hans Anker Jørgensen er stadig salmedigter og socialist, men han er også meget liberal og konservativ. I dag fylder han 70 år og er snart aktuel med en ny bog med, som han siger, ”sentimentale viser, salmer og digte - og nogle erindringer”

Hans Anker Jørgensen er kristen socialist, og det har smittet af på hans salmedigtning. - Privatfoto.
Hans Anker Jørgensen er kristen socialist, og det har smittet af på hans salmedigtning. - Privatfoto. Foto: Privatfoto.

Hans Anker Jørgensens yndlingssalme er Grundtvigs ”Morgenstund har guld i mund”.

Selv har salmedigteren en helt anden sproglig tone end den gamle poet, men også denne sætter mange danskere pris på. Den tidligere sognepræst på Islands Brygge i København har i sjælden grad kunnet sætte ord på vore dages kristendom i sin store salmeproduktion. I dag fylder den indimellem kontroversielle salmedigter 70 år, hvilket til sommer fejres i boligfællesskabet Høve Klitbo ud mod Sejerøbugten i Odsherred, hvor den tidlige bypræst nu bor.

Hans Anker Jørgensen var i 1975 medstifter af Kristne For Socialisme og i 1989 af Forum For Rytme i Kirken. Fra 1991 var han præst på Islands Brygge og for de studerende på Københavns Universitet. Alle disse tre forankringer er kendetegnende for Hans Anker Jørgensen, der vakte opsigt med en uortodoks sprogbrug hentet fra hverdagslivet i sin salmeskrivning. Han insisterede på, at det var en salmedigtning, der både havde plads blandt danskerne, som de er flest, og i en autoriseret dansk salmebog.

Hans Anker Jørgensen betegner sig selv som kristen socialist og var i en del år medlem af Socialistisk Folkeparti. I sin pensionisttilværelse har han været medlem af Socialdemokratiet, men partiarbejde er ikke særlig poetisk, så det er han ikke mere. Men tingene hænger sammen, siger han.

”For mig er Jesu forkyndelse en integreret og uundværlig del af kristendommen. Her betyder etikken og teologien, at man skal tænke mere på andre end sig selv. Ydre Mission gav mig et indblik i ulandenes og verdens fattiges forhold, så da den internationale solidaritet voksede frem i 1968, lå det lige til mit højreben. Men det er også sådan, at når socialismen løsriver sig fra sine rødder i kristendommen, så bliver den ofte voldelig,” siger Hans Anker Jørgensen.

Hans Anker Jørgensen skabte debat med sin sociale salmedigtning, men den skabte også stor genklang i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og blandt folkekirkens dåbsforældre, som ikke sjældent har valgt salmen Sov du lille, sov nu godt”. Den er ikke med i den autoriserede salmebog, men det er til gengæld seks andre salmer fra Hans Anker Jørgensens pen. På den måde er kirken blevet beriget med udtryk som ”kolde spekulanter”, ”gamle tanter”, ”gyldne løgne” og ”min Gud og arbejdsgiver”.

Han har desuden udgivet ”Kærlighedens Søn - salmer og sange”, ”Frømandens kys - gudelige viser og socialdemokratiske salmer” samt jazz- og popsalmer i ”Du siger det med blomster”.

Hans Anker Jørgensen er født i Kongens Tisted præstegård i Himmerland, men voksede op i Vallekilde på Sjælland. Han studerede i København, hvor han blev cand.theol. i 1974 og var aktiv i Københavns Kristelige Studenterbevægelse. Han var med i byggeudvalget for det navnkundige Grønjordskollegie og Tingbjerg Kirke, hvor han også en periode var præst. Siden fik han embede på Islands Brygge som sognepræst i Hans Tausens Kirke og på Københavns Universitet.

I dag arbejder Hans Anker Jørgensen som tekstforfatter og foredragsholder, ved siden af pensionen og nyder naturen i det område, hvor han bor.

Hans Anker Jørgensen er far til fire, morfar til en, og skilt to gange, som han selv udtrykker det.