Prøv avisen

Dyrevelfærdens danske stemme i EU

"At arbejde sammen med alle de skønne, velkvalificerede mennesker, der arbejder for dyrs velfærd, er en fornøjelse,” siger Britta Riis. – Foto: www.colorrange.comthomas@colorrange.com+45 30231046

Britta Riis har som direktør for Dyrenes Beskyttelse stået i spidsen for en modernisering af organisationen

Britta Riis holder som direktør for Dyrenes Beskyttelse selvfølgelig af dyr. Og deres velfærd ligger hende på sinde, hvad enten der er tale om hunde, katte og andre kæledyr, produktionsdyr som svin og køer eller mink på minkavlerfarme. Hun er vokset op på et hobbylandbrug med fem tønder land i Jerup nord for Frederikshavn og red som barn på naboens heste, inden hun fik sin egen pony. I dag er forholdet til dyr smeltet sammen med hendes interesse for at arbejde med mennesker og organisationsudvikling.

Britta Riis, der fyldte 50 år i maj, overtog for fire år siden direktørposten for Dyrenes Beskyttelse, der er Danmarks ældste og største dyreværnsorganisation med 75.000 medlemmer, 250 frivillige medarbejdere og 52 fastansatte de syv på Roskilde Internat, resten i domicilet på Alhambravej på Frederiksberg.

Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og indledte sin karriere med ledelse af frivillige organisationer som sportschef i Dansk Ride Forbund. Herfra kom hun til Team Danmark som konsulent, hvorefter hun vendte tilbage til Dansk Ride Forbund, denne gang som generalsekretær. Begge steder har hun stået i spidsen for en udvikling af organisationerne i en mere strategisk og forretningsorienteret retning.

LÆS OGSÅ
: Familien Danmark elsker deres kæledyr

Siden Britta Riis tiltrådte som direktør, har Dyrenes Beskyttelse også været igennem en moderniseringsproces, hvor der er blevet sat fokus på foreningens politiske indflydelse, på at styrke samarbejdet med de frivillige samt at effektivisere og professionalisere den daglige drift.

Som noget nyt under hendes ledelse har foreningen oprettet en døgnbemandet vagtcentral, som der kan ringes til, hvis man har kendskab til eller har fundet dyr i nød. Sidste år var der 76.000 opkald til vagtcentralen, der sørger for hjælp til disse dyr. Endvidere er to nye internater for nødstedte dyr på vej i Hjallerup i Nordjylland og Ejby på Fyn.

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark blev stiftet i 1875 på Frederiksberg af en gruppe borgere. Mottoet dengang, Dyrenes Røgt viser menneskets kløgt, er stadig aktuelt. Kampen dengang stod mod dyrplageri og forbedring af kvægtransporter, slagtemetoder og af forholdene for trækhestene i bybilledet.

Siden er der kommet en lov mod dyremishandling, og efter indførelse af bedøvelse er slagtning blevet mere human. Men på dagsordenen står stadig dyretransporter og de forhold, der bydes svin og andre produktionsdyr i det industrielle landbrug. Og at dyrenes røgt ikke altid styres af menneskets kløgt, viser det store behov for foreningens internater og samarbejde med andre. En af årsagerne er fænomenet dumpning af især katte i naturen noget, som foreningen planlægger en kampagne imod med overskriften Det ansvarlige ejerskab til efteråret.

Endnu en opgave bliver at flytte hovedsædet fra Frederiksberg til større lokaler, da pladsen på Alhambravej er blevet for trang.

For nylig blev Britta Riis indstillet til posten som vicepræsident i Eurogroup for Animals, den fælles europæiske interesseorganisation for dyrevelfærd, hvilket medfører mulighed for indflydelse på den EU-lovgivning, der omhandler produktionsdyr.

Det politiske engagement gælder også hjemkommunen Gentofte, hvor hun til november for tredje gang stiller op til kommunalvalget for De Konservative. Partiets socialliberale holdning passer hende godt, og formålet er at bidrage til en fortsat udvikling af den ret fantastiske kommune.

Her bor hun med sin mand, Gert Olsen, der er salgsdirektør, deres 10-årige søn, Nicolai, og cairn terrieren Uffe.