En kulturradikal kommunikatør

Som kommunikatør har Rasmus Navntoft blandt andet samarbejdet med Det Kongelige Teater. På torsdag fylder han 40 år

Rasmus Navntoft er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, og inden han i 2008 ankom til Have Kommu-nikation, arbejdede han blandt andet som kulturpolitisk konsulent i Folketinget og som oversætter på Informations Forlag. – Privatfoto.
Rasmus Navntoft er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, og inden han i 2008 ankom til Have Kommu-nikation, arbejdede han blandt andet som kulturpolitisk konsulent i Folketinget og som oversætter på Informations Forlag. – Privatfoto.

På den ene side har Rasmus Navntoft etableret sig som kommunikatør og forfatter efter et kulturradikalt forbillede. Det er de store idéer og de store fortællinger om livet, dets mening og menneskets ofte skjulte drivkræfter, der i særlig grad optager ham.

Det er således sådanne tematikker, han tog under behandling i sin anmelderroste bog ”Thomas Mann: På sporet af en ny humanisme”, der aktualiserede den tyske Nobelprismodtagers tanker i kontekst af det aktuelle europæiske opbrud. Tilsvarende tematikker tager han løbende under behandling i rollen som samfundsdebattør, særligt i dagbladenes debatspalter.

På den anden side er Rasmus Navntoft en af Danmarks mest markante kommunikatører, når det kommer til at kombinere de klassiske PR-dyder med nytænkende digital formidling. Han er direktionsmedlem i Have Kommunikation, hvor han bærer titlen Head of Strategy and Digital.

Det er denne kombination af det kulturradikale sind og hans fingerspidsfornemmelse for, hvordan man effektivt kommunikerer i det 21. århundrede, der eksempelvis har ført til, at Rasmus Navntoft som leder af sit team i Have Kommunikation har kunnet høste foreløbig fire internationale kommunikationspriser – tre styk Stevie Awards, ét styk European Excellence Award – for sit arbejde med Det Kongelige Teaters stort anlagte Balletfestival.

Foruden Det Kongelige Teater står han i spidsen for en række større kommunikationsstrategiske indsatser for Aarhus Teater. I løbet af sine foreløbig 11 år hos Have Kommunikation har han samarbejdet med et væld af danske kommuner – herunder Viborg, Sønderborg, Slagelse, Holstebro og Lejre. Hertil kommer samarbejdspartnere og projekter, der tæller alt fra Anders And & Co. og Arken til Kunststyrelsen og Trap Danmark.

Den runde fødselsdag vil blive fejret med familien, herunder med hans to børn, Theodor og Julie, og hans kæreste gennem mange år, Anne Heide, som er arrangementskoordinator hos Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.