Dronningens teolog gennem 33 år

Dr.phil. Christian Thodberg fylder 85 år i dag og kan se tilbage på et liv med kongeligt selskab, byzantinsk musik og studier af N.F.S. Grundtvig

En 85-års fødselsdag er ikke nogen grund til at stoppe sin forskning. Christian Thodberg arbejder på sin svanesang som teolog, men vil kun røbe, at det bliver om Grundtvig, og at det bliver spektakulært. –
En 85-års fødselsdag er ikke nogen grund til at stoppe sin forskning. Christian Thodberg arbejder på sin svanesang som teolog, men vil kun røbe, at det bliver om Grundtvig, og at det bliver spektakulært. –. Foto: Jens Thaysen/.

Dr.phil. Christian Thodberg blev født så meget for tidligt, at forældrene bestilte en kiste. 37 år senere blev han dr.phil. på en afhandling om byzantinsk kirkemusik. En afhandling, han troede ville blive afvist på grund af det noget specielle emne. Inden da, i 1964, blev han først hovedlærer og dernæst den første forstander på Præstehøjskolen i Løgumkloster, udnævnt af kirkeminister Bodil Koch.

I dag fylder han 85 år, og han har levet et muntert og ikke mindst et meget virksomt liv på jord. Han planlægger et sidste kampskrift om Grundtvig i en indviklet sag om forskeren Kaj Thanings (1904-94) Grundtvig-syn. Udgivelsen har været udsat på grund af sygdom, men nu er han i gang igen.

Og hvis folk har ører at høre med, så kan de mærke, at jeg har noget på sinde, siger han med vilje noget kryptisk.

Han og en gruppe interesserede studerende har oprettet Center for Grundtvig-Studier, ligesom salmedigteren N.F.S. Grundtvig har været et af Christian Thodbergs hovedforskningsområder i hans tid som professor i praktisk teologi på Aarhus Universitet fra 1977 til 99.

I begyndelsen af 1970erne var Christian Thodberg en del af den grevelige søndagsskole, der klædte den nye dronning, Margrethe II, teologisk på. Det var ikke en svær opgave, for den kongelige elev var meget optaget af teologi. Holdet bestod af blandt andet to af de fire store Aarhus-teologer, Regin Prenter, P.G. Lindhardt og så Thodberg selv. Grevelig var søndagsskolen, fordi den foregik på Schackenborg Slot, der dengang var ejet af greve Hans Schack (1930-2000).

LÆS OGSÅ: I krydsfeltet mellem mad og politik

I 1975 blev Thodberg udpeget til kongelig konfessionarius, en stilling, han besad til 2008, hvor tidligere biskop i Københavns Stift Erik Norman Svendsen tog over. Det har dog ikke afbrudt samtalerne med rigets statsoverhoved.

Han har viet prins Joachim og Alexandra og døbt deres børn og indviet kronprinsesse Mary i folkekirkens mysterier og teologi, men ved kronprinsparrets bryllup i 2004 var det lidt overraskende Erik Norman Svendsen og ikke Thodberg, der viede parret. Han bistod dog sin efterfølger i embedet ved brylluppet.

En af de værste ceremonier, han har medvirket til, var begravelsen af dronning Ingrid i november 2000.

Jeg var så berørt, at jeg gik i stå i velsignelsen, har han sagt i et tidligere interview.

Det, jeg forsøgte at sige med talen over dronning Ingrid, var, at hvis mennesker ikke er bange for døden, så har de heller ikke et forhold til opstandelsen. Hvad døden kræver, er det hele, og mennesket kan kun tro på, at Guds nåde også rummer mig.

Ingrid er ikke den eneste dronning, Thodberg har holdt mindehøjtidelighed for. I 2006 forestod han ceremonien for enkekejserinde Dagmar (1847-1928), mor til den sidste russiske zar, inden hun blev genbegravet i Rusland.

Christian Thodberg er en meget munter mand og en udpræget ironiker.

Så der er allehånde anekdoter om manden. Blandt andet har Dronningen sunget Sangen om Larsen for ham sent om natten som kvittering for, at han sang for hende.

Ellers røber han intet om den kongelige forbindelse. Men at det har været muntert, er der ingen tvivl om.

Blandt andet fortæller dr.theol. Theodor Jørgensen, at Thodberg engang sagde til ham, at han ville ønske, at han havde været katolik.

Hvorfor?, spurgte Jørgensen.

Jo, for så havde jeg fået kompensation i Skærsilden for at læse din disputats, svarede Thodberg.

Christian Thodberg har gennem mange år været hjælpepræst i Aarhus Domkirke og holdt sin sidste prædiken der, da han var fyldt 78 år.

Han var en markant prædikant. Og i liturgi og hymnologi (salmelære, red.) er ingen bedre end han, hedder det om ham.

Christian Thodberg er gift med sangpædagog Bodil Thodberg, og parret har fire børn.