En gentleman med blik for krig

Kristeligt Dagblads mangeårige anmelder, historiker og tidligere rektor for Odense Universitet Aage Trommer er død, 84 år. Han var en førende ekspert inden for forskningen i Danmark under Besættelsen

Aage Trommer beskrev selv sit forhold til forskningen som klinisk. Han søgte sandheden, uanset hvor ilde hørt den var.
Aage Trommer beskrev selv sit forhold til forskningen som klinisk. Han søgte sandheden, uanset hvor ilde hørt den var. Foto: Lars K. Mikkelsen .

Anden Verdenskrig er stadig den store historie, som optager danske forlag, forfattere og historikere mest. Og hver dag bliver der skrevet nye ord til den store fortælling. Men få har leveret et så væsentligt bidrag til den store fortælling om Anden Verdenskrig og ikke mindst tyskernes besættelse af Danmark som dr.phil. Aage Trommer.

Han skrev selv en del store bøger om emnet og anmeldte endnu flere her i Kristeligt Dagblad, hvor han blev tilknyttet som boganmelder i 1975 og blev en vigtig stemme i spalterne, indtil han skrev sin sidste anmeldelse for avisen i 2013. Og på redaktionen huskes han som ”en sand gentleman”, der havde både ordet og sansen for detaljer i sin magt. Nu har han skrevet sine sidste linjer til vores fælles historie. For Aage Trommer døde i søndags, 84 år, efter et langt livs trofast virke.

Det var via sit arbejde på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, at han blev sporet ind på sit livs forskningsområde: Danmark fra 1940 til 1945. For på det fynske gymnasium mødte han historikerkollegaen Jørgen Hæstrup, der opfordrede Trommer til at skrive en bog om det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under krigen.

Kendt blev Aage Trommer dog først og fremmest med udgivelsen af sin epokegørende doktordisputats, ”Jernbanesabotagen i Danmark under Den Anden Verdenskrig” (1971), hvis konklusion - at jernbanesabotagens militære betydning var meget begrænset - vakte stor opsigt. Og han oplevede selv, hvordan han i nogle kredse blev decideret forhadt, efter at han nøgternt dokumenterede, at de færreste af de i alt 1525 jernbaneaktioner, hvoraf godt 90 procent gennemførtes i krigens sidste 11 måneder og fortrinsvis i Jylland, formåede at forsinke de tyske enheder så meget, at det kunne få taktisk effekt.

Trommer var ikke i tvivl om, at ”jernbanesabotagens moralske betydning var overordentlig stor”, men han beskrev selv sit forhold til forskningen som klinisk. Han søgte sandheden, uanset hvor ilde hørt den var.

Aage Trommer blev født i Gentofte. Hans far var ud af en baptistslægt, mens hans mor havde sin baggrund i Indre Mission. Drengen gik i baptistisk søndagsskole i Lyngby og blev medlem af FDF, hvor han i mange år virkede som fører. Både søndagsskolen og FDF fik stor betydning for Trommer - der aldrig i formel forstand har været baptist, idet han i en alder af 26 blev døbt i folkekirken. Siden har han betegnet sig selv som ”en god kirkegænger”. Og i et interview i Kristeligt Dagblad har Aage Trommer sagt, at troen endda også engang reddede ham fra en politisk ”vildfarelse”:

”I sommeren 1945, da Rusland blev skønmalet, fik jeg fat i en bog, der hed 'Det russiske mirakel' og handlede om den første femårsplans velsignelser. Men jeg kom ikke længere ud ad dét - havde jeg nær sagt - skråplan, fordi man i Rusland var imod kristendommen. Så var det uden mig! Dertil havde jeg alligevel gået for meget i søndagsskole.”

Aage Trommer tog i stedet i 1949 studentereksamen fra Vestre Borgerdydskole og blev i 1957 cand.mag. i historie og latin fra Københavns Universitet. Efter ansættelse som gymnasielærer blev han i 1968 ansat ved Odense Universitet. 1973-1974 var han dekan for Det Humanistiske Fakultet og 1974-1983 universitetets rektor. Som sådan blev han kendt for at være både dygtig og fair. Han sluttede sin universitetskarriere som en afholdt og kompetent institutbestyrer. Desuden har han haft et stort antal tillidsposter i faglige sammenhænge.

Aage Trommer efterlader sig sin kone gennem 56 år, Birgit Trommer. Begravelsen finder sted i Fangel Kirke torsdag den 19. marts klokken 13 med efterfølgende jordfæstelse på Stenløse Kirkegård.