En grænsesøgende jurist

Professor dr.jur. Henrik Zahle var en af sin generations førende retsteoretikere -- blandt andet fordi han søgte rettens væsen i alle den virkelige verdens hjørner

Henrik Zahle beskrives som en stilfærdig person privat, men som en kritisk, engageret og grænsesøgende jurist. Han var en af de store, er kollegernes eftermæle. -- Foto: Leif Tuxen.
Henrik Zahle beskrives som en stilfærdig person privat, men som en kritisk, engageret og grænsesøgende jurist. Han var en af de store, er kollegernes eftermæle. -- Foto: Leif Tuxen.

Professor dr.jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet, er død efter kort tids sygdom, 62 år.

Henrik Zahle var en af sin generations førende forfatningsretlige og retsteoretiske forskere, og som sådan vil han også indgå i jurahistorien.

Han hørte ikke til de jurister, som udtalte sig i voldsomt meget i medierne, selvom han i høj grad ville have haft et godt bud på de fleste juridiske spørgsmål. Tv og radio var ikke hans medier, og når Zahle udtalte sig offentligt, var det ofte i kronik- eller læserbrevs-form, omend han har givet en række interview i trykte medier.

Henrik Zahle kunne sagtens have valgt at blive en betydningsfuld meningsdanner, men hans eftermæle er først og fremmest indflydelsen på tidligere, nuværende og kommende jurastuderende.

For de førstes to gruppers vedkommende med inspiration og mange opklarende spørgsmål. Blandt andet har han støttet mange studerende i at forfølge projekter med utraditionelle tilgangsvinkler til juraen – en metode, han også selv var kendt for at gøre brug af. For kommende studerende er det hans redaktion af og bidrag til "Danmarks riges grundlov – en kommenteret udgave" fra 1999, som netop er kommet i andet oplag, hans retsfilosofiske essaysamling "Omsorg for retfærdighed" fra 2003 og trebindsværket "Dansk forfatningsret" fra 2001-03, som vil stå autoritativt længe efter Zahles død.

I de senere år – som en naturlig følge af hans interesse for etik, hvor han også var pioner – beskæftigede Henrik Zahle sig meget med religion. Han var medlem af et nordisk forskernetværk om religion, etik og ret. Zahle var også medlem af styregruppen i Københavns Universitets satsningsområde "Religion i det 21. århundrede", hvorfra han blandt andet sikrede en kursusrække i islamisk ret, og han har samarbejdet med teolog Lone Fatum om en tværfaglig kursusrække om fortolkning af tekster med autoritativ karakter: juraen og Bibelen. Zahles interesse for religion beskrives ikke som egentlig religiøsitet, men som en bred samfundsmæssig og kulturhistorisk interesse i, hvad der rører sig i samfundet.

I den bredere offentlighed blev Henrik Zahle især kendt for, at han var den første højesteretsdommer siden 1849, som trak sig fra stillingen. Han tog imod et tilbud om at komme tilbage i et professorat på universitetet i 2002 efter fire år som højesteretsdommer, blandt andet på grund af et kolossalt arbejdspres uden tid til den forskning, som stod hans hjerte nær.

Privat beskrives Henrik Zahle som en stille, eftertænksom, næsten sky person, som også var en fantastisk lytter. Men fagligt kunne han være skarp, næsten barsk i for eksempel disputatsforsvar og også i de føromtalte kronikker. Noget af det sidste, han skrev, var en kritik af den nye domstolsreform, hvor nævningetinget, som kendes i dag, ændres. I en grad, så Zahle mente, at det var grundlovsstridigt. Han har skoset Jyllands-Posten for at bringe Muhammed-tegningerne: "Hvis jeg og alle andre kun var forpligtet til at tage det hensyn til andre mennesker, som var udtrykt og krævet af loven, ville samfundet gå i opløsning", hed det i en kronik i Politiken.

Han har også langet ud efter akademikeres spørgsmålstradition efter foredrag: "Seminariet er en af videnskabens uformelle markedspladser, hvor der ikke bare sker en gensidig udveksling af ideer eller en ensidig belæring, men også en sammenlignende markering af tilstedeværende intellektuelle kapaciteter og dermed deres indbyrdes rangorden", som det tidligere i år stod i Weekendavisen.

Kolleger siger flerstemmigt, at Henrik Zahle var en af de store. Og han var ingen pleaser.

Han efterlader sig hustruen Lene Koch og datteren Maria.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk