Eksperten, der ved meget om det hele

Selvom historikeren Uffe Østergaard i dag fylder 70 år og formelt er gået på pension, har han mere travlt end nogensinde. Der er bud efter hans store viden om dansk og europæisk identitet i både ind- og udland

Uffe Østergaard overvejede på et tidspunkt at blive ingeniør, fordi det erhverv var mindre brødløst end historie. Men historien er ikke kun hans fag, det er også hans fritids-interesse. -
Uffe Østergaard overvejede på et tidspunkt at blive ingeniør, fordi det erhverv var mindre brødløst end historie. Men historien er ikke kun hans fag, det er også hans fritids-interesse. - . Foto: Scanpix.

”Fødselsdagsfesten må vente til næste år.” Det fortæller professor emeritus Uffe Østergaard, der fylder 70 år i dag . Fødselaren er nemlig rejst til Norge, hvor han i disse dage holder foredrag om Norden og Rusland på det danske center i Lysebu.

Uffe Østergaard er en af landets mest flittige historikere. Listen over de videnskabelige artikler og bøger, Uffe Østergaard har skrevet eller bidraget til, tæller flere end 400 værker. I de seneste 35 år har han forsket i og beskrevet Danmarks skizofrene identitet som en lille mononational stat og et land med tradition for et stort engagement uden for egne grænser.

Selvom han for et halvt år siden fratrådte sin stilling som professor ved Copenhagen Business School, har han mere travlt end nogensinde. Han rejser både Danmark og kloden tynd for at holde foredrag om sit speciale, dansk og europæisk identitetshistorie.

Herhjemme handler foredragene ifølge Uffe Østergaard selv mest om Europa, mens der i udlandet er voksende interesse for Uffe Østergaards bud på, hvordan det er lykkedes Danmark at opretholde et samfund med velfærd, høj grad af tillid og økonomisk konkurrencedygtighed. Uffe Østergaard skriver også jævnligt i Kristeligt Dagblad og leverer klummen ”Historisk set”.

Uffe Østergaard har lige siden barndommen været intenst optaget af historie. Han voksede op i en officersfamilie, der flyttede rundt i landet. Han blev student i Tønder og mener selv, at opholdet i det sønderjyske gav ham en afgørende indsigt i national identitet og betydningen af en flersproget baggrund.

Som soldat var Uffe Østergaard udstationeret ved FN-styrkerne i Gaza fra 1965 til 1966. En kort overgang overvejede han at blive ingeniør, fordi faget trods alt virkede mindre brødløst end historiestudiet. Men efter soldatertiden besluttede han sig alligevel til at gå i gang med den uddannelse, der interesserede ham.

Studierne foregik på Aarhus Universitet og College d'Europe i Brügge i Belgien. Da han efter opholdet i Brügge kom tilbage til Aarhus, måtte han efter eget udsagn sætte sig ind i marxismen. I 1976 blev han mag.art. i historie fra Aarhus Universitet, hvor han blev ansat som forsker.

Uffe Østergaard specialiserede sig i dansk identitet og sammenlignende europæisk historie. Han har haft forskningsophold i Firenze og ved Centre for European Studies på Harvard Universitet og var fra 1996 Jean Monnet-professor i europæisk integration og civilisation.

Fra 2003 til 2006 var han direktør for det dengang nyoprettede Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. I 2007 blev han udnævnt til professor i europæisk og dansk historie ved Copenhagen Business School.

Professor Frederik Stjernfelt fra Københavns Universitet, der netop har samarbejdet med Uffe Øster-gaard om et akademisk bogprojekt, betegner sin kollega som omgængelig, sjov, og en mand, der, selvom han er omkring pensionsalderen, helt uden tøven indgår samarbejde med ganske unge forskere.

”Han er en personprofil, der er brug for på universiteterne. Uffe Østergaard har nationalismeforskningen som specialområde. Derudover har han en imponerende generalistviden, som gør, at han kan tale med på et kvalificeret plan om utrolig mange områder. Det er vigtigt, at universiteterne har den slags personer, som ud over deres akademiske kompetencer har en stor generalistviden,” siger Frederik Stjernfelt.

Trods sine 70 år arbejder Uffe Østergaard næsten altid. Han betragter ikke alderen som en begrænsning, blot han sørger for at få sovet.

Fritidsinteressen er også historie, og så er han på sine ældre dage begyndt at mødes med en gruppe gymnasiekammerater fra tiden i Tønder for at spille det tyske kortspil skat.

Lige nu er et af de projekter, der optager Uffe Østergaard, en bog, der skal beskrive de historiske årsager til, at Danmark har en stærk stat og et stærkt civilsamfund. Hans tese er, at den danske stat blev så stærk, fordi der var præster spredt ud i alle sogne efter Reformationen. Samtidig lå det i den lutheranske tænkning, at menigheden også havde noget at skulle have sagt.

Uffe Østergaard er gift med museumsleder Hanne Thomsen. Parret bor i Hobro og har ingen børn.