En konservativ karismatiker

Den katolske kirkes generalvikar Lars Messerschmidt har 50-års-jubilæum som præst

0Lars Messerschmidt, der er generalvikar i den katolske kirke i Danmark, har læst teologi i både Paris og Rom. –
0Lars Messerschmidt, der er generalvikar i den katolske kirke i Danmark, har læst teologi i både Paris og Rom. –. Foto: Leif Tuxen.

Det er meget længe siden, den 74-årige Lars Messer-schmidt drømte om at blive brandmand. Faktisk var han ganske ung, da han fik et kald til kirken.

Og på onsdag har han 50-års-jubilæum som præst i den katolske kirke.

Lars Messerschmidt har i tre omgange været generalvikar i den katolske kirke i Danmark, senest fra 1997. Populært sagt vil det sige, at han står for den rette katolske lære i bispedømmet. I 1987 blev han udnævnt som pavelig æresprælat.

Han er en konservativ teolog, som ikke viger fra, hvad der fastslås i Vatikanet. Men han er ydmyg, aldrig fordømmende, og faktisk er han en mester i sjælesorg. Jeg kender ikke nogen, som i den grad kan få dig til at føle dig elsket af Gud, hedder det om ham.

Lars Messerschmidt læste nygræsk og hebræisk på teologi i København, men kedede sig bravt, for som han tidligere har sagt, var det endnu ikke kommet på mode, at professorer skulle have pædagogisk sans. Derfor tog han til det katolske fakultet i Paris og derefter til det pavelige bibelinstitut i Rom, hvor han læste sammen med den nuværende katolske biskops forgænger, Martensen.

Det foregik på latin. Og det siges om Messerschmidt, at man kan vække ham midt om natten og spørge om bestemte passager fra katolsk teologi, hvorefter han spørger: Hvilken udgave står du med?, og når det er afklaret, citerer han på stående fod svaret på latin.

Til gengæld er han ikke et konversationstalent. Samtaler om ingenting interesserer ham ikke. Men han beskrives som havende en elefants hukommelse, som en ydmyg mand og en paragrafrytter. Det sidste kommer af usikkerhed, siger han selv.

Der er ingen teologer i Danmark, der til fulde behersker kanonisk ret. Så når jeg lyder som en paragrafrytter, så handler det om usikkerhed om reglerne, for jeg kan ikke dem alle, har han tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Lars Messerschmidt er opvokset i en blandet protestantisk-katolsk kernefamilie. Så det økumeniske ligger tæt på. Både i sine samlede 30 år som sognepræst og i perioderne som generalvikar har han været optaget af det spørgsmål. Han har blandt andet ledet retræter for protestantiske unge, deltaget i en karismatisk, økumenisk bedegruppe og har deltaget i konventer med folkekirkepræster. Og da han rejste til Paris, havde han den store Aarhus-teolog Regin Prenters bog om dogmatik i bagagen.

Han beskrives også som en dygtig iagttager af samfundsudviklingen og religionens plads i den.

Den karismatiske fornyelsesbevægelse i den katolske kirke gav ham i 1960erne en åndelig omvendelse. Her blev det store intellekt bidraget med helligånd, hedder det.

Den kombination af åndelighed og intellekt har gjort ham til en af Danmarks største teologer, siger en kilde i den katolske kirke.

Lars Messerschmidt har ingen fritidsinteresser, for han har ingen fritid. I forbindelse med en meget omtalt pensionering af en præst sidste år fik han ud over generalvikar-posten tildelt tre vestsjællandske sogne ud over det færøske sogn, som han har haft længe.

Men han har også mere energi som 74-årig end de fleste 40-årige, siges det om ham.

Lars Messerschmidts jubilæum fejres med en messe i dag i den katolske domkirke i Bredgade i København.

benteclausen@k.dk