Prøv avisen

Dommer med sine meningers mod

Om dommeren har tørklæde eller kalot på hovedet, bør politikerne ikke blande sig i, mener præsidenten for Frederiksberg Ret, Torben Goldin, der i dag fylder 60 år. – Foto: Christian Als.

Retspræsident Torben Goldin er ikke bange for at sige sin mening, når han mener, politikerne blander sig i domstolenes arbejde noget, de gør i stigende grad, mener juristen, der i dag fylder 60 år

Når statsministeren kommenterer en byretsdom i Aalborg, når Peter Skaarup (DF) bakker politifolk op, der brokker sig over, at tre kolleger er dømt for vold, og når politikerne lovgiver om, at kvindelige dommere ikke må bære tørklæde ja, så ryger retspræsidenten på Frederiksberg, Torben Goldin, op i det røde felt.

I dag runder han de 60 år, men lovgiverne skal ikke tro, at de nu slipper for kritik, fordi den skarpe jurist er på vej til efterløn aldersgrænsen for ansatte i staten er 70 år og det er det mål, Torben Goldin sigter efter.

For ham er det helt essentielt, at den lovgivende, dømmende og udøvende magt holdes skarpt adskilte noget, han i stigende grad mener, politikerne har svært ved. Selvfølgelig har de lov til at blande sig i den offentlige debat, men når en sag kører ved domstolene, bør de tie. Og er de efterfølgende uenige i dommen, kan de ændre loven. Det er nemlig det, politikerne og ikke dommerne kan.

Da debatten om tørklæder ramte domstolene, og politikerne blev bekymrede for, om en eventuel fremtidig kvindelig jurist med muslimsk baggrund ville bære ikke alene kappe, men også tørklæde ja, så tog Torben Goldin bladet fra munden. Politikerne skulle ikke blande sig i domstolenes neutralitet og heller ikke forholde sig til dommernes påklædning for hvornår stopper den ene statsmagts indblanding så overhovedet i den anden statsmagts? Og det er ikke, fordi Torben Goldin selv er religiøs. Som søn af en jødisk far og en kristen mor betegner han sig selv som ikke troende.

Torben Goldins juridiske karriere begyndte ved Københavns Universitet, hvorfra han tog embedseksamen i 1973. Siden har han virket ved flere forskellige byretter i hovedstadsområdet samt også arbejdet for Østre Landsret. Desuden var han en af undersøgelsesdommerne i Tamilsagen i begyndelsen af 1990erne.

Torben Goldins juridiske viden har også bragt ham uden for landets grænser. I fire år arbejdede han for EF-Domstolen i Luxembourg, og han har også i et år arbejdet som rådgiver ved Højesteret i Mozambique. I den forbindelse var han nødt til at nedlægge sit hverv som formand for golfklubben i Kokkedal, men det forhindrede ham ikke i at svinge golfkøllen også i Afrika er der glimrende baner.

Torben Goldin er gift med Annette Goldin, og sammen har de to sønner og to børnebørn. Det var i øvrigt sport, der i sin tid bragte parret sammen Torben Goldin var træner, og Annette eleven, der skulle lære at spille tennis

I dag er golf parrets store passion. I juni vandt de ægtefællerækken i Domstolsmesterskaberne i golf, og den runde dag bliver naturligvis også markeret med en golfmatch her til morgen mens der i aften kommer 34 gæster til middag i hjemmet i Hørsholm.

dahl-hansen@krisetligt-dagblad.dk