En original tænker

Sognepræst Helle Møller Jensen har i mange år brugt filosoffen Søren Kierkegaard på utraditionelle måder

Helle Møller Jensen, sognepræst i Skovshoved Kirke, beskrives som et varmt og originalt tænkende menneske. –
Helle Møller Jensen, sognepræst i Skovshoved Kirke, beskrives som et varmt og originalt tænkende menneske. –. Foto: Leif Tuxen.

Engelsk-kyndige kan snart læse Søren Kierkegaard på en ny måde. Sognepræst og ph.d. Helle Møller Jensen har sammen med den anerkendte Kierkegaard-forsker og oversætter George Pattison udgivet en moderne udgave af Kierkegaards 18 opbyggelige taler. Bogen hedder Kierkegaards Pastoral Dialogues, så monologer er nu dialoger.

LÆS OGSÅ: Ægte social indignation

Idéen har været af udgive talerne som samtaler, som lægfolk kan læse enten som en indgang til Kierkegaards værker, i studiekredse eller som livsoplysning.

Det er ikke første gang, 50-årige Helle Møller Jensen har taget livtag med Kierkegaard. I 2006 færdiggjorde hun en ph.d. om Kierke-gaard og sjælesorg, og som hospitaltspræst på Bispebjerg Hospital har hun brugt Kierkegaard-dialoger i samtaler med læger og sygeplejersker.

Og for dem, der interesserer sig for terapi og sjælesorg, er Kierkegaards bemærkelsesværdige evne at kunne formulere en psykisk tilstand til kropslige billeder og bevægelsesmønstre, siger hun.

Helle Møller Jensen fik sit nuværende embede som præst i Skovshoved nord for København i 2007.

Her er hun skattet som en dygtig præst, som blandt andet skal trække teenagere og unge til kirken. Og i den forbindelse kommer Søren Kierkegaard også på banen. Nu blandt andet i form af croquis-dukker, som hun beder konfirmanderne sætte i positur, så dukken beskriver de 13-14-åriges forhold til Gud.

Det samme gælder for hendes tre måneder som feltpræst i Afghanistan tidligere i år.

Her tog hun sin og Pattisons dialog-bog med og afprøvede dialogerne på både engelske og amerikanske feltpræstekolleger. Og de var ifølge præsten begejstrede.

Helle Møller Jensen er en teolog, der tænker længe og originalt, og hun er dertil både flittig, samvittighedsfuld og personligt engageret i sit arbejde, hedder det om hende i Skovshoved Sogn.

Fra Brønshøj Sogn, som hun var tilknyttet 2003-2006 hedder det om hende, at hun er et varmt menneske, meget glad og initiativrig og dertil også en udmærket prædikant.

I sognet arrangerede hun studiekredse sammen med en anden af præsterne, Niels Brønnum.

Og det var på et absolut ordentligt teologisk plan, hedder det fra kirken der.

Det var også travle år for Helle Møller Jensen, der allerede inden ansættelsen i Brønshøj havde fået bevilliget penge til en ph.d.-ud- dannelse Hun havde også små børn og altså fuldtidsarbejde ved siden af studierne.

Og nu er hun så også forfatter.

Tanken er, at bogen med Kierkegaard-dialoger skal oversættes til dansk.

Pattison og jeg har benyttet os af den enkle metode at omskrive Kierkegaards opbyggelige taler til samtaler ved at fremhæve tekstens spørgsmål og svar og følge hans argumentation kronologisk. Dermed fremkommer en overskuelig tekst skrevet i et moderne sprog, så man kan sætte sig ind i filosoffens tankegang.

Helle Møller Jensen er født i Silkeborg og blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1991.