Prøv avisen

En principfast biskop fylder 85 år

Herluf Eriksen anser samværet med kirkens medlemmer som en biskops vigtigste opgave, og evnen til at kommunikere kaldte han ved sin afgang i 1994 for fremtidens biskops mest nødvendige evne. -- Foto: Flemming Jeppesen/Fokus.

Herluf Eriksen, der var biskop i Århus Stift i 15 år, fylder 85 år den 1. april, er kendt for at stå fast på sine meninger og lytte til andres

- Der skal være plads til de tvivlende, de fromme, de stilfærdige og de fandenivoldske.

Citatet stammer fra Herluf Eriksen, der var biskop i Århus Stift i 15 år, fra 1979 til 1994. Han fylder 85 år og er kendt som en mand, der holder af en god samtale og kan finde det positive i næsten ethvert problem. Men åbenheden, rummeligheden og evnen til at lytte betyder ikke, at han går på kompromis. Altid har han stået fast på sin evangelisk-lutherske grund, og eks-biskoppen vil stadig minde kirken om at turde sige nej.

Principfastheden har vist sig flere gange, for eksempel da han som biskop i 1989 nægtede at give en ansøger kollats, fordi denne troede på reinkarnation, hvilket skabte stor debat.

Så sent som i 2006 meldte han sig ind i Islamkritisk Netværk, fordi han savner en tydeligere skelnen i samfundet mellem islam og kristendom. Den største trussel mod Danmark er ifølge den tidligere biskop misforstået tolerance, åbenhed og frisind. At lytte og samtale betyder ikke at overgive sig og sine meninger.

Den danskhed og kristendom, Herluf Eriksen står for, er grundtvigiansk og stammer fra hans barndom og ungdom, hvor han voksede op som den syvende i en søskendeflok på elleve på en gård i Vestjylland.

Han er barn af depressionen, nøjsomhed har altid været en del af tilværelsen, og fråseri har aldrig været attråværdigt.

Som 16-årig flyttede Herluf Eriksen på gymnasieskole, hvor han igennem en lærers indlevende beskrivelser af Grundvig fandt sine to livskald: skolen og kirken. I 1949 blev han lærer og året efter gift med sin Marie Elisabeth Skalhede. I 1955 blev det til to afsluttede uddannelser - præst og cand.mag. i kristendomshistorie. I syv år var han sognepræst i Alslev og Hostrup, før han vendte tilbage til skolen og blev afdelingsleder ved Danmarks Lærerhøjskole i fire år og rektor på Th. Langes Seminarium fra 1972, indtil han vandt bispevalget i Århus Stift i 1979.

Da Herluf Eriksen blev valgt til biskop, skete det med et klart flertal. Dengang var han medlem af menighedsrådet i Balle Sogn og formentlig den eneste, der med sådan en placering er blevet biskop.

Glad er han for indflydelse, og det har han aldrig lagt skjul på. Som biskop var han kendt som en travl, men sjældent fortravlet, mand med naturlige lederevner, der flittigt rejste rundt i landet. Han var med til at starte præsternes efteruddannelse og tog initiativ til en af folkekirkens største succeser: Den forberedende konfirmandundervisning for børn i 3.-4. klasse.

Herluf Eriksen har været medlem af mange udvalg, der har formet kirken, og har skrevet eller været medforfatter til bøger som "Den forsømte børnelærdom" og " Bibelen: indhold og historie" og mange indlæg om konfirmandundervisning, historie og religionspædagogik. Han holder stadig foredrag og bor i dag i Højbjerg, fem kilometer uden for Århus, hvor han ind imellem lægger hus til for at diskutere folkekirkens status med kolleger og venner.

schou@kristeligt-dagblad.dk