Prøv avisen

Den vise mand, der ikke vil omskrive bøgerne

Peter Birch Sørensen er tidligere overvismand og skal nu være klimavismand. Han har ry for ikke at være bange for at sige beslutningstagerne imod og er samtidig en af de økonomer, der er blevet lyttet meget til, siden finanskrisen satte ind i 2008.-

Peter Birch Sørensen har i mere end 20 år som økonomiprofessor, tidligere overvismand og nu klimavismand været fortaler for økonomisk snusfornuft. I morgen fylder han 60 år

Et af de citater, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) endnu huskes for, var, da han i efteråret 2007 afviste den økonomiske ekspertises advarsler ved at sige: ”Jeg tror, der er økonomer, som må overveje at skrive lærebøgerne til universiteterne om.” Baggrunden var, at finansloven lagde op til at forlænge forbrugsfesten ved at pumpe yderligere købekraft ud i samfundet. Økonomerne frygtede arbejdskraftmangel og mente ikke, at væksten bare kunne fortsætte ud i det uendelige. På et tidspunkt vender vinden.

”Jeg kan jo ikke vide, hvordan han vælger at læse lærebøgerne,” lød den diplomatiske kommentar fra den daværende overvismand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, som appellerede til ”almindelig sund fornuft”.

Mindre end et år efter, i september 2008, krakkede den amerikanske investeringsbank Lehmann Brothers, hvilket i dag ses som begyndelsen på den globale økonomiske nedgangsperiode finanskrisen, som vi endnu ikke er helt fri af.

I morgen fylder Peter Birch Sørensen 60 år og kan se tilbage på mere end 20 år, hvor hans rådgivning har sat sit tydelige præg på Danmarks økonomiske og politiske kurs. Lærersønnen fra Nørre Åby på Fyn kom til København for at studere økonomi. I 1991 blev han professor i nationaløkonomi ved CBS Handelshøjskolen i København, og de seneste 20 år har han været professor i makroøkonomisk teori og økonomisk politik ved Københavns Universitet. Sideløbende har han i en række råd og udvalg rådgivet skiftende regeringer.

I periden 2004-2010 var han overvismand og blev tit beskyldt for at se for mørkt på fremtiden, når han talte om behovet for at begrænse efterlønnen og om, at skattestoppet sendte boligpriserne på en urealistisk himmelflugt. Selv argumenterede han med, at hvis man handler i tide, har man et valg frem for at være tvunget af omstændighederne. Hvis tiden frem til 2008 var præget af, at de folkevalgte lyttede for lidt til røster som Birchs, må man sige, at dansk politik fra Lars Løkke Rasmussens (V) efterløns-nytårstale i 2011 og frem har været stærkt påvirket af vismands-argumenterne.

I 2012-14 var Peter Birch Sørensen formand for Produktivitetskommissionen, og fra 2015 er han så udpeget som formand for regeringens nye Klimaråd. En post, der - formentlig på grund af Peter Birch Sørensens fortid - straks blev omdøbt til klimavismand. Sammen med en række endnu ikke udpegede rådsmedlemmer skal Birch give råd om, hvordan vi bedst og billigst kan reducere drivhusgasudledningen og gradvist blive uafhængige af fossile brændsler. Altså ingen klimarevolution, men et forsøg på at koble en stor global udfordring med økonomens fornemmelse for ”almindelig sund fornuft”.

Snusfornuften viser sig også på den private front. Trods en travl tilværelse med mange opgaver ejer han ingen bil, og privatforbruget er moderat. Over for dagbladet Politiken har han sågar udtalt: ”Jeg er nok ret nærig. En gang imellem må min kone gøre mig opmærksom på, at jeg har gået i det samme tøj i årevis, og at det er på tide, at jeg køber noget nyt.”

Konen hedder Lone Sørensen og er billedkunstner. Umiddelbart kan det virke som to meget forskellige verdener at beskæftige sig med henholdsvis billedkunst og økonomisk snusfornuft, men det skal siges, at hustruen er en af de kunstnere, som med projektet ”Artmoney” har gjort kunstværker til et betalingsmiddel på linje med kroner, euro, dollars og pund. Parret bor i Charlottenlund i Nordsjælland og har to voksne børn.

Ud over arbejde, mere arbejde og familie bruger Peter Birch Sørensen tid på at at lytte til musik og læse historiske bøger. Han har også skrevet bøger, først og fremmest ”Introducing Advanced Macroeconomics - Growth And Business Cycles”, som er skrevet sammen med den nuværende overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, og er udgivet af et af verdens førende økonomiforlag, McGraw Hill, som universitetslærebog til økonomistuderende over hele verden. Første udgave af bogen kom i 2005 og anden i 2011. Men andenudgaven var ikke ændret med en omskrivning til den visdom, statsministeren mente at have fundet frem til i 2007.