Prøv avisen
Portræt

Eksperten i danskernes værdier

"Valget af Donald Trump i USA og Brexit i Storbritannien viser, at der er kæmpestore indbyrdes forskelle i befolkningens opfattelse af, hvordan samfundet skal indrettes,” siger værdiforskeren professor emeritus Peter Gundelach. – Arkiv Foto: Lars Krabbe/Polfoto

Professor Peter Gundelach har i 30 år stået i spidsen for de store undersøgelser af danskernes værdier. Den 26. december fylder han 70 år

”Nu til noget meget sjovere: Jeg fandt en fantastisk opskrift på citronfromage forleden.” Sådan kan det lyde, når professor emeritus Peter Gundelach fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet sporer et behov for en pause under seriøse møder.

Sociologiprofessor Peter Gundelach har de seneste 30 år forsket i danskernes værdier som leder af den danske del af den store europæiske værdiundersøgelse. Undersøgelsen gør status hvert niende år og er enestående, fordi den over et langt tidsrum tager temperaturen på danskernes og europæernes holdninger til områder som solidaritet, fællesskab, indvandring, religion og demokrati.

Anden juledag fylder Peter Gundelach 70 år, og selvom han nu overlader værdiundersøgelsen til lektor Morten Frederiksen fra Aalborg Universitet og går på pension, fortsætter han den sociologiske forskning.

Egentlig var det lidt tilfældigt, at Peter Gundelach blev den store ekspert i danske værdier. I firserne var han lektor i sociologi på Aarhus Universitet og forskede i græsrodsbevægelser og andre sociale bevægelser, da han blev tilbudt at være med i en dansk del af den europæiske værdiundersøgelse, der dengang var den første undersøgelse af sin art i Danmark.

Peter Gundelach er født og opvokset i en funktionærfamilie i Hvidovre, og efter studentereksammen var hans plan at læse litteratur på universitetet. Men han blev afskrækket af en af de første kedelige forelæsninger. I stedet kastede han sig over det forholdsvis nyoprettede sociologistudie, fordi han som mange andre unge i den generation var meget optaget af samfundsforhold.

Værdiundersøgelsen har hidtil konkluderet, at danskerne er meget fællesskabsorienterede og langt hen ad vejen tolerante over for indvandrere. Men undersøgelsen har kun data frem til 2008, og Peter Gundelach og hans forskerteam kunne allerede dengang spore begyndende tendenser til en mere polariseret holdning til emner som indvandring.

Peter Gundelach er også interesseret i fænomener som religion og spiritualitet uden selv at være troende.

Han var med til at udgive bogen ”I Hjertet af Danmark” sammen med blandt andre religionsprofessor Margit Warburg og lektor Hans Raun Iversen.

Peter Gundelach er også en af forskerne bag en religionssociologisk undersøgelse fra 2013, der afkræftede den udbredte forestilling om, at danskerne vender den gamle kristne fællesskabsreligion ryggen og søger ”deres indre gud” i yoga, meditation og mindful-ness.

Af kolleger beskrives Peter Gundelach som en udpræget holdspiller.

”Peter evner at binde faggrupper sammen på tværs. Han kan koble forskellige forskere sammen og er også meget stærk inden for sit eget felt. Han er meget venlig og glad samtidig med, at han er skarp. Han har et kæmpe netværk både i Danmark og internationalt. Han sørger for det gode klima som klangbund for en god faglig indsats,” siger sociolog og konsulent Esther Nørregård-Nielsen, der er en af redaktørerne på et festskrift for Peter Gundelach, der udkom tidligere på året.

Peter Gundelach er så privilegeret, at han kan fortsætte med at arbejde, og han beholder sit kontor på sociologistudiet. Lige nu er han sammen med en ung kollega i gang med at lave en undersøgelse af Venligboerne, der skønnes at have mobiliseret flere end 100.000 danskere. Han er ikke i tvivl om, at de politiske vinde i USA og Europa gør værdistudierne mere aktuelle end nogensinde.

”Valget af Donald Trump i USA og Brexit i Storbritannien viser, at der er kæmpestore indbyrdes forskelle i befolkningens opfattelse af, hvordan samfundet skal indrettes. Det, der er sket, er gådefuldt og meget interessant. Selvom udviklingen ikke er så voldsom i Danmark, så kan vi ikke vide, om udviklingen også herhjemme bliver mere dramatisk,” lyder vurderingen fra værdiforskeren.

Peter Gundelach bor i Gentofte med sin kone Pia Gundelach Jørnø, der er pensioneret videnskabsjournalist. Arbejdet fylder meget af hans tid, men han elsker også en god roman. Fødselsdagen fejres med familien, der tæller to døtre fra Peter Gundelachs første ægteskab, Pia Jørnøs datter og Peter Gundelachs syv børnebørn.