En biskop med mennesket i fokus

Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller, har gjort sig bemærket i samfundsdebatten, ikke mindst med støtte til flygtninge. På mandag fylder han 60 år

Peter Fischer-Møller er biskop i Roskilde Stift og ses her foran Roskilde Stifts historiske bygninger i centrum af den gamle by. - Foto: Paw Gissel

På den runde dag kan Peter Fischer-Møller se tilbage på et virke, som han har søgt at tilpasse sit valgslogan fra bispevalget: ”Med sans for arbejde og mangfoldighed i evangeliets tjeneste”.

For Peter Fischer-Møllers kristentro og menneskesyn er helt i tråd med tidens krav om tolerance og åbenhed. Men tolerancen bygger på teologien, som engang fik ham til at sige, at ”kristendommens vigtigste bidrag til menneskesynet er bevidstheden om, at vi er syndere”. Herpå føjede han til, at kirkedørene helt generelt er åbne med den ene begrænsning, at der kun er adgang for syndere.

For syndernes forladelse er central i kristendommen for Peter Fischer-Møller, ligesom han har ønsket at fokusere på næstekærligheden og menneskeligheden i samfundet.

Derfor har han også ved flere lejligheder talt imod den stigende kynisme i samfundet og for at hjælpe flygtninge og andre nødstedte. Næstekærlighed går på tværs af alle mentale og geografiske skel, mener biskoppen, der voksede op nord for København.

I 1973 blev Peter Fischer-Møller student fra Øregaard Gymnasium efterfulgt af et ophold i Oxford, inden han startede på teologistudiet på Københavns Universitet, hvor han blev kandidat i 1983.

Herefter fulgte mere end 20 år som først sognepræst i Terslev og Ørslev og siden som provst i Ringsted-Sorø provsti, inden han i 2008 afløste Jan Lindhardt som biskop over Roskilde Stift.

I samme periode blev Peter Fischer-Møller involveret i undervisning og formidling, da han var underviser på Pastoralseminariet og Præsternes Efteruddannelse, kursusleder på Liselundseminarene samt medlem af Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg.

Og han er stadig medlem af efteruddannelsesudvalget på det teologiske fakultet i København. Interessen for undervisning går også helt tilbage til studietidens virke som faglig vejleder.

Peter Fischer-Møller har beklædt adskillige tillidsposter gennem årene, både lokale og nationale. Han har således været medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse og Bibelselskabets repræsentantskab. Men han har også været lokalt engageret i børnehave, forsamlingshus, ungdomsklub og idrætshal.

For Peter Fischer-Møller er det nemlig naturligt at yde en indsats for fællesskabet, og gerne for et fællesskab med en social dimension som værestedet Café Paraplyen i Haslev, som han har været involveret i gennem snart ti år.

Peter Fischer-Møller kan også skrive forfatter på cv'et. Sammen med antropolog Christian Heilskov Rasmussen udgav han i 2007 efter et studieophold i Mexico bogen ”Et glimt af Gud - en mayalandsby og dens bibelhistorier”. Bogen handler om Grundtvig og de folkelige, indianske fortolkninger af Bibelen.

Christian Heilskov Rasmussen fortæller, hvordan biskoppen hurtigt blev en del af landsbyens liv, som han mødte med den favnende og åbne attitude, der er typisk for dagens fødselar, som alle steder omtales som et ordentligt, generøst og arbejdsomt overskudsmenneske, der altid stiller op.

Peter Fischer-Møller blev i 1982 gift med biolog Bente Munk. Parret har en søn, der i dag er cand.scient.pol.