Prøv avisen

En folkelig brandit

Forfatteren og digteren F. P. Jac.

Pastor emer. Arne Ørtved har i sit arbejdsliv vekslet mellem undervisning og forkyndelse og mellem skole og kirke. I dag fylder han 75 år

Efter lærereksamen fra Emdrupborg i 1960 virkede Arne Ørtved nogle få år som folkeskolelærer, inden han blev højskolelærer på Ry højskole. Her blev han efter fem år i 1971 landets dengang yngste forstander og virkede som sådan indtil 1976. Han blev også valgt ind i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.

Med et slip på seks år som valgmenighedspræst på Djursland var Arne Ørtved i starten af 1980erne igen tilbage i højskoleverdenen og blev forstander for den nyetablerede Højskolen i Thy, hvis formål blandt andet var at uddanne lærere til de frie skoler. Man ville markere en klar grundtvigsk holdning, og projektet skabte megen opmærksomhed i højskoleverdenen.

Selv om projektet var spændende, søgte Arne Ørtved alligevel tilbage til præstegerningen han havde taget særuddannelsen i 1978 og virkede fra 1984 og frem til sin pensionering i 2005 som sognepræst i Brande. Her forenede han gennem hele sit virke det kirkelige med det grundtvigsk folkelige arbejde på egnen.

Arne Ørtved blev kendt over det ganske land for sine 14 dages morgensang i kirken hver sommer i 20 år, hvor han genfortalte store litterære værker for fulde huse, ligesom Søndagens klumme i Radio Midt og Vest, og Dagens Spids i DR gjorde ham kendt ud over sognets grænser. Det samme gælder de talrige skriverier i aviser og tidsskrifter og foredrag rundtom i hele landet.

Det skal også nævnes, at Arne Ørtved ikke bare var sognepræst i Brande, men også selvudnævnt teaterdirektør i Brande Teaterkompagni, som han startede i 1992, og hvortil han skrev og instruerede de tre første forestillinger.

De blev opført i den gamle jernbaneremise, ligesom det også blev til en ny udgave af Store Klaus og Lille Klaus i H.C. Andersen-året.

Alle disse mange folkelige aktiviteter førte til, at han blev udnævnt og hædret som årets brandit i 2001.

Efter sin pensionering har han dels brugt sine kræfter som formand for Brande-egnens højskoleforening, som han selv stiftede i 1992, og som bestyrelsesmedlem i Grundtvigsk forum i Vartov, hvor han indtil 2011 var formand for folkeoplysningsarbejdet.