Prøv avisen

En brysk, begavet røst er forstummet

Dr.theol. Svend Holm-Nielsen som 70-årig – og i gang med oversættelsen af Det Gamle Testamente. – Foto: Leif Tuxen.

Dr.theol. Svend Holm-Nielsen er død som 89-årig

Svend Holm-Nielsen fik blandt mange det ry, at han egenhændigt gjorde samtlige venstreorienterede teologistuderende på Københavns Universitet til modstandere af zionismen og staten Israel. Om det ry er retfærdigt, er svært at afgøre, men nogle af professorens gamle elever har i hvert fald udtrykt synspunkter, der ligner. Selv lagde han aldrig skjul på, at staten Israel aldrig burde have været oprettet men i de senere år forligede han sig med tanken om en tostats-løsning.

Nu er dr.theol. og professor Svend Holm-Nielsen død, kort før han ville være blevet 90 år.

Hans kærlighed til den arabiske verden blev grundlagt tidligt. Han tilbragte flere år af sin barndom i Syrien, hvor faderen var missionær. Men den vej gik han ikke selv. I 1943 blev Svend Holm-Nielsen teologisk kandidat,og efter nogle år som undervisningsassistent blev han efter doktordisputatsen om tekster fra Qumran i 1961 professor i Gamle Testamente. Svend Holm-Nielsen havde præcis sølvbryllup som professor ved universitetet.

Diplomati var aldrig Svend Holm-Nielsens stærkeste side. De studerende skælvede af skræk ved første møde, men lærte oftest at elske den bryske barskhed, som også dækkede over en vis blufærdighed.

Med debatformen in mente overrasker det ikke, at Svend Holm-Nielsen i mange år skrev artikler og prædikener i tidsskriftet Tidehverv. Hans kalden en spade for en spade kammede for mange seere over, da han i en ikke mindeværdig, men uforglemmelig tv-debat i monopol-tvets tid satte sig med ryggen til daværende overrabbiner Bent Melchior og nægtede at give ham hånden.

Men der var også en grund til, at han året efter pensioneringen i 1986 blev æresdoktor ved universitetet i Uppsala. Internationalt er han kendt for sit bibelarkæologiske arbejde og sit kendskab til Dødehavsrullerne. Han har også skrevet en række bøger om palæstinenseres og Palæstinas historie blandt andet Retten til Palæstina og Historien bag Palæstinaproblemet begge fra 1975, og han var medstifter af tidsskriftet Palæstina-Orientering. Mange studerende fra universiteter og seminarier kender hans lærebog om Det Gamle Testamente. Ved den nye bibeloversættelse var han desuden en af de tunge drivkræfter bag oversættelsen netop af Det Gamle Testamente. Ligesom han var medarbejder, da dele af Dødehavsskrifterne blev nyoversat i 1998.

Der er også en lille ironisk krølle på Svend Holm-Nielsen, som bryder billedet af en stejl karakter. Han hældede politisk til venstre og var absolut antimilitaristisk. Og alligevel var han hjælpepræst i hærens kirke: Kastelskirken i København.

Svend Holm-Nielsens sidste offentlige tilkendegivelser kom i forbindelse med Grosbøll-sagen. Han forsvarede stærkt og varmblodigt den sognepræst, han ofte kom i kirke hos. Og det er da også fra Taarbæk Kirke, at han bisættes mandag.

Svend Holm-Nielsen efterlader blandt andet sin kone, Karen, som han tidligere i år kunne fejre krondiamantbryllup med.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk